Václav Havel

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1995   Václav Havel: Antikódy
1995   Václav Havel: Antikódy (Wrocław)
1999   Václav Havel: Državljan in dramatik / A Citizen and a Playwright
2000   Václav Havel: Državnik i dramatičar / A Statesman and a Playwright
nedatováno   Řády a vyznamenání Václava Havla
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1970   Text Buchstabe Bild (Zürcher Kunstgesellschaft, Helmhaus Zürich 1970)
1984   Bonjour, monsieur Kolář!
1996   Písmo ve výtvarném umění
1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let)
1998   Das offene Buch (1)
1998   Das befreite Wort im Offenen Buch der Stadt Hünfeld (125 Textformen auf Hausfassaden und Objekten)
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art inspired by Beer)
2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988   Generace, Index e.V., Společnost pro československou literaturu v zahraničí / Fördergemeinschaft tschechoslowakischer Literatur ausserhalb der Tschechoslowakei e.V. , Kolín nad Rýnem (Köln)
1990   Době navzdory, Orbis pictus, spol. s r.o., Praha
1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1991   Českoslovenští politici 1918/1991 (Stručné životopisy), Martin Hodný, Praha
1991   Václav Havel (Životopis), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
1991   Zrychlený tep dějin (Reálné drama o deseti jednáních), OK Centrum, Praha
1991   České rozhovory, Československý spisovatel, Praha
1997   Václav a Dagmar Havlovi (Dva osudy v jednou svazku), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
1997   Rok na hradě (Jak uspěla Dagmar Havlová v roli první dámy), Duel, s.r.o., Praha
1998   Sedm týdnů, které otřásly Hradem, Svora, s.r.o., Praha
1998   Večerní rozmluvy (S hosty Univezity Palackého 1991 - 1996), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
1998   Havel na Hrad! (Prostořeká knížka o tom, jak se z disidenta stal prezident), Duel, s.r.o., Praha
1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o.,
2001   Motýlí efekt aneb Sametové sny (Václav Havel od disidenta k prezidentovi), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2003   Václav Havel (Necenzurovaný životopis), Ottovo nakladatelství, s.r.o., Praha
2005   Gegenansichten (Fotografien zur politischen und kulturellen / Opposition in Osteuropa 1956 - 1989), Christoph Links Verlag, Berlín (Berlin)
2006   Prosím stručně (Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2006   Ústně více (Šestatřicátníci), ,
2007   Václav Havel (Portrét kreslený zvenčí), Daranus, s.r.o., Řitka (Praha-západ)
2008   Divadlo na konci světa, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
2009   Spiritualita Václava Havla (České a americké kontexty), Knihovna Václava Havla, o.p.s., Praha
2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
2014   Tábor smrti Lety (Vyšetřování začíná 1992-1995), Antifašistická akce,
2014   Havel, Nakladatelství Argo, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1967   Experimentální poezie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2011   Konečně spolu (Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
_   Der fröhliche märtyrer (Stern-porträt Václav Havel), Stern, , , _, 148-164
1965   Absurdní zahradní slavnost (Poznámky na okraj komedie Václava Havla), Plamen, 7, 12, 1965/12, 67-68
1966   Předmluva (Málokterá kniha potřebuje...), Protokoly, , , 1966, 5-13
1988   Václav Havel, Generace, , , 1988, 305-326
1988   Sovětský týdeník o Václavu Havlovi, Lidové noviny, 1, 3, 1988/03, 2-
1989   Na podzim roku 1989 obdržel Václav Havel..., Slovo o slovu / Quelques mots su la parole, , , 1989, 0-0
1989   Dne 5. 10. 1989 oslavil narozeniny Ferdinand Vaněk z Malého Hrádku, Rudé právo, , , 1989/10/07, 13-
1990   Prozatím poslední tři hry Václava Havla..., Largo desolato, Pokoušení, Asanace, , , 1990, 7-7
1990   Slovo úvodem (Tato kniha je první sborník...), Projevy, , , 1990, 7-10
1990   Úvodem (S radostí předkládáme českým čtenářům...), Do různých stran, , , 1990, 7-8
1990   O životě a díle Václava Havla, Do různých stran, , , 1990, 449-450
1990   Ediční poznámky, Do různých stran, , , 1990, 451-471
1990   Bibliografie díla Václav Havla, Do různých stran, , , 1990, 475-488
1990   Chronologický přehled hlavních údajů o životě, literárním díle, kulturní a společenské aktivitě Václava Havla (1936 - srpen 1989), Do různých stran, , , 1990, 489-517
1990   Poznámky pro čtenáře knihy Do různých stran, Do různých stran, , , 1990, 518-523
1990   Sovětský týdeník o Václavu Havlovi, Lidové noviny 1988, , , 1990, -
1991   Heideggeriánství Václava Havla, Prostor, 5, 17, 1991/09, 27-38
1992   Box: Havel - Kuběna (Vetus Via: Nova et vetera), Brněnský večerník, , , 1992/09/30, 4-
1993   Antikódy aneb Angažovaná artikulace absurdity, Antikódy, , , 1993, 5-9
1993   Ediční poznámka (Tato knížka chce svým návratem...), Antikódy, , , 1993, 91-92
1993   ...Tak jako se pochybovačům..., Antikódy, , , 1993, 0-0
1997   Václav Havel: Antikódy (Benešov u Prahy, Galerie výtvarného umění, Václav Havel: Antikódy, 24. 5. - 14. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 14, 1997/07/10, 6-6
1997   Výstava typogramů: Antikódy Václava Havla (Galerie výtvarného umění města Benešova...), Výstava typogramů: Antikódy Václava Havla, , , 1997, 0-0
