Pavla Aubrechtová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pavla Aubrechtová: Kresby
1991   Pavla Aubrechtová
1994   Pavla Aubrechtová
1996   Pavla Aubrechtová: Koláže
2002   Pavla Aubrechtová: Práce na papíře
2006   Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty
2008   Pavla Aubrechtová: Koláže, asambláže, kresby
2017   Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1972   Mladí výtvarníci – fotografie, grafika, keramika, sklo, šperk, textil, vnitřní zařízení (Výsledky stipendijní akce r. 1971/72)
1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika
1979   Obrazy grafika fotografie keramika (Z 2. setkání mladých výtvarníků 1979 pořádané kulurním domem)
1981   Plenér ´81 (Obrazy mladých výtvarníků)
1981   Oborová výstava užité grafiky
1984   Obal a značka ´84 (Výstava obalové grafiky a podnikových symbolů vytvořených pro československou výrobu a obchod)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   Plenér 5 (Výsledky tvůrčího pobytu výtvarníků Středočeského kraje na Berounsku)
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Rakovnický salón 88
1989   Salón ´89 užitého umění pražských výtvarných umělců
1991   Malý formát 91
1992   Minisalon
1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
1993   Kresby (Nové sdružení pražských malířů)
1993   Chrasten (Nové sdružení pražských malířů a hosté)
1994   Zrcadlení: Setkání IV.
1994   Collage (Jiří Kolář, Jaroslav Králík, Miloš Noll, Karel Vysušil, Květa Pacovská, Jaroslav Vožniak, Pavla Aubrechtová, Ivan Komárek)
1994   Vyšehrad ´94
1994   W kręgu Galerii H
1995   Mosty (Nové sdružení pražských umělců)
1995   Nové sdružení pražských umělců: Konstanty
1996   Písmo ve výtvarném umění
1996   Nové sdružení pražských umělců: Souvislosti
1997   Česká koláž
1997   Práce na papíře / Works on paper
1997   Umělci z Nového sdružéní Bílému kruhu bezpečí
1997   Czech Collage
1999   Světla - stíny - odlesky
2003   Asociace a paralely
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
2009   Umělecká beseda (Věčná pomíjivost / Eternal Transience)
2009   Mini UB 2009
2009   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer
2009   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer: Práce s papírem / Work on Paper
2009   Středočeské bienále 2009
2010   Česká koláž
2010   Česká koláž
2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010)
2010   Die tschechische Collage - Sammlung der Pražská plynárenská
2010   Czech Collage - The Pražská plynárenská Collection
2010   Collage tchèque - Collection de la Pražská plynárenská
2011   Tajemství Pavly Aubrechtové, Kabinet Vladimíra Gebauera
2012   Papír a hlína / Paper and clay (Daisy Mrázková, Pavla Aubrechtová, Josef Hrubý)
2012   Středočeské trienále '12
2013   Doma
2013   In Art There is Freedom
2015   Tváře krajiny (Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015)
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2018   Naše koláže
2018   Soutok / Confluence
2020   Poutník, jenž se vrací / The pilgrim who returns (Výstava členů a hostů Výtvarného odboru Umělecké Besedy / An exhibition by members and guests of the Fine Art Section of Umělecká beseda)
2022   Svět (Umělecká beseda + Mánes)
2022   Bulletin Klub přátel Hollaru 2022
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2010   Rovnoběžky a průsečíky, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (I. díl A-M), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2009   Slovník výtvarníků z Rakovníka a okolí, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1990   Pavla Aubrechtová, Pavla Aubrechtová: Kresby, , , 1990, 0-0
1991   Jak zachytit půvab měsíčního svitu?... / How to express magic of the moonlight? ..., Pavla Aubrechtová, , , 1991, 0-0
1994   Nebeský vír a pozemské hemžení, Denní telegraf, 3, 192, 1994/08/17, 0-0
1994   Pavla Aubrechtová si pohrává... / Pavla Aubrechtová plays..., Pavla Aubrechtová, , , 1994, 0-0
1994   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 10, 1995/05/11, 5-5
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1995   Pavla Aubrechtová (Portrét z vernisáže), Denní telegraf, , , 1995/07/28, 13-13
1996   Aubrechtová a Gebauer v Galerii bratří Čapků, Denní telegraf, , , 1996/06/26, 10-10
1996   Výtvarníky a novináře spojují hlavně oči (V Galerii U radnice je otevřena výstava obrazů, kreeb, koláží a malovaného porcelánu), periodikum, , , 1996/07/08, 0-10
1996   Jsou umělci, kteří reagují..., Pavla Aubrechtová: Koláže, , , 1996, 0-0
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Pavla Aubrechtová), Česká koláž, , , 1997, 141-141
2001   Sbírka Pražské plynárenské, Ze sbírek Pražské plynárenské 2002, , , 2001, 0-0
2002   Pavla Aubrechtová využívá ve svém citlivém,..., Pavla Aubrechtová: Práce na papíře, , , 2002, 0-0
2002   Pavla Aubrechtová využívá ve svém citlivém,... (Galerie Rozehnal), Pavla Aubrechtová: Moje malá retrospektiva, , , 2005, 0-0
2003   Práce vznikají lepením částeček na papír, periodikum, , , 2003, 0-0
2005   Malá retrospektiva Pavly Aubrechtové (Praha, Galerie Rozehnal, 17. 2. - 25. 3.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 7, 2005/03/31, 5-5
