Průmyslová tiskárna

druh: tiskárna
obec: Praha
adresa: _
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
meziválečné období

Průmyslová tiskárna

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1926   Původní české knižní písmo Slavoboje Tusara
písnička
  rok vydání   název (podnázev)
  1944   Panský kovář (pochodová píseň)
  nedatováno   Maminko, já tě mám rád... (valčíková píseň)

Průmyslová tiskárna

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1923   Dr. Desiderius: II. výstava veselých kreseb (XXXI. výstava S.Č.U.G. Hollar)
  1923   Honoré Daumier: Litografie
  1925   Kreslířská a grafická práce Karla Vika
  1926   Výstava prací Čeňka Kvíčaly 1920–1926
  1928   Výstava grafik, kreseb a obrazů T. F. Šimona
  1929   Čtvrtá výstava veselých kreseb Dra Desideria II.část
  1931   Jubilejní výstava Joži Uprky v Praze
  1934   Seznam děl souborné výstavy Beneše Knüpfera k 90. jeho narozeninám
  1935   Seznam děl souborné výstavy malíře Jana Autengrubera k 15. výročí jeho smrti
  1935   Výstava prací Methoda Kalába
  1938   T.F. Šimon: Souborná výstava 1900-1937 v pavilonu Myslbek
  1940   Výstava obrazů seniora českých malířů Václava Pokorného
  1941   Jan Štenc - Život a práce
  1941   Seznam prací souborné výstavy obrazů Josefa Hlaváčka
  1941   Seznam prací souborné výstavy obrazů Petra Dillingera
  1945   Vojtěch Preissig: Výběr z jeho díla
  1948   J. C. Vondrouš: Výběr leptů z let 1904-1948 (Souborná výstava)
  1948   Viktor Stretti: Kresby a původní grafika
  nedatováno   Seznam prací mistra Františka Bílka vystavených v jeho pražské galerii
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1923   XXX. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská
  1924   XXXV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská
  1925   Výstava Swiązku polskich artystów grafików z Varšavy
  1927   Členská výstava kreseb Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
  1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910 - 1927)
  1928   Akademie výtvarných umění v Praze (Výstava soudobé kultury československé v Brně 1928)
  1933   Průvodce sbírkou skla
  1934   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Stá členská výstava grafiky, kreseb a obrazů s výběrem prací zemřelých členů Zd. Braunerové a B. Jaroňka
  1939   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - malby - kresby (111)
  1940   Padesát let české moderní grafiky
  1940   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: CXII. členská výstava (Grafika - malby - kresby)
  1945   Hitler v sovětské karikatuře
  nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
  nedat.   Výstava francouzské grafiky, kreseb a plastik
  nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1923   Dědictví
  1923   Jan Štursa
  1923   Lucerna (Hudební pohádka o čtyřech jednáních)
  1923   Život svatého Prokopa
  1924   Charlie Chaplin
  1924   Inteligence květin
  1924   Ze života hmyzu
  1925   Člověk v zoologické zahradě
  1925   Čtení o Lužici (Cesty z roků 1886-1923)
  1925   Dáma v lišku
  1925   Kronika československá (I. Doba stará)
  1925   Muž a láska
  1925   První láska
  1925   Syn země
  1925   Života bído přec tě mám rád (První básně 1900 - 1906)
  1926   Čtení o Staroměstské radnici v Praze
  1926   Jan Štursa: Kresby
  1926   Kacíř & spol. (Výbor)
  1926   Kondotierova cesta do Benátek
  1926   Řeči doktora O´Grady
  1926   Stromy pýchy
  1926   T. F. Šimon: Painter-Etcher
  1926   Třetí výstraha (The third Warning)
  1926   Zlatými řetězy
  1927   Dřevoryt
  1927   Italské vlivy na pozdně románskou knižní malbu v Čechách
  1927   Mandarinskou cestou
  1927   Sen (román)
  1927   Vzpomínky a komentáře (kniha první 1893 - 1914)
  1927   Za romantikou českého kraje (60 kreseb Konstantina Buška výkladem doprovází Dr. Zdeněk Tlamich)
  1927   Život svatého Norberta (arcibiskupa magdeburského a zakladatele řádu premonstrátského ...)
  1928   Červená země (terra rossa)
  1928   Neznámá pout (Pět dějství s předehrou a dohrou)
  1928   O Anně Sedláčkové
  1928   Rozhovory o velení
  1928   Utrpení knížete Sternenhocha (Groteskní romanetto)
  1929   Dílo Dušana Jurkoviče (Kus dějin československé architektury)
  1929   Hoch z Missourského údolí (Kázání Elberta Hubbarda)
  1929   Orlando (Imaginární životopis)
  1929   Písně krátké lidu českého obecného, jež sebral Jan Jeník rytíř z Bratřic c. k. hýtman
  1929   Poštovní holub (Básně 1928-1929)
  1929   Potulky pražského reportéra
  1929   Přátelé výtvarníci (Vzpomínky a úvahy 1907 - 1929)
  1929   Šálení času (Daphne Adeane)
  1930   Alfred Jarry (Nadsamec, Messalina, Ubu králem)
  1930   Kohout plaší smrt (básně 1928 -1929)
  1930   Kritiky
  1930   Purpurová země
  1930   Sokolské básně a studie
  1931   Barevný svět
  1931   Mé svědectví o Otokaru Březinovi
  1931   Světobol
  1931   Šlépěje XVIII
  1932   Pokorná služebnice (Povídka o duši české, učitelské)
  1933   Max Švabinský I.
  1933   Oldřich Blažíček
  1933   Suchá jehla
  1934   České sklo
  1934   Náš svět
  1934   Praha v obraze pěti století
  1934   T. F. Šimon
  1935   Erbovní knížka na rok 1935
  1935   Josef R. Vilímek, jubileum života a práce
  1935   Můj nejvěrnější Přítel
  1935   Sochařství v Čechach za doby Lucemburků
  1935   Sváteční člověk (Vzpomínky přátel a ctitelů na českého biskupa Antonína Podlahu o třetím výročí jeho smrti)
  1935   Život a utrpení svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka
  1936   Ezop Václava Hollara
  1936   O pravé pobožnosti k Panně Marii
  1936   Umění jako projev ducha
  1936   Život svatého Ivana prvního v Čechách poustevníka a vyznavače
  1937   Lov na miliony
  1937   Quido Mánes
  1937   W.A.Mozart a Don Giovanni
  1938   Babička (Obrazy venkovského života)
  1938   Čechy v době husitské (1419 - 1526)
  1938   Malíř Viktor Barvitius
  1939   Dějiny světové hudby (Slovem, obrazem a hudbou)
  1940   Babička (Obrazy venkovského života)
  1940   Ve stínu lípy
  1941   Dílo Václava Rabasa (1908 - 1941)
  1941   Puškin
  1941   U snědeného krámu (Líčení z pražského života)
  1942   Edda (Bohatýrské písně)
  1942   Li Po
  1943   Poledne (Milostné listy)
  1943   Trýlisteť Jarní 1662 (Ke cti a chvále Svaté a Nerozdílné Blahoslavené Trojice)
  1943   Žalozpěvy
  1944   Dobrý drak
  1944   Hölderlin a Diotima (Dopisy a básně)
  1944   Máchovské variace
  1944   Píseň lásky
  1945   Cesta mraku (báseň)
  1945   Dík Sovětskému svazu (Báseň)
  1945   Máchovské variace
  1945   Praha pod křídly války
  1945   Žabákova dobrodružství
  1946   Alkoholy
  1946   Auguste Rodin
  1946   Básně (Definitivní vydání)
  1946   Básně z koncentračního tábora
  1946   Dějiny duše Sv. Terezie Ježíškovy (Karmelitka (1873 - 1897))
  1946   Jih proti severu I (V bouři)
  1946   Podívaná pro bohy (Fantastické knižní drama)
  1946   Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana
  1946   Zpěv duše
  1947   Dílo Jiřího Ortena (Poesie)
  1947   Kniha domova
  1947   Na putimské faře (Paměti z dějin Baarova rodu)
  1947   Paměť bojovníků (Báseň)
  1948   Arrowsmith (Román vědce)
  1948   Dech na skle (Příběh Jana Trázníka)
  1948   Dopisy z podzimu 1938 (Výběr z umělcovy korespondence)
  1948   Jim hostinou bylo... (Báseň)
  1948   Kniha času a ticha
  1948   Kniha srdce a světa
  1948   Letňáskové
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1948   Návrat (cowboyská píseň)
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  1927   Almanach na památku tisícího provedení Prodané nevěsty souborem Národního divadla v Praze 30. května 1927
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev)
  1926   Po deseti letech (Vzpomínka na Ph. dra V. J. Nováčka)
  1927   Vitrina
  1928   Balada o tvářích z papíru
  1928   Svízele bibliografovy
  1930   Hans Schmied
  1930   Hrob Jiřího Wolkera
  1931   Dívčí válka (Zlomek z Dalemilovy Kroniky české)
  1932   Balada o zapuzeném a vracejícím se hraběti
  1937   Můj rodokmen
  1938   Legenda o svatém Husovi
  1939   Ohlasy
  1940   Chodské pohádky
partitura
  rok vydání   název (podnázev)
  1940   Prodaná nevěsta (Komická zpěvohra o třech jednáních)
  1942   Krysař (Baletní pantomima o dvou obrazech na vlastní scénář podle starosaské legendy (1939))
  1943   Veronika
písnička
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Hvězdy o tom ví... (waltz a píseň)
