Method Kaláb

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1941   Jan Štenc - Život a práce,
1948   Max Švabinský: Souborná výstava díla,
1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952, obálka
1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952,
1953   Max Švabinský: Soubor grafického díla,
1953   Max Švabinský: Soubor malířského a kreslířského díla,
1960   Max Švabinský: Nová grafika a kresby,
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého,
kniha
rok vydání, název (podnázev), poznámka, vydavatel, obec
1917   Noci chiméry (Básně 1900-1916), , František Topič, nakladatelství, Praha
1918   Tichý svět (Kniha prós), , Antonín Macek,
1927   Vzpomínky a komentáře (kniha první 1893 - 1914), , Rozmach (Ladislav Kuncíř), Praha
1928   O Anně Sedláčkové, , Alois Srdce, Praha
1929   Můj očistec, obálka, Rudolf Škeřík, Praha
1929   Bedřich Smetana (III. Praha a venkov), , Hudební matice Umělecké besedy, Praha
1929   Písně krátké lidu českého obecného, jež sebral Jan Jeník rytíř z Bratřic c. k. hýtman, , Karel Zink, Praha
1930   Alfred Jarry (Nadsamec, Messalina, Ubu králem), , Rudolf Škeřík, Praha
1930   Kytička na hrob Jana Štursy, , Josef Matička, _
1933   Vincenc Beneš, obálka, typografie, Dr. Štěpán Jež (Galerie dr. Štěpána Ježe), Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
1933   Pan Teste, obálka, typografie, Alois Srdce, Praha
1933   Arthur Grottger (Jeho láska a dílo), , Slovanský ústav, Praha
1935   Sváteční člověk (Vzpomínky přátel a ctitelů na českého biskupa Antonína Podlahu o třetím výročí jeho smrti), , Růžena Klimakovská, Praha
1936   Portret Karla Hynka Máchy, typografie, Družstevní práce, Praha 1
1936   Kresby Karla Hynka Máchy, , Spolek českých bibliofilů, Praha
1936   H. Boettinger, obálka, typografie, Dr. Štěpán Jež (Galerie dr. Štěpána Ježe), Bubeneč, Praha (Hlavní město Praha)
1936   František Charvát, , Sdružení výtvarníků v Praze, Praha
1937   W.A.Mozart a Don Giovanni, , Vladimír Žikeš, Praha
1940   Ugolino (Božské komedie část zpěvu XXXII. a zpěv XXXIII. Pekla), , Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1940   Kronika rynečku na Starém městě pražském, , V. J. Rott, Praha
1941   U snědeného krámu (Líčení z pražského života), , Topičova edice, Praha
1942   Li Po, , Rudolf Kmoch, Praha
1943   Sedm princezen, typografie, Družstevní práce, Praha 1
1945   Dík Sovětskému svazu (Báseň), přebal, typografie, František Borový, nakladatelství, Praha
1945   Žabákova dobrodružství, vazba (kresba Josef Čapek), typografie, Družstevní práce, Praha 1
1946   Eskamotér Josef, obálka, Družstevní práce, Praha 1
1946   Klíček ke grafickým uměním, , Nakladatelství Josef Engst, Praha
1946   Auguste Rodin, , Vladimír Žikeš, Praha
1946   Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, , Vladimír Žikeš, Praha
1946   Dějiny duše Sv. Terezie Ježíškovy (Karmelitka (1873 - 1897)), , Nakladatel Bohuslav Rupp, Praha
1946   Exlibris a užitková grafika Huga Boettingra, , Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
1946   Alkoholy, , Vilém Šmidt, Praha
1946   Šesté jaro (Román z nacistické věznice), typografie, Václav Petr, Praha
1947   Na kroměříšském sněmu 1848 a 1849, , Radhošť spolek na podporu studentů z Moravy, Slezska a Slovenska na vysokých a vysších odbornýchškolách v Praze, Praha
1947   Franz Kafka a Praha (Vzpomínky, úvahy, dokumenty), , Vladimír Žikeš, Praha
1947   Taras Bulba, , Bedřich Morávek, Praha
1948   Cesta k umění (Od Bismarcka k Picassovi), , Nakladatelské družstvo Nová osvěta, Praha
1948   Plukovník Chabert, typografie, Vilém Šmidt, Praha
1948   Bertramka v Praze (Mozartovo památné sídlo), , Hudební matice Umělecké besedy, Praha
1948   Arrowsmith (Román vědce), grafická úprava, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
1949   Max Švabinský (Dílo 1924 - 1948), , Orbis, Praha
1949   Praha pravěká (Osmera knih o Praze, stavebním a uměleckém vývoji města - díl první), , Pražské nakladatelství, Praha
1952   Stužkonoska modrá, , Československý spisovatel, Praha
1952   Sedm princezen, typografie, Melantrich, nakladatelství, Praha
1953   Panenství (Historie děvčete), , Československý spisovatel, Praha
1955   Karel Vik: Popisný seznam grafického díla, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Knižní značky národního umělce Josefa Lady, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1955   Julius Mařák, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1955   Nástin theorie umění, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1956   Šel malíř chudě do světa (Verše k obrázkům Mikoláše Alše), , Československý spisovatel, Praha
1958   Podivuhodné cesty po vodě i souši, polní tažení a veselá dobrodružství Barona Prášila jak je vypravuje při víně v kruhu přátel, , Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1959   Výbor z kritických projevů a drobných spisů, , Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Život a vzpomínky malíře Homoláče, , Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1962   Akademia, , Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
1963   Zdenka Braunerová (Popisný seznam grafického díla), , Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1926   Po deseti letech (Vzpomínka na Ph. dra V. J. Nováčka),
1930   Hans Schmied,
1940   Chodské pohádky,
periodikum
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1949   Československo (Národní galerie),
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1927   Deset let Hollara (1917-1927), přebal, typografie
příloha
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1936   Počátky malíře (Napsal a litografoval Alois Moravec),
1958   Pařížská nároží,
1959   Let do Hellady,
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1932   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše, plakátu Alois Zabloudil
1932   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše v Praze Na Příkopě (1. díl),
1933   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše, plakát Alois Zabloudil
1933   Seznam děl Jubilejní výstavy Mikoláše Alše (Díl II.),
soukromý tisk
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1940   Václav Fiala,
soupis díla
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1956   Viktor Stretti (Popisný seznam grafického dála),
soupis grafik
rok vydání, název (podnázev), poznámka
1958   Vincenc Morstadt (Popisný seznam grafického díla),