Redakční rada literárního měsíčníku Svazu čs. spisovatelů Tvář

Redakční rada literárního měsíčníku Svazu čs. spisovatelů Tvář

osoba   narození rok od - do, poznámka
Havel Václav   5. 10. 1936     1965 - ????