1998   Václav Havel (Dávám přednost nepodezřelé politice), Večerní rozmluvy, , , 1998, 43-49
1998   Eine Stadt öffnet sich der Konreten Poesie, Das offene Buch, , , 1998, 12-13
1998   Havel versus Knížák, Lidové noviny, , , 1998/06/13, 13-
1998   Havel versus Knížák, Týdeník rozhlas, , , 1998, -
1999   vábící směřování, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, , , 1999, 104-111
1999   Kandidáti na titul osobnost 90. let, Lidové noviny, , , 1999/12/14, 18-19
2001   Česká účast na výstavě Doteky Visegrádské čtyřky / The Czech Participation at the Exhibition: Contact of the Visegrad Four, Výtvarné doteky visegrádské čtyřky / Art contacts of the Visegrad four, , , 2001, 5-11
2002   Hladový svatý Mikuláš Medek (Malířova cesta zákrutami historie i umění), Týden, 9, 20, 2002/05/13, 76-77
2002   Havel na Medkově výstavě, Právo, 12, 97, 2002/04/25, 2-
2003   Étos Václava Havla, Moc a nemoc médií, , , 2003, 227-230
2003   Vkus úředníka, či úřední vkus - toť otázka! (O Václavu Havlovi), Kritická příloha Revolver Revue, , 25, 2003/03, 133-134
2005   Informací je dost, ale pravdy málo (Rozhovor s českým spisovatelem a politikem Václavem Havlem), Jak myslet média, , , 2005, 70-79
2005   Medailony partnerů, Jak myslet média, , , 2005, 89-90
2005   Švejk off Broadway, Havel off off Broadway (K dramatizaci Švejka a Havlovým aktovkám v newyorských divadlech), Revolver Revue, , 60, 2005/09, 269-273
2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, , , 2007, 319-325
2008   Havel je Havel je Havel (Ke hře Odcházení), Revolver Revue, , 70, 2008/03, 230-235
2009   Koláž ze všedního dne evropského intelektuála / Collage aus dem Alltag eines europäischen Intellektuellen, Transit 68/89, , , 2009, 106-111
2010   Řetězová reakce nenadálých událostí, Marginálie 2010, , , 2010, 74-79
2012   Pomník!, Art + Antiques, , 12+1, 2012/12/10, 10-10
2013   Česká vizuální poezie šedesátých let, Česká vizuální poezie, , , 2013, 7-42
2014   Vyjimečná novoroční oslava, Zpravodaj města Vodňany, , , 2014/10, 17-
2015   Hranice experimentu, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, , 18, 2015, 7-24
2016   Básník Václav Havel (Ohlédnutí), Host, , , 2016/10/18, 5-6
2016   Pravda není negací lži (Poznámky k Bezmocnosti mocných), A2: Kulturní čtrnáctideník, 12, 13, 2016/06/22, 26-27
2016   Úmysl a trochu náhoda, Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda, , , 2016, 5-6
2016   Za oponou dějin, na jevišti umění, Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda, , , 2016, 13-14
2016   Pět let, deset obrazů, Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda, , , 2016, 27-31
2017   Výbuch experimentů (Obraz a slovo v Plzni), Art + Antiques, , 7-8, 2017/07/14, 12-19
2019   The Boundaries of Experimentation, The Sešit Reader, , , 2019, 280-301
www
rok vydání, název (podnázev)
2012/11/21   Tajné knize se narodilo děťátko (www.revolverrevue.cz)
2015/01/08   Výstava sochařských portrétů v Akademii věd
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1997   Antikódy Václava Havla
2000   Václav Havel - spisovatel a dramatik: Dopisy Olze
2000   Václav Havel: Dopisy Olze
2016   Václav Havel: Politika a svědomí
nedatováno   Václav Havel - český mýtus (Expozice knihovny Václava Havla)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1993   Slovo o slovu / A word abaut word
1998   Poesia totale (1897-1997 Dal colpo di dadi alla poesia visuale)
2004   Poesia totale
2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia)
2019   Slavnost hrdinů: Edice 27 linií
2019   A Celebration of Heroes: 27 Lines Edition
bakalářská práce
rok vydání, název (podnázev)
2004   Fotografovali Václava Havla
bibliografický katalog
rok vydání, název (podnázev)
1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990)
divadelní program
rok vydání, název (podnázev)
1990   Václav Havel: Audience
1990   Zahradní slavnost
1990   Václav Havel: Largo Desolato
film
rok vydání, název (podnázev)
2011   Cena Jindřicha Chalupeckého
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2008   Občan Havel
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1997   Václav Havel: Mateřské divadlo (scénická dokumentace divadelního kritika Hanse Haidera)
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2009   Vizuální poezie
návštěvní kniha
rok vydání, název (podnázev)
1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
2003/03   Kritická příloha Revolver Revue (25)
2008/03   Revolver Revue (Časopis pro literaturu a výtvarné umění)
petice
rok vydání, název (podnázev)
2008   Petice na podporu výstavby nové budovy Národní knihovny od arch. Jana Kaplického na Letenské pláni (Petice expertů z oblasti architektury a vizuálního umění)
plakát
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Václav Havel: Ztížená možnost soustředění
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
1991   Prezentace knihy Václava Havla Slovo o slově s výtvarným doprovodem osmdesáti kreseb cyklu Appassionata humana Jiřího Anderleho
1996   Dovoluji si vás pozvat na menší soukromou oslavu svých šedesátin, která se koná v pražském divadle Archa.
2007   Představení divadelní hry Vernisáž od Václava Havla / Zum theaterstück Vernissage vom Václav Havel ein
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1997   Výstava typogramů: Antikódy Václava Havla