  1920   Pepíčku začni, mé srdce lační...
  1926   Valencia (one step)
  1927   Barcelona (já zapoměl srdce v Barceloně)
  1927   Daina (Dinah) (píseň a foxtrot)
  1927   Saxofon, susafon (An´t She Sveet)
  1927   Zvonky loretánské
  1928   Hasiči jedou.
  1928   Hele, koukej nedělej mi förky...
  1928   Pochod mládeže (zpěv bez průvodu)
  1928   Sparta - Slavia (časová písnička pro všechny fanoušky)
  1928   Valentinovo poslední tango (the last tango Rudolpho Valentino)
  1928   Za hospodou...
  1928   Za tou naší garáží... (písnička sw revue "Když miliony září")
  1929   Čekám Vás zítra (píseň a tango)
  1929   Dolores (píseň a tango)
  1929   Inez (tango)
  1929   Já mám holku v Karlíně
  1929   Já viděl Ellu na sentinelu (sentinel - fox - trot)
  1929   Když holky berou... (When Girls are attracted)
  1929   Na to musí být povaha! (revui: "Taverna U šilhavého býka")
  1929   Píseň Broadwaye (the Broadway melody)
  1929   Píseň Brodwaye (Broadway Melody)
  1929   Skafandr (fox)
  1929   Zasu (English vocal waltz)
  1929   Žofie, to je moc
  1930   Já budu vzpomínat (slow - fox)
  1930   Jsou jisté věci, na které musí byti dva... (písnička z operety: "Jejich nejlepší hra")
  1930   Koukej, ty mě houpáš (foxtrot)
  1930   Má zlatá Julie... (Hollywood - revue)
  1930   Márinko buď rozumná, přijď večer za humna... (šejdrem polka)
  1930   Mercedes (Tango)
  1930   Mercedes (Tango)
  1930   Noci v Nizze (tango)
  1930   Písnička má... (z filmu: "Když struny hrají")
  1930   Pochod neutrálů
  1930   Pojď holčičko, pojď si hačnout na sluníčko! (Největší šlágr revue Smíchovské Areny "Veličenstvo v plavkách")
  1930   Poprosím hvězdičku (slowfox a píseň ze zpěvohry:Divá Báta)
  1930   Pročpak jste daleko maminko?
  1930   Pusinka na dobrou noc (píseň a fox)
  1930   Řekni, že odpustilas...
  1930   Se srdcem divno hrát (fidlovačka)
  1930   Slib (fidlovačka)
  1930   Zimní růže (lásko falešná)
  1930   Zradíš-li ty lásku mou... (tango)
  1930   Žabičky (písnička z operety: "Jejich nejlepší hra")
  1931   Ahoj kamaráde (trampská píseň z repertoiru "Settlers Clubu")
  1931   Antonín Dvořák: Píseň Rusalky o měsíčku
  1931   Bugatti Step (Novelty piano solo)
  1931   Cikánka (tango)
  1931   Dej gól, jen gól... (písnička a pochod z českého humoristického filmu Karla Poláčka:"Muži v offsidu")
  1931   Don Juan Waltz
  1931   Don Juan Waltz
  1931   Don Parola & Don Pandero (Passo Doble)
  1931   Don Parola & Don Pandero (Passo Doble)
  1931   Isabel Valse
  1931   Kdo zahojí bolest tvoji? (valčíková píseň)
  1931   Když jsem šel z hub ztratil jsem zub
  1931   Květomluva
  1931   Levandule (sousedský válčík)
  1931   Mě koupali co děcko v horké lázni... (fox a píseň Vlasty Buriána a světový šlágr z filmu: "Hadimrška")
  1931   Pojď, kamaráde (píseň a slow - fox)
  1931   Poslední bohém (píseň a waltz z filmu:"Poslední bohém")
  1931   Proč pak jste daleko maminko?
  1931   Prodám srdce (Parodie tango z revue "Don Chuan & Company)
  1931   Prodám srdce (tango z revue "Don Juan & comp.")
  1931   Prodám srdce (Tango z revue "Don Juan & comp.")
  1931   Řeknem si na shledanou (píseň a waltz z filmu "Poslední bohém")
  1931   Skafandr (Fox)
  1931   Slovník lásky (Waltz z filmu G. Machatého "Ze soboty na neděli")
  1931   Slovník lásky (Waltz z filmu G. Machatého "Ze soboty na neděli")
  1931   Ševcovská (píseň a fox ze zvukového filmu P-D.C. "Skalní ševci" od A.E.Longena)
  1931   Teď ještě ne... (fox z filmu G. Machatého "Ze soboty na neděli")
  1931   Teď ještě ne... (fox z filmu G. Machatého "Ze soboty na neděli")
  1931   Tvoje oči plakat budou (valčíková lidová píseň)
  1931   U svaté Ludmily půlnoc již odbily (slowfox)
  1931   Zasu (English - Vocal - Waltz)
  1931   Zdenička (mé Zdeničce!) (lidová valč.píseň)
  1932   Anita (tango habanera)
  1932   Bezejmenná (polka)
  1932   Černá čára na zdi bílá vedle ní (ze zvukového filmu Pepina Rejholcová)
  1932   Česká písnička (waltz)
  1932   Evropa volá
  1932   Ezop a brabenec (Foxtrott o mravencích z filmu "Pudr a Benzin")
  1932   Ezop a Brabenec (Foxtrott o mravencích z filmu "Pudr a benzin")
  1932   Hrajte mi písničku... (valčíková píseň)
  1932   Já mám v lese doubeček
  1932   Jarní píseň (fox z filmu:"Kantor ideál")
  1932   Jen jedno srdce mám (waltz z filmu: Šenkýřka "U divoké krásy")
  1932   Kdo bude líbat Vaše rty? (skvělé tango)
  1932   Kleopatra (Tango z antické feerie "Caesar")
  1932   Kleopatra (Tango z antické feerie "Caesar")
  1932   Krásná Magdalena (tango a píseň)
  1932   Maria (trampská píseň a tango)
  1932   Mimi (waltz)
  1932   Můj ideál (fox z filmu:"Kantor ideál")
  1932   Na shledanou v lepších časech (Pochod z pohádky "ROBIN ZBOJNÍK")
  1932   Na shledanou v lepších časech (Pochod z pohádky "Robin zbojník")
  1932   Nashledanou v lepších časech (pochod)
  1932   Nikdy nic nikdo nemá
  1932   Oči zrádné (píseň a tango)
  1932   Peníze nebo život (Fox ze stejnojmeného filmu)
  1932   Písně toulavých srdcí (původní trampské písně pro zpěv)
  1932   Písničkář (teksty a nápěvy písní: Česká písnička, Píseň svobody, Tři sta let jsem u vás dloužil)
  1932   Pochod stoprocentních mužů (z revue "Golem")
  1932   Pochod stoprocentních mužů
  1932   Pražská java
  1932   Proč´si si...? (veselá trampská balada z filmu : "Srdce za písničku")
  1932   Přijď ty k nám Pepíčku (polka)
  1932   Talisman pro štěstí (letecká písnička z operety : "U sv.Antoníčka")
  1932   Tři stěžně (píseň Osady Údolí Netopýrů)
  1932   Tulačka svádivá
  1932   Tulačko svádivá (píseň a tango)
  1932   Tvé oči to poznaly (z filmu: "Sňatková kancelář")
  1932   V nový život (Pochodová hymna sokolstva)
  1932   V nový život (Slavnostní pochod sokolský)
  1932   V zemi dobrodruhů (z repertoiru "Settlers Clubu)
  1932   Vlny Orinoka (Venezuelská píseň a tango)
  1932   Za mořem (píseň a tango)
  1932   Život je jen náhoda (Píseň a Blues ze zvuk. filmu "PENÍZE NEBO ŽIVOT")
  1932   Život je jen náhoda (Píseň a Blues ze zvukového filmu "Peníze nebo život")
  1932   Život je sen...má milá dívenko (valčíková píseň)
