Hana Rousová Doležalová

* 16. 1. 1944, Praha, Česká republika (Czech Republic)
kurátorka, pedagožka, historička umění

 

šifra: HR, HaR
národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jx20041020020
VIAF: 45933927

poznámka:
PhDr.
* - kartotéka Ateliér; zaměřená na malbu a grafiku 19. stol.
roz. Veverková

Hana Rousová Doležalová

 

Hana Rousová Doležalová

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13

Hana Rousová Doležalová

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Porota ceny Osobnost roku 2012, *2013

Hana Rousová Doležalová

beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
2013/10/16   Když se opakování stane formou: Edith Jeřábková, Barbora Klímová, Dominik Lang, Marek Pokorný, Hana Rousová, Palác U Stýblů, Praha 1
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2006/09/14   Eugen von Kahler a skupina Der Blaue Reiter, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2005/03/31   Alén Diviš - paralelní historie, Akademie výtvarných umění, Praha

Hana Rousová Doležalová

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Všichni mladí kluci (Výstavy v Plzni a Praze odkrývají dramatické kapitoly našeho umění v letech 1938-1948), Respekt, 22, 28, 59-61
  2012   Cena F. X. Šaldy, Art + Antiques
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Hana Rousová (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Alén Diviš Paralelní historie (sympozium k výstavě), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Galerie výtvarného umění v Chebu (Program 2006), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2013   Cyklus přednášek „Středy na AVU“, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha

Hana Rousová Doležalová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Zdeněk Dvořák 1897-1943 (Sochař abstrakcionista), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2015   Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918-1950 (Nejen o vztazích volného a užitého umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Hana Rousová Doležalová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Jitka Svobodová: Kresby
  1983   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy z let 1976 - 1983
  1984   Ladislav Čepelák: Výběr z díla
  1985   Olga Čechová: Kresby
  1985   Stanislav Kolíbal: Kresby
  1987   Aleš Veselý
  1987   Margita Titlová
  1987   Vladimír Novák: Obrazy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   Aleš Veselý, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Karel Šourek 1909-1950
  1991   Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů (Muzikalistická tvorba třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1992   Vít Obrtel ( 1901 - 1988 ): Architektura, polygrafie, nábytek
  1993   Ivan Kafka: Finsteres licht
  1996   Viktor Brauner: Vlk z Karpat v Paříži (Kresby a obrazy ze sbírky Musée d'art moderne Saint-Etienne), Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
  1997   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Alois Bílek: Abstrakce 1913-1914, Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Tomáš Ruller: 1989 - 1999 (Per-form Dis-play), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2002   Antonín Procházka: 1882-1945, Obecní dům, Praha
  2007   František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Aleš Veselý (V prostorách Josefa Pleskota, 13. červen - 30. srpen 2009 / In the spaces of Josef Pleskot, 13 June - 30 August 2009 Litomyšl), Edition Lammel / Jiří Lammel, Litomyšl (Svitavy)
  2009   Aleš Veselý: Litomyšl 2009, Smetanova Litomyšl, o.p.s., Litomyšl (Svitavy)
  2013   Zdeněk Dvořák 1897-1943 (Sochař abstrakcionista), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2023   Margita Titlová Ylovsky: Identita – 80. léta, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2023   Margita Titlová Ylovsky: Image – 90. léta, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců (Fára, Jetelová, Klimeš, Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Svobodová, Šimotová, Veselý), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1985   Český neoklasicismus dvacátých let (První část malba - kresba), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1985   Jaroslav Vacek: Plastiky, Ladislav Čepelák: Grafika
  1986   1. kresby (Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Český neoklasicismus dvacátých let 2.část (Mezi klasickým řádem a selankou), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Aktuell 91: Junge Kunst aus Prag (Sechs Prager Künstler - Installationen)
  1993   Wille zur Form (Ungegenständliche Kunst 1910–1938 in Österreich, Polen, Tschechoslowakei und Ungarn), Hochschule für angewandte Kunst (1971-1998), Vídeň (Wien)
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 1: Bildende Kunst, Fotografie, Videokunst), Stiftung Kunst und Kultur des Landes Nordrhein-Westfalen, _
  1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1995   Deviace kubismu v Čechách / Deviationen des Kubismus in Böhmen, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  2005   Umělci Skupiny 42 / Artists around the Group 42 (Gross, Hudeček, Lhoták, Smetana, Souček, Zívr), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2006   Libor Fára: Dílo, Divadelní ústav, Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2020   Cold Revolution (Central and Eastern European Societies in Times of Socialist Realism, 1948–1959), Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  1987   Sborník památce Václava Navrátila
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 4: Biografien, Bibliografische Hinweise, Verzeichnis der ausgestellten Werke, Personenregister)
  2006   Alén Diviš: Paralelní historie (Sborník sympózia), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2010   Mezery v historii (Sborník příspěvků ze sympozií Společnosti pro české a německé umění a dějiny umění, konaných v letech 2004-2009 v rámci festivalu Mitte Europa v Chebu)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Pokus Aleše Veselého o totální umělecké dílo, Sborník památce Alberta Kutala, 85-90
  1987   ... I když Veselý našel v objektech..., Aleš Veselý
  1987   Margita Titlová, Sborník památce Václava Navrátila, 95-97
  1988   Absatraction - Création, Linie / barva / tvar, 12-17
  1988   Absolutní umění abstraktní umění, Linie / barva / tvar, 28-29
  1988   František Kupka a geneze abstaktního umění v Čechách, Linie / barva / tvar, 11-12
  1988   Les artistes musicalistes, Linie / barva / tvar, 29-36
  1988   Sdružení výtvarníků v Praze, Linie / barva / tvar, 17-20
  1988   Skupina Linie, Linie / barva / tvar, 32-40
  1988   Spolek pracovníků v umění a ve vědě Purkyně. Skupina Kvart, Linie / barva / tvar, 20-27
  1988   Svět k němuž se vracíme, Linie / barva / tvar-11
  1988   SVU Mánes, výstava poesie 1932, Linie / barva / tvar, 40-55
  1988   Symbolistní generace ve třicátých letech, Linie / barva / tvar, 67-81
  1988   Umělecká beseda, Linie / barva / tvar, 55-63
  1988   Věra Jičínská, Otto Stritzko, Linie / barva / tvar, 82-86
  1988   Zdenek Rykr, Alén Diviš, Miloš Boria, Linie / barva / tvar, 63-67
  1989   Pokus Aleše Veselého o totální umělecké dílo, Umění, 427-436
  1990   Aleš Veselý je jednou z nejvýraznějších osobností... / Aleš Veselý is one of the most significant pesonalities..., Aleš Veselý
  1990   Malířská tvorba (Výtvarný umělec s ambicemi teoretika,...), Karel Šourek 1909-1950
  1992   /Nejen/ Aleš Veselý v roce 1992, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Josef Šíma (Zwischen Banalität und dem Geheimnis des Universums), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 248-253
  1994   Příběh výstavy, Mezery v historii 1890–1938-11
  1994   Witiko - o jednom sisyfovském úsilí, Mezery v historii 1890–1938, 90-95
  1995   Expresionismus a české umění 1905-1927, Umění, 280-281
  1995   Skupina Kvart, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 750-751
  2000   Zdenek Rykr - člověk 20. století, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22
  2001   Magnátova chlouba (Sbírky umění ve 20. stoletL Iluze a realita), Týden, 74-76
  2003   Jak se zbavovat frustrace z domácích mýtů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2004   Podivný osud dvou obrazů Aristana Lentulova, Art & Antiques, 106-115
  2005   Aleš Veselý, České ateliéry / Czech studios, 456-457
  2005   Aleš Veselý (1935), České ateliéry / Czech studios, 104-109
  2005   Karel alias Alén Diviš, Art & Antiques, 124-126
  2006   Diskuse II, Alén Diviš: Paralelní historie, 24-26
  2006   Diskuse III, Alén Diviš: Paralelní historie, 38-39
  2006   Diskuse V, Alén Diviš: Paralelní historie, 88-93
  2006   Živý pes Pavel Kropáček, Alén Diviš: Paralelní historie, 28-37
  2007   English Summary, František Foltýn 1891 - 1976, 240-243
  2007   Galerie dokumentů, František Foltýn 1891 - 1976, 185-198
  2007   Ve správný čas na správném místě, František Foltýn 1891 - 1976, 12
  2007   Vliv na českou abstrakci třicátých let 1929 - 1935, František Foltýn 1891 - 1976, 125-151
  2009   Pokus Aleše Veselého o totální umělecké dílo, Aleš Veselý: Litomyšl 2009, 48-59
  2009   Sváry zření v Ostravě (Přelom 19. a 20. století znovu a opět jinak), Art + Antiques, 10-16
  2010   Dortová abstrakce - stříkaný geometrický dekor na keramice 1927-1936, Mezery v historii, 55-61
  2010   Malíř Eugen von Kahler a jeho rodina - český příběh, Mezery v historii, 44-54
  2010   Nenápadné hranice umění (Michael Třeštík: Slečny z Avignonu), Art + Antiques, 57-57
  2010   Spříznění volbou - František Foltýn a Carl Einstein: česko-německé vztahy v Paříži dvacátých a třicátých let, Mezery v historii, 159-163
  2011   Do soukromí Ladislava Zívra, Art + Antiques, 58-59
  2011   Skepticky. Vymezení pozic aktuálního umění v Praze, České umění 1980-2010, 298-301
  2013   Vojtěch Preissig, Art + antiques, 56-57
  2013   Ztracený fenomén Bartovský, Art + Antiques, 42-44
  2020   ‘Warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst?', Cold Revolution, 260-265
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Ivan Kafka (artlist.cz), www.artlist.cz
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Hana Rousová Doležalová

