Method Kaláb

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Praha, Praha, (Činnost v tiskárně A. Haase v l. 1905-1906, O Janáčka v l. 1906-1907, v dělnické tiskárně v l. 1908-1910 a 1911-1922, Pražské akciové tiskárně r. 1911. Od r. 1922 ředitelem Průmyslové tiskárny.)
0 - 0   Rakousko, _, ()
1907 - 1907   Vídeň (Wien) , Vídeň (Wien), (Činný v Chwalově tiskárně.)
1910 - 1910   Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main), (Činný ve Flinschově slévárně písmen.)
1924 - 1924   Německo, _, (studijní cesta)
1924 - 1924   Great Britain (Velká Británie), _, (studijní cesta.)