  1933   Alla polka (violoncello & piano)
  1933   Allegretto Marcia (Violino & Piano)
  1933   Andante Allegretto (violoncello & piano)
  1933   Až budu sám, bez tebe v dáli... (tango)
  1933   Brigita (tango a tramská píseň)
  1933   Cantabile Menuetto (violoncello & piano)
  1933   Capriccio (violoncello & piano)
  1933   Devět řemesel desátá bída (rumba a píseň z hudební komedie Svět za mřížemi)
  1933   Dívenko přijď zas... (fox a píseň)
  1933   Jaroslav Ježek: Tisíc a jeden sen (tango z hudební komedie Svět za mřížemi)
  1933   Je jaro zas (vakčík)
  1933   Jela eskadrona (pochodová píseń)
  1933   Kadle, líbí se ti tadle? (fox)
  1933   Kdybys mně do očí pohleděl (tango z operety "Pařížanka")
  1933   Když se loučí kamarád (slow - fox z operety "Sen jedné noci")
  1933   Když usínám... (tramský watz)
  1933   Když v srdcích láska dříme (tango z filmu: U sv. Antoníčka)
  1933   Kosmická I. (fox - blues)
  1933   Kosmická II.
  1933   Kytara a ty...! (tramská píseň a slow - foxtrot)
  1933   Láska je jen snění (píseň a waltz ze zvuk. filmu "Erotikon")
  1933   Mariano (trampská píseň a tango)
  1933   Mařenko krásná... (tango a píseň z operety: "Mařenka")
  1933   Na lásku kdo myslí
  1933   Na řece Zambezi
  1933   Nikdy se nevrátí... (tango a píseň)
  1933   Ninon (píseń a slow - fox ze zvuk. filmu "Píseň pro tebe")
  1933   O vás jen snít chci já (waltz z revuální operety Maya)
  1933   Odliv hučí (námořnická píseň)
  1933   Pod Blaníkem (pochod selské jízdy)
  1933   Pochod neutrálů (z revue Sever proti jihu)
  1933   Pochod plebejců (z revue Caesar)
  1933   Polka - Fantasie (Violino & Piano)
  1933   Polka specielně aktuelní (z revue Robin zbojník)
  1933   Sejde s očí sejde s mysli... (hrají R.A.Dvorský a jeho "Melody Boys")
  1933   Silnice šedivá (tango z filmu "Řeka")
  1933   Táboráku plápolej! (trampský waltz)
  1933   Ty to víš (polka)
  1933   Už se stmívá (tramský waltz)
  1933   V domě straší duch (fox a píseň z revue Caesar)
  1933   Zapomeň, že se loučíme (valčík)
  1933   Židovka (trampská píseň a tango)
  1934   2 písně z filmu Hej rup
  1934   AIR (violino & piano 2015)
  1934   Dokud máš maminku svoji (píseň ze zvukového filmu:"Dokud máš maminku")
  1934   Groteska (Violino & Piano 2012)
  1934   chudobná dívka... (polka)
  1934   Já bych rád (píseň z operety: "Z pekla štěstí)
  1934   Jen chvilku snů... (tango a píseň z operety "Hanáčtí dragouni")
  1934   Kamarádko, kde jsi (trampská píseň)
  1934   Kde je ten krásný čas (valčík)
  1934   Kdyby si... (polka z operety: "Na sv. Annu")
  1934   Kdybych byl námořníkem (fox trampská píseň)
  1934   Láska - to dva se mají rádi (tango)
  1934   Lokálka (trampská píseň)
  1934   Melodie - marcia (violoncello & piano)
  1934   Moje Marina (fox píseň z operety:Marina)
  1934   Na shledanou, na shledanou soumrak do tábora padá (tango)
  1934   Na stráni pod svatým Antoníčkem (valčíková píseň z operety: "Mariana")
  1934   Naďo! (hlavní tango - šlágr z operety "N asv. Annu")
  1934   Neptej se, co bude zítra... (tango a píseň z operety: "Z pekla štěstí")
  1934   Nezapomeň (tango-serenáda)
  1934   Odjeli huláni (pochodová píseń)
  1934   Skřivánek zpívá, šveholí (lidová píseň)
  1934   Slib mi, že nebudeš plakat (nejkrásnější trampská píseň)
  1934   To vím jen já a ty černé skály (tango a píseň)
  1934   Valčík štěstí (z operety: "Zpekla štěstí")
  1934   Válelo se jablíčko, válelo... (fox - polka z operety: Jede eskadrona)
  1934   Všechno má začátek a konec (valčíková píseň)
  1934   Vyznání lásky (slowfox a píseŇ z komedie Sleměný klobouk)
  1934   Zasněženou plání (trojka)
  1934   Zklamané děvče (polka)
  1934   Zpívej srdce mé... (waltz)
  1935   Až jednou půjdu sám (valčíková píseň)
  1935   Až se budeš vdávat... (polka)
  1935   Habeš (slow - fox)
  1935   Já vím že přijde chvíle (english waltz)
  1935   Jako zázrak přes noc láska přišla k nám (valčík z velkofilmu Ufy: "Královský valčík")
  1935   Jeřáby rudé... (píseň a waltz)
  1935   Když hvězdy svítí (píseň a tango z operety: "Na tý louce zelený")
  1935   Láska pravá je zdravá (slow - fox z operety: "Nezapomeň")
  1935   Láska to je harmonika (valčík)
  1935   Lásko, kde jsi (píseň a tango z velkofilmu: "Studentská máma")
  1935   Lásko, princezno bílá! (valčík)
  1935   Leť hvězdičko bílá (valtz a píseň)
  1935   Májové slzy... (píseň a tango)
  1935   Malá naděje (lidová polka)
  1935   Moře (španělská serenáda La Paloma)
  1935   Na světě máme jedinou (píseň a tango ze zvukového filmu: "Král ulice")
  1935   Na světě máme jedinou... (píseň a tango)
  1935   Na tý louce zelený... (valčíková píseň)
  1935   Pochod mladých táborníků (věnováno chlapcům v letních táborech čs YMCY)
  1935   Potkalo mne štěstí... (píseň a foxtrot ze zvukového filmu: "Král ulice")
  1935   Pro tebe, maminko (tango a píseň ze stejnojmenné operety)
  1935   Proč se stále ptáte (tango a píseň)
  1935   Štípaná (valčík z operety: Pro tebe, Maminko!")