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Magia Naturalis - Mnichovští umělci v Praze / Magia Naturalis - München Künstler in Prag

Hana Rousová Doležalová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1971/04 - 1971/10   Ludvík Kohl: Architektonická malba, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1981/11/10 - 1981/12/13   Vincenc Vingler: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1982/02/18 - 1982/03/14   Jan Hála: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1982/05/25 - 1982/07/04   Jitka Svobodová: Kresby, objekty, Staroměstská radnice, Praha
1983/04/27 - 1983/05   Ludwik Korkoš: Sochařská tvorba, Staroměstská radnice, Praha
1983/05/31 - 1983/07   Grigorij Musatov: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1983/07/12 - 1983/08/14   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy z let 1976-1983, Staroměstská radnice, Praha
1984/04/25 - 1984/05/27   Vladimír Moťovský, Staroměstská radnice, Praha
1984/07/17 - 1984/08/19   Ladislav Čepelák: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1985/01/17 - 1985/02/17   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938, Staroměstská radnice, Praha
1985/05/28 - 1985/06/30   Olga Čechová: Kresby, Staroměstská radnice, Praha
1986/03/13 - 1986/04/05   Karel Černý: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/04/23 - 1987/05/31   Vladimír Novák: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1987/09/10 - 1987/11/15   Svět Emila Filly, Staroměstská radnice, Praha
1988/12/15 - 1989/01/konec   Alén Diviš 1900-1956: Malby a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1990/06/26 - 1990/09/02   Karel Šourek (1909-1950): Malba, Staroměstská radnice, Praha
1990/07/24 - 1990/09/16   Adriena Šimotová: Setkání 1960-1990, Staroměstská radnice, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957 - 1968, Staroměstská radnice, Praha
1991/07/11 - 1991/09/01   Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů. Muzikalistická tvorba 30. let, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991/12/03 - 1992/01/19   Georges Braque: Grafické dílo, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/03/24 - 1992/04/26   Vít Obrtel: Architektura, typografie, nábytek, Staroměstská radnice, Praha
1994/09/22 - 1994/11/06   Vladimír Špaček, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/05/17 - 1995/07/02   Werner Neumeister: Slavní hudebníci, Staroměstská radnice, Praha
1995/12/07 - 1996/01/28   Josef Žáček: Až budou lumíci létat... / Once lemmings fly up.., Staroměstská radnice, Praha
1996/09/10 - 1996/12/01   Viktor Brauner: Vlk z Karpat v paříži / Le loup des Carpates a Paris, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/03/06 - 2008/06/01   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Dům U Kamenného zvonu, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1973   Barokní plastika ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy, Muzeum hlavního města Prahy, Praha
1982/04/27 - 1982/05/30   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Staroměstská radnice, Praha
1982/06 - 1982/08   Světlo v českém malířství generace 80. a 90. let 19. století, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1983/09/22 - 1983/10/16   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1985/12/03 - 1986/01/05   Český neoklasicismus, Staroměstská radnice, Praha
1986/01/16 - 1986/02/23   Kresby ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1986/03/06 - 1986/04/06   Tvrdošíjní, Staroměstská radnice, Praha
1986/06/10 - 1986/07/13   Devětsil: Česká výtvarná avantgarda dvacátých let, Staroměstská radnice, Praha
1987/06/30 - 1987/08/30   Tvrdošíjní a hosté - 2. část, Staroměstská radnice, Praha
1988/06/23 - 1988/09/11   Skupina Ra, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/02/14 - 1989/03   Český neoklasicismus dvacátých let. Mezi klasickým řádem a selankou, Staroměstská radnice, Praha
1989/02/17 - 1989/03/19   Neoklasicismus II, Staroměstská radnice, Praha
1990/05/31 - 1990/08/28   Fotografie v Čechách 1839-1914, Zámek Troja, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/04/30 - 1991/06/16   V obraze / Im Bilde, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/10/16 - 1992/11/22   Magia naturalis: Mnichovští umělci v Praze, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/10/16 - 1992/11/22   Magia naturalis: Mnichovští umělci v Praze, Městská knihovna Praha, Praha
1992/10/16 - 1992/11/22   Magia naturalis: Mnichovští umělci v Praze, Staroměstská radnice, Praha
1993/07/07 - 1993/09/12   Přírůstky Galerie hlavního města Prahy. Výběr z let 1987-1992, Staroměstská radnice, Praha
1993/09/14 - 1993/10/17   Klee, Nolde, Schwitters, Kandinskij, Pollock, Picasso, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1994/04/05 - 1994/06/26   Mezery v historii 1890–1938: Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, Městská knihovna Praha, Praha
1995/07/27 - 1995/08/27   Deviace kubismu v Čechách, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1995/10/09 - 1995/12/03   Artchemo 1968/1969, Staroměstská radnice, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
2005/10/26 - 2006/05/01   Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/05/30 - 2006/10/01   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha
2013/09/25 - 2014/04/05   Život Galerie hlavního města Prahy 50, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2016/12/01 - 2017/01/15   Zbyněk Baladrán, Tomáš Svoboda: Co má mít rámec a co už ho má, Entrance Gallery, Praha