2006   Jak zachytit půvab měsíčního svitu? (2006), Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty, , , 2006, 0-0
2006   Od roku 1983 se Pavla Aubrechtová (1946)..., Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty, , , 2006, 0-0
2008   Pavla Aubrechtová patří ke generaci,..., Pavla Aubrechtová: Koláže, asambláže, kresby, , , 2008, 5-7
2008   Pavla Aubrechtová belongs to a generation..., Pavla Aubrechtová: Koláže, asambláže, kresby, , , 2008, 49-51
2012   Papír a hlína, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 6, 2012/03/22, 6-
2012/01/12   Vystěhované ateliéry, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 1, 2012/01/12, 5-
www
rok vydání, název (podnázev)
  Pavla Aubrechtová (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1986   Pavla Aubrechtova: One man show in Japan
1992   Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty
1992   Pavla Aubrechtová: Kresby / ilustrace / objekty
1993   Pavla Aubrechtová: Kresby
1994   Pavla Aubrechtová: Koláže
1996   Pavla Aubrechtová: Koláže
1997   11. přátelské setkání u příležitosti zavěšení obrazů paní Pavly Aubrechtové
1999   Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová and Josef Hampl: Assemblage
2002   Pavla Aubrechtová: Koláže
2002   Pavla Aubrechtová: Práce na papíře
2003   Pavla Aubrechtová: Práce na papíře
2008   Pavla Aubrechtová
2010   Pavla Aubrechtová: Staré i nové
2017   Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty
2018   Pavla Aubrechtová a Vladimír Gebauer: Tak blízko, tak daleko
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1979   Obrazy a grafiky autorů akademické malířky Pavly Aubrechtové a akademického malíře Ladislava Gebauera
1990   Divadlo hudby vás zve na pořady
1991   Vladimír Gebauer: Tvorba z let 1968-1991 Obrazy, kresby, objekty, Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty
1992   Vladimír Preclík: Sochy, Pavla Aubrechtová: Kresby, ilustrace, objekty
1992   Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová: Kresby, obrazy, objekty
1993   Umění papírové koláže k osmdesátinám moderní české koláže
1993   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer: Obrazy, kresby, asambláže
1994   Informační konzerva
1994   Zrcadlení (Setkání IV.)
1995   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer
1995   Nové sdružení pražských umělců: Konstanty (výstava nového sdružení pražských umělců a jeho hostů)
1996   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer: Kresby, koláže, autorský porcelán
1996   Pavla Aubrechtová a Vladimír Gebauer: Obrazy, kresby, koláže
1996   Souvislosti
1996   Obrazy, kresby, koláže a malby na porcelán
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2001   Setkání XI - Hra
2003   Asociace a paralely / Associations and Parallels
2003   Vánoční výstava obrazů, objektů, kreseb a koláží Pavly Aubrechtové a Vladimír Gebauer
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer: Spolu, a každý jinak
2009   Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer: Práce s papírem
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2011   Tajemství Pavly Aubrechtové, Kabinet Vladimíra Gebauera
2011   Tajemství Pavly Aubrechtové, Kabinet Vladimíra Gebauera (Pozvánka na tiskovou konferenci k zahájení výstavy)
2013   Doma
2015   12 UB (Členové Umělecké besedy)
2016   Vladimír Gebauer, Pavla Aubrechtová: Ohlédnutí II (Retrospektivní výstava)
nedat.   Plenér 5 (Výsledky tvůrčího pobytu výtvarníků Středočeského kraje na Berounsku)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2013   31. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše
2018   Aukční síň Vltavín: 162. aukce (Výtvarné umění 19.-21. století)
2018   14. aukční salon výtvarníků (422 děl pro Konto Bariéry)
inzerát
rok vydání, název (podnázev)
2005   Pavla Aubrechtová: Moje malá retrospektiva (Galerie Rozehnal, Praha, Vítězná 11)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2001   Ze sbírek Pražské plynárenské 2002
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2005   Pavla Aubrechtová: Moje malá retrospektiva
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
1993   Chrasten (Orientační plán výstavy Nového sdružení pražských malírů a hostů)
pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
2003   Hudba mezi obrazy 2002 - 2003 (Pavla Aubrechtová)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici
2013   Uvnitř barev (Výstava ke 150. výročí založení Umělecké besedy)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
text
rok vydání, název (podnázev)
1990   Pavla Aubrechtová: Kresby, Olomouc, Divadlo hudby, 23.5.-24.6.1990 (Vážení přátelé, vítám vás...)
1991   V pobočce karlovarské galerie,...
1991   Jak zachytiti půvab měsíčního svitu? ...
1994   Rytmické variace (Jsou umělci, kteří reagují...)
1994   Nebeský vír a pozemské hemžení
1995   Uměním člověk vytvořil... (zahájení výstavy)
1995   Dámy a pánové, když mě minulý týden...
1996   Na rozdíl od minulé výstavy...
2002   Nad dílem Pavly Aubrechtové (zahájení výstavy)
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2000   Kolářovy koláže v Českém centru Stockholm
2011   Tajemství Pavly Aubrechtové, Kabinet Vladimíra Gebauera