  1935   Ta travička jako brčál zelená (polka)
  1935   Tango Dona Juana. (tango serenáda)
  1935   Zednická polka
  1936   A.C.Sparta (oficielní pochod "A.C.Sparty")
  1936   Akde jsi ty? (slowfox z filmu "Námořníci jdou")
  1936   Cucaracha (z operety: "Kukačka)
  1936   Dejte se rozvézt (píseň a tango)
  1936   Dragouni, chlapci z ocele (pochodová píseň z operety: "Odtroubeno")
  1936   Krásná manon (tango argentino)
  1936   Krůpěj rosy (píseň a tango z operety: "Kukačka")
  1936   Líbej mne víc (waltz)
  1936   Mám tě rád - akorád (polka z operety: "Odtroubeno")
  1936   Modré dálavy (slow - fox a námořnická píseň z operety: Podej Štěstí ruku!")
  1936   Modrooká princezna (píseň a waltz z operety: "Odtroubeno")
  1936   Na mou duši, na sto hříchů (waltz)
  1936   Ničevo (polka z operety "Balalajka")
  1936   Párek holubů (fox)
  1936   Podej štěstí ruku (pražský valčík ze stejnojmanné operety)
  1936   Pojďte k nám pojďte k marině (foxpochod)
  1936   Politické nebe na zemi
  1936   Sbohem mé štěstí (waltz z operety: "Podej štěstí ruku")
  1936   Snad už zítra srdce své mi dáš... (tango)
  1936   Split (tango - serenáda z operety: "Malá Floramye")
  1936   Ta naše jedenáctka (pochod ze zvuk. filmu Naše XI.)
  1936   V Kentucky tam je srdce mé (under blue, summy Arisonas akies)
  1936   Večer nad Prahou (tango z operety "Podej štěstí ruku)
  1936   Vlny zrádné (lidová valčíková píseň)
  1936   Západ dohořívá... (slow - fox)
  1936   Zatoulané štěstí (píseň a tango z filmu: "Manželství na úvěr")
  1937   Adio mare (jugoslávská píseň a serenáda)
  1937   Až budeme mašírovat (pochodová píseň z operety: " Ztracená varta")
  1937   Až budu spát... (polka)
  1937   Až pojedou městem dragouni. (pochodová písnička)
  1937   Až pojedu k muzice (polka)
  1937   Bejvalo, bejvalo... (valčíková píseň)
  1937   Bílá vrána (polka, fox z operety: "Bílá vrána")
  1937   Bílý jezdec (swing)
  1937   Bílý motýlek víš děvče mé (valčík)
  1937   Bubeníček od pěchoty (vojenská pochodová píseň)
  1937   Co je moje, to je tvoje (valčík z operety Zelená se zelená...)
  1937   Česká kutálka... (vojenská pochodová píseň)
  1937   Do naší ulice sluníčko nepřijde (valčík z filmu: "Batalion")
  1937   Falešná kočička (valčík ze stejnojmenného filmu)
  1937   Harmonika (tango ze zvukového filmu: "Harmonika")
  1937   I starý hřeší (valčík z operety: "Císař pán na třešních")
  1937   Já si musím srdce léčit (polka z operety: "Bílá vrána")
  1937   Já vsadím vše na jedinou kartu (foxtrot z filmu R.K.O. Radio: "Námořníci jdou")
  1937   Jedině ta láska (tango a píseň o nesmrtelné lásce)
  1937   Když do tvých očí se dívám...
  1937   Když mě má holčička nechce mít ráda... (píseň z operety: Vrabčák)
  1937   Když si bere chudý chudou (valčík z operety: "Bílá vrána")
  1937   Kousíček za Prahou (tango)
  1937   Ku předu kamarádi (pochodová píseň z filmu: " Poručík Rjepkin")
  1937   Malé tajemství (englisch waltz z operety: "Bílá vrána")
  1937   Málo mě ráda máš... (valčíková píseň)
  1937   Mám na světě jen lásku tvou... (píseň z operety: "Nasďa")
  1937   Máminy oči (foxtrot ze zvukového filmu: "Harmonika")
  1937   Milovala jsem (valčík ze zvukového filmu: "Harmonika")
  1937   Nad modrou Vltavou (tango z operety: Vrabčák)
  1937   Našel jsem svoje štěstí (tango serenáda z operety: "Cikánská princezna")
  1937   Nemám nic, než to, co mám (píseň z filmu "Batalion")
  1937   Neposeda Bob (to to letí... fox a píseň)
  1937   Nevěřím hvězdám (waltz z filmu "Rozvod paní Evy")
  1937   Nevěřím vám, signoro (tango-slow)
  1937   Od všeho kousek (tango)
  1937   Panna Pusy (fox-trot ze stejnojmenné operety)
  1937   Píseň našich lesů (cikánské tango z operety: Cikánská princezna)
  1937   Poslední slůvko (tango z operety: "Bílá vrána")
  1937   Praho, město snů... (serenáda z operety? "Panna Pusy")
  1937   Pro tebe zní má píseň (tango)
  1937   Pro tebe, až s nebe (píseň a waltz z filmu " Výdělečné ženy")
  1937   Proč mně lžeš (slow fox)
  1937   Proč se mi to někdy zdá (Píseň a slow fox z filmu " Panenství")
  1937   Rodná země (Pochodová píseň z filmu "Děti kapitána Granta")
  1937   Rodný kraj (slow - fox a píseň)
  1937   Sejdem se dnes ve 3/4 5 (foxtrot)
  1937   Seňorito, až se setmí (španělské tango z filmu: "Rozvod paní Evy")
  1937   Slovenská romance (parafráza a tango)
  1937   Stříbrná oblaka (angl. valčík)
  1937   To není mou vinou (polka pro všechny)
  1937   Ty říkáš, že nejsi bohatá (waltz z operety: Cikánská princezna)
  1937   Už je to tak... (polka z operety: "Bílá vrána")
  1937   V intimním malém pokojíčku (fox z operety: "Bílá vrána")
  1937   Vede cestička do polí... (valčíková lidová píseń)
  1937   Vojáčku, přijď za mnou v neděli (pochod z operety: "Císař pán na třešních")
  1937   Všichni mládenci tancujou (valčík z operety: "Ztracená varta")
  1937   Život je toužení (tango z filmu: "Žena pod křížen")