Hana Rousová Doležalová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1983/04/21 - 1983/05   Zdenek Rykr: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1983/07/12 - 1983/08/14   Pavel Nešleha: Kresby a obrazy z let 1976-1983, Staroměstská radnice, Praha
1984/07/17 - 1984/08/19   Ladislav Čepelák: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1985/01/17 - 1985/02/17   František Vobecký: Raná tvorba 1926-1938, Staroměstská radnice, Praha
1985/05/28 - 1985/06/30   Olga Čechová: Kresby, Staroměstská radnice, Praha
1987/04/23 - 1987/05/31   Vladimír Novák: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1991/06/23 - 1991/08/17   Stanislav Kolíbal: Volná tvorba, ilustrace, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1991/07/11 - 1991/09/01   Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů. Muzikalistická tvorba 30. let, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1992/03/24 - 1992/04/26   Vít Obrtel: Architektura, typografie, nábytek, Staroměstská radnice, Praha
2004/04/21 - 2004/05/30   Pavel Nešleha: Záznamy světla, Letohrádek Hvězda, Praha
2007/11/16 - 2008/02/17   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/03/06 - 2008/06/01   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/10/09 - 2008/11/23   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1988/10/13 - 1988/12/31   Linie / barva / tvar, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/01/24 - 1989/03/12   Linie, barva, tvar, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1989/02/14 - 1989/03   Český neoklasicismus dvacátých let. Mezi klasickým řádem a selankou, Staroměstská radnice, Praha
1998/11/05 - 1998/12/04   Evropský umělecký prostor II, Galerie Oskara Kokoschky, Praha
2001/05/29 - 2001/09/15   V krajině, Galerie Oskara Kokoschky, Praha
2005/10/26 - 2006/05/01   Umělci Skupiny 42, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2006/05/30 - 2006/10/01   Abstrakce první poloviny 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2007/01/02 - 2007/03/25   Abstrakce první poloviny 20. století se sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha

Hana Rousová Doležalová

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha

Hana Rousová Doležalová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Jiří David: Věnováno významným pražským kunsthistoričkám, Unie výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Chvála a uznání pro GHMP, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 6
  1990   Václav Boštík (1913) je významným představitelem současné abstraktní malby. ..., Rudé právo
  1994   Evropa, Evropa (Století avantgardy ve střední a východní Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1996   Umění zastaveného času (Uzavřeni, v Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1996   Uzavřeni, v Evropě (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1997   Přelom tisíciletí ve světle teorie komplexity, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Stanislav Kolíbal: Volná tvorba, ilustrace, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)