V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy

osoba, narození
Rousová Doležalová Hana, 16. 1. 1944