  1938   A ještě jednou (foxtrot z filmu "Vyděrač")
  1938   Ano, mamá (foxtrot z hudební grotesky Hrom do tety)
  1938   Brandejsští dragouni (pochodová píseň ze stejnojmenné operety)
  1938   Bříza zelená (pochodová píseň)
  1938   Buď jen mou, Violeto! (tango - serenáda s použitím motivu z opery "Traviata" od G.Verdiho)
  1938   Dcera druhé roty (píseň a sloe - fox z operety: "Naše zem je jako zahrádka")
  1938   Děkuji bylo to krásné (píseň a slow-fox z filmu Ze všech jediná)
  1938   Děkuji, bylo to krásné (píseň a slow - fox z filmu: "Ze všech jediná")
  1938   Do daleka pluje volha (píseň a tango)
  1938   Gejšo, vzpomínej (japonské tango)
  1938   Gentleman Johny (bílý kavalír) (píseň Jen vám svoje srdce nesu)
  1938   Hrály dudy... (swing-fox)
  1938   Jede, jede eskadrona (pochodová píseň z operety: "Brandejsští dragouni")
  1938   Jen pojď moje nejmilejší (Valčík z operety „Kuřátko“)
  1938   Jen tebe princezno má... (tango z rozhlasové operety "Láska pro housle, celo a klavír")
  1938   Každý si rád zavolá (fox z operety Adam a Eva)
  1938   Když bubnů zazní hlas (vojenská pochodová píseň)
  1938   Komeníček (polka)
  1938   Máme svoje právo (pochod z hudební grotesky: Hrom do tety)
  1938   Markytánka děvče mé, pojď za armádou (vojenská píseň)
  1938   Mladá stráž (pochod mladých mužů z filmu:" Klabzubova jedenáctka")
  1938   Modrá a bílá
  1938   Mohlo by se stát (píseň a fox z hudební grotesky Hrom do tety)
  1938   Myslím jen na tebe (tango z filmu " Ideal septimy")
  1938   Náno, Náno! (polka)
  1938   Nejkrásnější tajemství... (píseň a tango)
  1938   Nemám, nedám (Polka z hudební grotesky Hrom do tety)
  1938   Odpověz mi na otázku... (tango z rozhlasové operety " Láska pro housle, cello a klavír")
  1938   Pěšinkou do polí (Valčík z hudební grotesky: Hrom do tety)
  1938   Pod Gerlachem (Pochodová píseň z filmu " Klatovští dragouni")
  1938   Proč tě tak ráda mám ? (hošíčku múj)
  1938   Půlnoc již odbyla.....
  1938   Ráno, raníčko (polka)
  1938   Rosita (pasodoble)
  1938   Růžový domeček (tango z hudební grotesky:"Hrom do tety")
  1938   Snad se má loď jednou vrátí... (píseň a walz)
  1938   Spočítej, kolik je hvězdiček (tango)
  1938   Šla panenka... (polka)
  1938   Ukolébavka z Harlému (Spi mé malé kučeravé dítě) (hudba z filmu "Klabzubova jedenáctka")
  1938   Už je to všechno marné (píseň z operety: "Dcera druhé roty")
  1938   V Jičíně troubili (písnička)
  1938   V údolí za vsí (polka)
  1938   Večer slunko zapadá (blues)
  1938   Věčné mládí (foxtrot)
  1938   Víno a holčička (Valčík z operety: Brandejsští dragouni)
  1938   Zahrajte ještě jedenkrát (valčíková píseň)
  1938   Zaťukej hochu můj... (pochod)
  1938   Zpívám jen vám (tango z operety: "Brandejsští dragouni")
  1938   Zvířetnice (foxtrot z hudební grotesky: "Hrom do tety")
  1939   Až půjdeš k nám (valčíková píseň z filmu: "Lízino štěstí")
  1939   Až se budem brát (valčíková píseň)
  1939   Bel amí (foxtrot)
  1939   Broučku můj... (slow-fox)
  1939   Buď mi aspoň kamarádkou (píseň a waltz)
  1939   Bývám sám (melancholické tango)
  1939   Cvrček muzikant (swing-fox)
  1939   Čím menší je má vlast, tím větší láska k ní (píseň z operety: U sv. Antoníčka)
  1939   Dříve a nyní (foxtrot)
  1939   Já mám adresu (fox - trot z operety: "Čí jsi holčičko")
  1939   Já se chci vdávat (polka z operety: Dvě srdce na prodej)
  1939   Jak to mám no tak to dám (polka)
  1939   Jedna - dvě (polka ze zpěvohry: Divá Bára)
  1939   Jen jedno srdce mám... (tango)
  1939   Jen pro nás hvězdičky září. (tango z operety: "Na ěťasné planetě")
  1939   Jen pro ten dnešní den (slow - fox z filmu: Kristián")
  1939   Jen Ty´s moje láska (slow-fox)
  1939   Kamarád vítr (slowfox z filmu Bílá jachta ve Splitu)
  1939   Každý má rád pohádky (slow - fox z operety: "Na šťastné planetě")
  1939   Každý měl rád pohádky (slow - fox z operety: "Na šťastné planetě")
  1939   Kde jsi mé mládí? (valčíková píseň)
  1939   Když mě necheš... (polka)
  1939   Koncert nemluvňat (dětský swing)
  1939   Kostelíček (fox-polka)
  1939   Lepší něco nežli nic (swing-fox)
  1939   Má láska je jazz (swing-fox)
  1939   Malá písnička (valčík)
  1939   Mám rád moře (tango z filmu Bílá jachta ve Splitu)
  1939   Máničko má (polka)
  1939   Matějíčku, Matěji. (lidový valčík z filmu: "U sv. Matěje")
  1939   Mě píseň netěší... (tango z hudební komedie Drahoušku, ano...?)
  1939   Měsíc za mřížemi (foxtrot)
  1939   Modrooká panenka (chci mít rád jen tebe foxtrot)
  1939   Moje zlatíčko (česká polka)
  1939   Možná, že je to pravda (píseň a tango z operety: "Láska její výsosti")
  1939   Nad prérií (trampská píseň a tango)
  1939   Návrat (cowboyská píseň)
  1939   Nebudu ti řikat Mary! (polka)
  1939   Nechtěj mě, děvčátko , líbat (waltz - píseň)
  1939   Několik přání (foxtrot)
  1939   Nelituj (píseň a tango z operety: "Čí jsi holčičko")
  1939   Nevidím - neslyším (tango z filmu "Nevinná")
  1939   Pojď půjdem tancovat (polka z operety: "Píseň domova")
  1939   Pro lásku ztracenou nenaříkám (volný fox z filmu "Nevinná")
  1939   Proč mám tě rád (píseň a tango z operety: "Láska její výsosti")
  1939   Ráda zpívám hot (blues)
  1939   Růžové brýle (slow-fox)
  1939   Rytmus je můj kamarád (swing - fox z hudební komedie: "Miluji svou ženu")
  1939   Řeč mateřská (píseň a walz)
  1939   Sám s děvčetem v dešti (slow - fox)
  1939   Sladká je naše řeč (píseň a walz)
  1939   Smolař (swing-fox)
  1939   Tvé jméno sladce zní... (česká valčíková písnička)
  1939   Ty nemáš vůbec ponětí (foxtrot z operety: "Na šťastné planetě")
  1939   Už dávno, dávno vím... (waltz z operety Dvě srdce na prodej)
  1939   Už nikdy víc milovat nebudu (swing - fox)
  1939   Valčík štěstí a mládí
  1939   Veselá násobilka (swing - foxc)
  1939   Vím, že to není náhodou (slow-fox)
  1939   Vlající šátek (slow-fox)
  1939   Vystavím zeď kolem tebe
  1939   Zahrada snů (waltz)
  1939   Ztratil jsem srdce u Sevilly (tango - serenáda)
  1939   Život je krásný (z filmu " Příklady táhnou")
  1939   Život je plničký nadějí (waltz z filmu: "Kdybych byl tátou")
  1940   Antonín Dvořák: Píseň Rusalky o měsíčku
  1940   Ať nemám nic (polka)
  1940   Bloudím měsíční nocí--- (nocturno a tango z filmu: "Minulost Jany Kosinové")
  1940   Bylo to pouhé snění (tango)
  1940   Čekám jen na tebe (fox z filmu Štěstí pro dva)
  1940   Červená barva, bílá (národní pochod)
  1940   Či či či či či čí... (foxtrot)
  1940   Dívko v modrém (píseň a fox z filmu "Dívka v modrém")
  1940   Do nového jara (valčíková píseň)
  1940   Dobrou noc (tango serenáda z operety: Růže z Argentiny)
  1940   Dolores (waltz z operety: Růže z Argentiny)
  1940   Dolores, růže Valencie (španělská tango - romance)
  1940   Doufej. (píseˇa step)
  1940   Espagnola (štěstí muška je plachá) (paso doble)
  1940   Expres (fox)
  1940   Fakir (swing - fox)
  1940   Flašinetář (swing - fox)
  1940   Hezké oči máš (fox z operety: "Petříček a Pavlíček")
  1940   Hezky od podlahy (píseň a tango z operety: " Láska její výsosti")
  1940   Hledám stín (waltz filmu: "Pro kamaráda")
  1940   Chci říci vám... (slow - fox)
  1940   Chtěl bych se vrátit k vám (tango romance)
  1940   Chumelí se... (fox - pochod)
  1940   Chyťte brouka (veselý swing - fox)
  1940   Já + on = ona (z hudební veselohry: Polka bez kapelníka)
  1940   Já bych se ráda vdávala (slow . fox z operety "Lid,i pozor na lidi")
  1940   Já mám doma koně (veselý swing)
  1940   Já si střádám do prasátka (paso - doble z operety: Růže z Argentiny)
  1940   Já to dneska platím (polka z filmu: " Pro kamaráda")
  1940   Je ještě mnoho dní (píseň a tango z operety: "Petříček a Pavlíček)
  1940   Jen pro Vaše oči (tango z filmu: "Žabec")
  1940   Kdo má věrné kamarády (pochod z operety: Děvče z přístavu)
  1940   Kdybych byl kouzelníkem... (swig - fox)
  1940   Kdybys ty mi pusu dala (veselý fox)
  1940   Když na sále spustí basa (polka z operety: Děvče z přístavu)
  1940   Kos na buku (polka)
  1940   Kosí fox (z filmu Artur a Leontýna)
  1940   Láska hvězdy snáší s oblaků (volný fox z filmu Štěstí pro dva)
  1940   Láska není na body (swing)
  1940   Lidi, pozor na lidi! (foxtrot)
  1940   Má píseň nejtišší (tango ze zvuk.filmu: "Konečně sami")
  1940   Mám domeček pod skálou (valčík z filmu: Poslední podskalák)
  1940   Mama, já chci tančit (comedy fox)
  1940   Mé štěstí má zlaté vlasy (swing - fox)
  1940   Modlitba (když touha spát mi nedá) (píseň z operety: Děvče z přístavu)
  1940   Modravé dálky (romance a waltz z filmu " Minulost Jany Kosinové")
  1940   Můj strakatý kůň (slow - fox z operety: Růže z Argentiny)
  1940   Na stříbropěnném Labi (valčík z filmu " To byl český muzikant")
  1940   Nám písnička vždy zůstane (píseň z filmu: "Žabec")
  1940   Noc lásky (tango a píseň)
  1940   Noc na La Plata (serenáda z operety: Růže z Argentiny)
  1940   Opuštěný kříž (píseň a lidový valčík)
  1940   Píseň o české zemi
  1940   Píseň o malém námořníku (slow - fox z operety " Za humny je veselo")
  1940   Pivečko je Boží dar (polka ze hry "Poupě z pivovarské zahrádky")
  1940   Políbit ruku Vám (píseň a volný fox z hudební komedie Muži nestárnou)
  1940   Polka bez kapelníka (Z hudební veselohry „Já + én = ona“)
  1940   Pozdrav vlasti (píseň z filmu: "To byl český muzikant")
  1940   Praha je krásná (tango a píseň z filmu Štěstí pro dva)
  1940   Půlnoční tango (z filmu: "Artur a Leontýna")
  1940   Romance (píseň a swing - fox z filmu Dívka v modrém)
  1940   S láskou je soužení (valčík z filmu: "Pro kamaráda")
  1940   Sám se svou láskou (waltz a píseň z filmu: "Směry života")
  1940   Serenáda pod deštníkem (tango)
  1940   Sjezd swingařů (swing)
  1940   Srdce si zpívá (valčík)
  1940   Své krásné zemi zůstaneme věrni (píseň a tango)
  1940   Šla muzika od Hradce (polka)
  1940   Ten náš starý děda (píseň a valčík)
  1940   To už je dávno (píseň a waltz)
  1940   Tu Prahu svou (píseň a tango z operety: "Láska její výsosti")
  1940   Ty Lesovské stráně (píseň z filmu Madla zpívá Evropě)
  1940   Vám (serenáda)
  1940   Vám se přiznávám (píseň a tango)
  1940   Včera se sluníčko smálo (pochodová píseň)
  1940   Věčný román (slow - fox)
  1940   Vlasta (polka)
  1940   Výčitka (píseň a walz)
  1940   Vyznání mé... (píseň a fango)
  1940   Zapadá slunko (píseň starých pánů ze hry ze života Františka Kmocha "Kolíne, KolíneP)
  1940   Život je malá, bílá loď (pomalý fox z operety: "Petříček a Pavlíček")
  1940   Život je širý oceán (blues)
  1941   ...to už je zbožňování ! (slow - fox z filmu " Provdám svou ženu")
  1941   Annie (fox z filmu "Provdám svou ženu")
  1941   Gloria (swing - fox)
  1941   Hvězdy se líbají (tango z operety: "Srdce v rákosí")
  1941   Já musím ven (polka z hudební frašky: "Potápka")
  1941   Já nemohu spát (foxtrot)
  1941   Já se roztočím (polka)
  1941   Jdou vlny Vltavou (barkarola)
  1941   Jsem zamilován / Jen Vám chci říkat: "Mám Tě rád") (píseň z filmu "Opereta")
  1941   Kdybych já Tvou lásku měl... (tango z operety: Grand hotel "Riviera")
  1941   Kluci z naší uličky (pochod z operety: "První valčík")
  1941   Komáří polka
  1941   Komáří polka
  1941   Krásné oči máš (waltz z operety: "Srdce v rákosí")
  1941   Láska - liebe - l'amour (opereta "Moderního divadla" Grand hotel Riviera)
  1941   Lítají k nám čápi (polka z operety: "Srdce v rákosí")
  1941   Mám život hrozně rád (swing - fox z filmu: "Hotel modrá hvězda")
  1941   Modlitba (z filmu Advokát chudých)
  1941   My tancujem swing (swing z hudební frašky: "Potápka")
  1941   My už to oba víme (tango)
  1941   Ode zdi ke zdi (polka)
  1941   Pod našim nebem. (polka)
  1941   Potápka (polka)
  1941   Pozvání do snů (waltz První valčík opereta)
  1941   Prerie kouzla zbavená (trampská píseň)
  1941   Psí život
  1941   Rybářská polka
  1941   Slunečnice (swing - fox z filmu: "Hotel Modrá hvězda")
  1941   Směju se, směju (comedy - fox)
  1941   Smutný je den (slow - fox)
  1941   Sportovní swing
  1941   Špatný trumpetista
  1941   To radši budu sám (swing)
  1941   Trubte nám, trumpety (sousedská z operety: "Srdce v rákosí")
  1941   Už, už (polka z operety: "Růže z Argentiny")
  1941   V noci není vidět (swing Prví valčík opereta)
  1941   Včera byl krásný den (valčíková píseň)
  1941   Víno červené a bílé (serenáda z operety: Srdce v rákosí")
  1941   Zpívám si o lásce (waltzz operety: Grand hotel "Riviera")
  1942   Až přijdeš dívko mých snů (píseň a waltz)
  1942   Až se jednou potkáme (valčíková píseň)
  1942   Bez tvých očí (tango)
  1942   Dneska je neděle (lidový valčík se zpěvem)
  1942   Dneska jsem tě zradila (fox)
  1942   Dokud je plná číš (pijácká píseň z filmu "Pražský flamendr")
  1942   Chci říci vám... (tango z filmu: "Muži nestárnou")
  1942   Kalná voda (pochodová píseň)
  1942   Když mu říkám "NE! (píseň a fox)
  1942   Láska a víno (píseň z operety: "Líbánky komtesy Lucky")
  1942   Opuštěný dům (slow - fox)
  1942   Píseň loučení (valčík z fulmu "Pražský flamendr")
  1942   Prázdný kout (pomalý fox)
  1942   Půlnoční rendes - vous (slow - fox)
  1942   Tančím seňorito...! (paso doble)
  1942   Tango pro mě a pro tebe (z operety: Líbánky komtesy Lucky)
  1942   Topím se v rytmu (foxtrot)
  1942   Venku pláče den a tady slunce svítí.. (slow - fox a píseň)
  1942   Za úsměv jediný (valčík z filmu: "Muži nestárnou")
  1943   Ať chodím sem , ať chodím tam... (fox)
  1943   Bílá orchidej (valčík z operety: "Bílá orchidej")
  1943   Dnes večer naposled (valčíková píseň)
  1943   Každý tančí swing (swing z operety: "Bílá orchidej")
  1943   Loučím se s vámi, kamarádi... (píseň a tango)
  1943   Od Žiškova k Petřínu, hledám tu svou blondýnu. (polka)
  1943   Starý koráb
  1943   Šumařinka (polka)
  1943   Ženy, pozor na muže (kuplet z operety:"Bílá orchidej")
  1944   Já nemám samotu rád (slow - fox z filmu: "Neviděli jste Bobíka?")
  1944   K vůli vám... (serenáda z operety: Selská princezna)
  1944   Láska je to nejkrásnější (waltz z operety: Selská princezna)
  1944   Nejhezčí na světě (vložka z operety: Selská princezna)
  1944   Podzimní polka
  1944   Proč jenom lásku...? (tango z filmu: Neviděli jste Bobíka?)
  1944   Ty jsi moje první láska (valčík z operety: Selská princezna)
  1944   Zahrajte tu moji! (polka z operety: Selská princezna)
  1946   Až koníčky osedlám (pochodová písňička)
  1946   Bim bam (valčík)
  1946   Nebezpečných 20 let (slow - fox z hudební komedie "Chůdy pana Celestina")
  1946   Nepláču... věřím (waltz z operety: "Svatba v Malinovce")
  1946   Rodinný krb (slow - fox z hudební komedie: "Chůdy pana Celestína")
  1946   Sentimentální píseň (slowfox)
  1946   Tvůj krok zní (slowfox)
  1946   V nebi je všední den (slowfox)
  1947   Lehce jako vánek (slow fox)
  1947   Přes dvě vesnice (polka)
  1948   Neslibůj hochu můj... (píseň a walz)
  1948   Půlnoční zvony (waltz)
  1948   Růže jižních moří (námořnické tango)
  1948   Růže v okně (waltz)
  1948   Sváděla basa pikolu (pomalý fox z filmu "Nikdo nic neví")
  1948   Tvá je láska moje (tango)
  1948   Volání S.O.S. (píseň z filmu "Tři kamarádi")
  1948   Zní nocí píseň (waltz z filmu "Nikdo nic neví")
  nedat.   Dva úsměvy - dva pohledy (vojenská píseň)
  nedatováno   Aloha oe (píseň)
  nedatováno   Anduly jsou hezké holky (foxpochod z operety: "Na sv. Annu")
  nedatováno   Ave Maria (meditace na preludium J.Š.Bacha)
  nedatováno   Až se vrátíš kamarádko (trampská píseň a waltz)
  nedatováno   Babička Mary (trampská píseň z revue Panoptikum)
  nedatováno   Balalajko zpívej! (tango z operety "Balalajka")
  nedatováno   Bé bé (foxtrot)
  nedatováno   Bednářskej tovaryš (písnička z filmu: "Městečko na dlani")
  nedatováno   Bezovka (polka)
  nedatováno   Bílá paní v nesnázích (foxtrot z hudební komedie Panoš Jan)
  nedatováno   Bláznivý den (foxtrot)
  nedatováno   Blíž a blíž (slow fox)
  nedatováno   Blíže háje
  nedatováno   Bloudění v rytmu
  nedatováno   Bloudím jen věčný stín jde se mnou... (slow fox z filmu " Poznej svého muže")
  nedatováno   Bludičky nad řekou (waltz)
  nedatováno   Bodláčí, bodláčí... (swing-fox z filmu "Umlčené rty")
  nedatováno   Bože bože Boženko... (sousedský valčík)
  nedatováno   Bratislava, Bratislava (slovenský pochod)
  nedatováno   Budeš mou... (foxtrot swing)
  nedatováno   Cestička k zářičí... (písnička z filmu "Měetečko na dlani")
  nedatováno   Cikánská balada (pseň a tango)
  nedatováno   Což kdybych já (slow fox)
  nedatováno   Čekám na vás (píseň)
  nedatováno   Černé vrány (polka)
  nedatováno   Čtyři páry bílejch koní (pochodová píseň)
  nedatováno   Dáme si sólo... (solo-polka od E.Koliandra)
  nedatováno   Dámo dámo (foxtrot)
  nedatováno   Denně vzpomínám (píseň a slow-fox)
  nedatováno   Děvčátko z Waikiki (The Girl of Waikiki) (trampská píseň a waltz)
  nedatováno   Děvče jako růže (pochodová písnička)
  nedatováno   Dívka k rytmu zrozená (swing)
  nedatováno   Dívka mi zpívá (Ta-ta-ta-ta)
  nedatováno   Divoký vítr (foxtrot)
  nedatováno   Dnes toužím (slow - fox z filmu Walt Disneye "Sněhurka a 7 trpaslíků")
  nedatováno   Dnes vím (trampská píseň a waltz)
  nedatováno   Do dáli tam na pobřeží
  nedatováno   Dobrou noc (foxtrot)
  nedatováno   Dobrý večer, slečno (chanson)
  nedatováno   Docela tiše... (slow - fox)
  nedatováno   Drž mi palce (písnička z filmu "Ryba na suchu")
  nedatováno   Gondoliéra (melodie)
  nedatováno   Hadrový romeo (chanson)
  nedatováno   Havířovy vzpomínky (staročeská sousedská)
  nedatováno   Hej, kop kop (písnička z filmu Walt Disneye "Sněhurka a 7 trpaslíků)
  nedatováno   Hej, panimámo! (pochodová písňička)
  nedatováno   Hledám děvče pro svou chajdu (trampský pochod z operety: "Kočička v pytli")
  nedatováno   Hledám tvůj smích (tango)
  nedatováno   Hm hm (foxtrot)
  nedatováno   Houpy - hou (trampský waltz)
  nedatováno   Hů a hů... (polka)
  nedatováno   Hudba je můj ideál (foxtrot)
  nedatováno   Hudba v oblacích (slow - fox)
  nedatováno   Hvízdám si na cestu (fox z filmu " Osmnáctiletá")
  nedatováno   Chci věčně vzpomínat (tango z operety: Komediant a dáma)
  nedatováno   Chci žít a jenom tebe mít rád (waltz a píseň ze zvukového filmu " Bláhové děvče")
  nedatováno   Chrysantémy krásné (tango)
  nedatováno   Chtěl bych větrem být (foxtrot)
  nedatováno   Chvíle s tebou (slow - fox)
  nedatováno   Já mám dneska svátek... (náladová polka s textem)
  nedatováno   Já mám chlapce ze škodovky (pochodová písnička)
  nedatováno   Já se divím (fox)
  nedatováno   Já se tak těším a těším (píseň)
  nedatováno   Já už chlapce mám (polka)
  nedatováno   Jak se mám seznámit s vámi (foxtrot)
  nedatováno   Je na západ cesta dlouhá (cowboyská píseň)
  nedatováno   Jednou (píseň a waltz)
  nedatováno   Jednou nám, jednou vám (polka)
  nedatováno   Jedu nocí (cowboyská píseň)
  nedatováno   Jen jednou za tisíc let (slow - fox)
  nedatováno   Jen z lásky k vám (tango z filmu Prosím pane profesore)
  nedatováno   Jetelíček u vody (polka)
  nedatováno   Jsem tvá (píseň a polka z filmu "Muzikantská Liduška")
  nedatováno   Jsem tvůj (slowfox)
  nedatováno   Káčata (comedy-fox z filmu "Okénko do nebe")
  nedatováno   Kalinka
  nedatováno   Každý má pohádku svou (valčíková píseň)
  nedatováno   Každý musí někdy něco mít (foxtrot z filmu: Těžký život donrodruha)
  nedatováno   Kdo je rád na světě, tak si zpívá (trampský pochod ze zvuk. filmu "Celý svět se směje")
  nedatováno   Kdopak copak? (foxtrot)
  nedatováno   Kdy a kde (foxtrot)
  nedatováno   Kdyby byl Bavorov (píseň z filmu Jan Cimbura)
  nedatováno   Když jsem sloužil u mariny (pochod ze zvuk. filmu "Hrdinný kapitán Korkorán")
  nedatováno   Když láska mizí (slow fox)
  nedatováno   Když město jde spát (slow fox)
  nedatováno   Když muzika hraje... (polka)
  nedatováno   Když tančím s vámi (tango)
  nedatováno   Kéž píseň má... (píseň)
  nedatováno   Koza na ledě (swing)
  nedatováno   Krásnou pohádku znám... (slow - fox)
  nedatováno   Krásný každý den, kdy tebe zřím Marie Luiso... (serenáda)
  nedatováno   Krásný sen (tango - serenáda)
  nedatováno   Kulhavá kobyla (cowboyský comedy-fox)
  nedatováno   Láska brány otevírá (fox z filmu " Veselá bída")
  nedatováno   Láska se mi vyhýbá (foxtrot)
  nedatováno   Lehko se vzpomíná (slow - fox)
  nedatováno   Letí šíp (foxtrot a cowboyská píseň)
  nedatováno   Liduščina mazurka (na prvním tanečním bále)
  nedatováno   Loučení bez konce (chanson)
  nedatováno   Má cigareta hoří (slow-fox)
  nedatováno   Má dívko milená
  nedatováno   Má prosba
  nedatováno   Mám svátek (foxtrot)
  nedatováno   Maminko moje... (tango a píseň)
  nedatováno   Maminko moje... (tango a píseň)
  nedatováno   Maminko, já tě mám rád... (valčíková píseň)
  nedatováno   Mámy, vy naše české mámy... (valčíková píseň)
  nedatováno   Margareto (píseň a waltz)
  nedatováno   Maria (píseň a waltz)
  nedatováno   Marjánko, nebuď tak upejpavá... (polka)
  nedatováno   Matčina modlitba (valčíková píseň)
  nedatováno   Mé srdce je jak z perníku (swing)
  nedatováno   Měl jsem vás tak rád (slow - fox)
  nedatováno   Mezi pěti linkami (foxtrot)
  nedatováno   Miláčku, učme se italsky! (píseň a tango)
  nedatováno   Milý Pane Nový (slow fox)
  nedatováno   Mladá vdova (polka)
  nedatováno   Mlýnské kolo
  nedatováno   Modrý kajak (waltz)
  nedatováno   Moskva - Moskva (píseň z filmu: Dvacátý máj)
  nedatováno   Moskva moje (píseň z filmu: Dvacátý máj)
  nedatováno   Můj ráj (foxtrot)
  nedatováno   My Češi jsme muzikanti (pochodová píseň)
  nedatováno   My tři (foxtrot z repertoáru sester Alanových)
  nedatováno   Na slunné pasece
  nedatováno   Náměsíčník (slow - fox)
  nedatováno   Námořnické srdce
  nedatováno   Námořník se domů vrací (tango)
  nedatováno   Naše česká kapela (pochodová píseń z operety "Muzikantská Liduška")
  nedatováno   Naše zem je jako zahrádka (píseň)
  nedatováno   Naše země je maličká (tango a píseň)
  nedatováno   Ne, ach ne (foxtrot)
  nedatováno   Nebe je dál (foxtrot)
  nedatováno   Nedělej si z toho nic (polka)
  nedatováno   Nediv se tomu! (česká flamendr-polka)
  nedatováno   Nechci říkat (slow fox)
  nedatováno   Nejhezčí tango (píseň a tango z operety Za naší salaší)
  nedatováno   Nejkrásnější háj (waltz a píseň)
  nedatováno   Nejsmutnější loučení (překrásná píseň a tango)
  nedatováno   Neplač holka nenaříkej (polka)
  nedatováno   Nestojí láska tvá za bolest! (tango)
  nedatováno   Nevěřím, nevěřím... (waltz z filmu "Prosím pane profesore")
  nedatováno   Nevíš, ach nevíš (píseň a waltz)
  nedatováno   Noc do oken se dívá... (tango romance)
  nedatováno   Noční motýl (valčíková píseň ze stejnojmenného filmu)
  nedatováno   O lásku ťa len prosím (tango)
  nedatováno   Očekávám příchod tvůj
  nedatováno   Oči kočičí (foxtrot)
  nedatováno   Odpověz "ano" (slow fox z fimu Willi Forsta Ženy nejsou andělé)
  nedatováno   Opuštěná je chata má (tramský waltz)
  nedatováno   Otloukej se píšťaličko (foxtrot)
  nedatováno   Partyzánská
  nedatováno   Pátek je můj den (veselý swing - fox)
  nedatováno   Píseň o Dněpru
  nedatováno   Píseň plantáže (song of the Plantage)
  nedatováno   Píseň severu-bílý losos (tango-slow)
  nedatováno   Pláče nebe nade mnou (slow - fox)
  nedatováno   Plaménky v očích tvých
  nedatováno   Po něčem toužím... (slow - fox)
  nedatováno   Podvečer života (píseň a tango)
  nedatováno   Pochod veselých dětí (z filmu celý svět se směje)
  nedatováno   Pojď a skoč mi do náruče (valčík z operety: "Zlatá žába")
  nedatováno   Polární záře (waltz z filmu "Prosím pane profesore")
  nedatováno   Polibek za nřížemi (tango z filmu" "Veselá bída")
  nedatováno   Poljana (Pollyanna)
  nedatováno   Poslední korunu mám (valčíková píseň)
  nedatováno   Praha - láska má... (píseň ze stejnojmenného filmu)
  nedatováno   Proč se na mě modré oči smály (píseň)
  nedatováno   Proč sním (tango)
  nedatováno   Promluvit s ní (slowfox)
  nedatováno   Prosím neodcházej... (slow - fox)
  nedatováno   Prosinec a sníh (slow fox)
  nedatováno   Protivínský zámek (píseň z filmu : "Jan Cimbura")
  nedatováno   Protože... (foxtrot)
  nedatováno   Prší jéjej to prší (fox-polka)
  nedatováno   Předehra k polibkům (slow fox)
  nedatováno   Při tangu srdce dám (nejnovější tango s textem)
  nedatováno   Přijďte večer k nám (foxtrot)
  nedatováno   Přišla láska k nám (tango)
  nedatováno   Psáno je ve hvězdách (slow fox)
  nedatováno   Ptám se tě dnes naposled (foxtrot)
  nedatováno   Ranní ptáče (swng-fox)
  nedatováno   Recept pro nespokojené (píseň a foxtrot)
  nedatováno   Romance všedních dnů (slow fox)
  nedatováno   Růže z Argentiny (tango)
  nedatováno   Rybář srdcí (tango z filmu "Píseň lásky")
  nedatováno   S touhou čekám tě zas na Capri
  nedatováno   S unaveným srdcem (tango z operety "Zlatá žába")
  nedatováno   Sám já chodívám rád (slw - fox z filmu: Těžký život dobrodruha)
  nedatováno   Samovary samopaly
  nedatováno   Sbohem buď a zapomeň (valčíková píseň)
  nedatováno   Sladce mě líbej (foxtrot)
  nedatováno   Slunci vstříc (pochodová píseň z filmu " Prosím pane peofesore")
  nedatováno   Smích tvých očí (foxtrot)
  nedatováno   Smutná nálada (blues)
  nedatováno   Snad je to náhodou (tango - píseň z operety "Děvčátko z kolonie")
  nedatováno   Soumrak (Stíny se pomalu dlouží) (cowboyská píseň)
  nedatováno   Srdce mé za štěstím putuje (píseň a tango z filmu " Osud na řece")
  nedatováno   Staňte se mou královnou (tango)
  nedatováno   Strýček Jonathán (fox)
  nedatováno   Šanghaj (je daleko šanghaj... slow fox)
  nedatováno   Šeptám do ouška (melody - fox)
  nedatováno   Škola lásky (foxtrot z hudební komedie Panoš Jan)
  nedatováno   Šla panenka k muzice (polka)
  nedatováno   Štěstí na rozcestí (polka)
  nedatováno   Ta naše česká zem (tango)
  nedatováno   Tebe jen (foxtrot)
  nedatováno   Temná noc
  nedatováno   Tik tak jdou hodiny... (swing)
  nedatováno   Tiše padá sníh (slow fox)
  nedatováno   To byl můj první bál (lidový valčík)
  nedatováno   To si pamatuj (foxtrot)
  nedatováno   To všechno z lásky (foxtrot)
  nedatováno   Trubadur (foxtrot z hudební komedie Panoš Jan)
  nedatováno   Ty jsi moje slabá stránka (foxtrot)
  nedatováno   Ty máš svůdné oči (foxtrot)
  nedatováno   Ty, jen Ty... (valse boston)
  nedatováno   U nás na vsi (selská polka)
  nedatováno   U sv. Barbory (fox - polka z revue: "Zdař bůh")
  nedatováno   Ukolébavka (ukrajinská národní)
  nedatováno   V hlavní roli srdce mé (slow fox)
  nedatováno   V objetí tvém (slow fox)
  nedatováno   Vášo Vašíčku
  nedatováno   Včera jsem tě čekala (pochodová písnička)
  nedatováno   Večer na rejdě
  nedatováno   Věčná otázka (slow - fox)
  nedatováno   Věřím vám (foxtrot světový úspěch písně " Tornerai")
  nedatováno   Vesničko má ty jediná
  nedatováno   Větrné zámky (foxtrot)
  nedatováno   Vidím ti na očích (foxtrot)
  nedatováno   Vítr to zná (blues)
  nedatováno   Volání lásky (slow - fox z operety: "Petříček&Pavlíček)
  nedatováno   Vpravo vlevo.. (foxtrot)
  nedatováno   Vyznání písní (foxtrot)
  nedatováno   Vzpomeňte maminko (lidová písnička)
  nedatováno   Za rok za dvě léta (polka)
  nedatováno   Zakukala žežulenka
  nedatováno   Zamilovaný čmelák ("Zum - zum") (swing)
  nedatováno   Zastaveníčko (slyš slavíčka žalně tlouci...)
  nedatováno   Zasviť mi, ty slunko zlaté (píseň pro sölový zpěv)
  nedatováno   Zavolej mne zase zpatky (tango a píseň)
  nedatováno   Zdá se mi (píseň z filmu "Noční motýl")
  nedatováno   Zelená sedma (comedy - fox)
  nedatováno   Zeptám se hvězd (slow - fox)
  nedatováno   Zítra (chanson)
  nedatováno   Zítra smíš (slow - fox)
  nedatováno   Zlatý den (slow -fox z hudební komedie Panoš Jan)
  nedatováno   Zlomené srdce (anglický waltz)
  nedatováno   Zlý osud (lidová píseň)
  nedatováno   Zpátky z vojny
  nedatováno   Zpívám (foxtrot)
  nedatováno   Zpívám jen pro tebe (píseň a waltz)
  nedatováno   Ztracený obláček... (tulácká písnička)
  nedatováno2   Připlula z dálky loď... (tango)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  1925   Povídka o papouškovi
  1927   Deset let Hollara (1917-1927)
  1938   Rudolf Medek: Po dvaceti letech
příloha
  rok vydání   název (podnázev)
  1923   Chlapec u Kristova vánočního stromku
  1931   Zahrada Ueno (Vzpomínka z Japonska)
  1936   Počátky malíře (Napsal a litografoval Alois Moravec)
  1937   Pařížské motivy
  1942/12   Drobná grafika v uměleckém dřevorytu
sborník písniček
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Moje kytara 4
  nedatováno   Moje kytara 5
  nedatováno   Moje kytara 7
  nedatováno   Moje kytara 8
soubor grafických listů
  rok vydání   název (podnázev)
  1943   Max Švabinský: Popisný seznam grafického díla 1933 - 1942