Arsén Pohribný

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
(1978)   Jan Kotík: Arbeiten 1970-78
1958   Jan Trampota
1958   Karel Štika: Grafika, ilustrace, kresby (Výběr prací z let 1920-1958)
1959   František Bidlo
1959   Alois Moravec: Výstava obrazů
1959   Jan Trampota: Životní dílo
1959   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy a kresby
1959   Jurij Vasiljev Mon
1960   Jan Wenig
1961   Zdeněk Chotěnovský: Politický plakát
1961   Josef Hýsek
1962   Vladimír Vašíček
1963   Výstava obrazů a soch Jana Baucha z posledních sedmi let
1963   Jan Bauch: Výstava obrazů a soch Jana Baucha z posledních let
1964   Výstava obrazů a plastik Jana Baucha
1964   Dana Hlobilová
1964   Jan Trampota
1965   Karel Těšínský: Obrazy - monotypy
1966   Objekty a variabily Radka Kratiny
1966   Jaroslav Šváb (Grafická a knižní tvorba)
1966   Vojta Nolč: Obrazy, grafika
1967   Kratina
1967   Radek Kratina: Objekty a variabily 1963-1966
1967   Jaroslav Fiedler: Osamělý ostrov a jiné krajiny
1967   Jindřich Gola
1968   Václav Mergl: Obrazy
1968   A. G. Smirnov
1969   Vladimír Vašíček: Výstava obrazů
1969   Jiří Bielecki
1969   Alois Metelák
1970   Eduard Ovčáček: Obrazy - plastiky - grafika
1970   Jindřich Fischel: Kresby
1972   Jiri Hilmar
1973   F. Kyncl
1975   Jan Kotík: Ritualisierung der Zeit
1978   Frantisek Kyncl: Bilder, objekte, zeichnungen
1982   Frantisek Kyncl: Bilder, Objekte, Zeichnungen 1968-1982
1984   Jiří Kolář: Diary 1968
1985   Jiří Hilmar
1986   Jiří Hilmar: Neue Arbeiten
1986   Jiří Hilmar
1987   Jiří Hilmar
1989   Jan Koblasa: Skulptur 1979 - 1989
1989   Olaf Hanel: Production 1979 - 1989
1990   Rudolf Valenta
1990   Rudolf Valenta: Plastiken, Collagen, Zeichnungen
1991   Rudolf Valenta: Plastiky - koláže - kresby (Z Berlínského období 1974-1991)
1992   Olaf Hanel
1993   Jindřich Boška: Průřez tvorbou
1994   František Dörfl: Výběr z tvorby
1995   Ladislav Novák
1995   Eduard Ovčáček
1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí
1996   Zdeněk Kirchner (1934 Praha - 1987 Paříž)
1997   Peter Sedgley: Obrazy, světelná kinetika, světelné instalace / Paintings, Kinetics, Light Installations
1998   Olaf Hanel 1968 - 1998
1998   Oinirické vize Anny Zemánkové
1999   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962-1998
2000   Anselmo Legnani 1937 - 1999
2000   75. Ladislava Nováka z Třebíče
2001   Jindřich Boška: Poselství obrazu
2003   Anna Zemánková
2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004 (Jewellery, Objects, Drawings 1974 - 2004)
2005   Tomáš Lampar: 148 kreseb
2006   Otakar Hudeček: Dvanáctým smyslem
2008   Cecilie Marková: Podobenství duší
2009   Miroslav Šnajdr st.
2011   Jiří Hilmar
2013   Hilmar
2013   Radek Kratina 1928-1999
2016   Jiří Bielecki: Vznášení / Suspension (Tvorba z 60.-90. let / Works from the 60's-90's)
nedat. (1959)   Bidlo
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1956   Výstava původní grafiky a kreseb (Ladislav Čepelák, Bedřich Housa, Rudolf Klimovič, Bohuslav Knobloch, Jaroslav Kovář, Jaroslav Lukavský, Jindřich Mahelka, Karel Oberthor, Pavel Sukdolák)
1957   Trasa 54 (Eva Burešová, Věra Heřmanská, Vladimír Jarcovják, Čestmír Kafka, Václav Menčík, Jitka Válová, Květa Válová)
1957   Z povltaví (Kresby, grafika L. Čepeláka, P. Sukdoláka)
1959   Adolf Born, Oldřich Jelínek: Obrazy, grafika, kresby
1962   Brychtová - Libenský
1963   Naivní umění v Československu
1964   Naivní umění v Československu
1965   Písmo a obraz (Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miloš Urbásek)
1966   Proměna
1968   Klub konkrétistů
1968   Klub konkretistů
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1968   Socha piešťanských parkov '68
1968   Klub konkrétistů
1968   Rusalka vystupující z tůně - Naivní a fantaskní obrazy z Čech a Moravy 1964-1968
1969   Klub konkretistů
1969   22 grafici della Cecoslovacchia
1969   Klub konkrétistov
1969   Klub konkrétistů a hosté
1969   Klub konkretistu Cekoslovacchia
1969   Klub konkretistu Cekoslovacchia (Roma)
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   77 grafici
1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970
1973   3 Konkretisten aus Prag (Hilmar - München, Kyncl - Düsseldorf, Rajlich - Den Haag)
1974   Progressive Strömungen in Moskau 1957 - 1970
1984   Bonjour, monsieur Kolář!
1989   Czechosłowacja - sztuka młodej generacji (Przeglad czechosłowackiej kultury niezależnej / Přehled československé nezávislé kultury / Survey of Czechoslovak independent Culture)
1997   Klub konkrétistů
1997   Jiří Kolář, Ladislav Novák
2000   Klub konkrétistů
2000   Klub konkretistů 2 - Olomouc
2005   Na hranicích... / On the Bordelines...
2015   Konkret / ism 1967-2015 (Katalog k výstavě Klub u konkretistů v Topičově salonu a klubu)
nedatováno   Ars geometrica
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1959   Bidlova čítanka, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1959   Výbor z kritických projevů a drobných spisů, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d´origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1993   Jiří Kolář: Týdeník 1968, Torst, Praha
1995   Lekce velkého A (Konkrétní a vizuální poezie 1962-1993), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
2006   Já su stěhovavý pták / I´m a Migrating Bird (Natálie Masliková-Schmidtová (1985-1981)), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1990   Opatov 1990 Opatov 1991, Kulturní středisko Opatov, Praha
1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Humor a satira v díle Mikoláše Alše, Výtvarné umění, 3, 1, 1953/01/31, 102-102
1953   Výtvarné umění na stránkách našich časopisů, Výtvarná práce, 1, 17, 1953/06/12, 1-2
1954   D. A. Šmarinov, Výtvarné umění, 4, 1, 1954/02/28, 52-52
1954   Lept a příbuzné techniky, Výtvarné umění, 4, 3, 1954/03/31, 151-151
1954   Monografie o Albrechtu Dürerovi, Výtvarné umění, 4, 8, 1954/11/30, 398-400
1955   V. V. Štech: Národní divadlo, Výtvarné umění, 5, 3, 1955/04/20, 144-144
1955   Práce Josefa Lieslera z posledních let ((Některé kapitoly z větší studie)), Výtvarné umění, 5, 6, 1955/07/31, 260-265
1955   Antonín Pelc v boji za mír, Výtvarné umění, 4, 9-10, 1955/01/31, 474-476
1955   Kniha o velkém klasikovi maďarského malířství, Výtvarné umění, 4, 9-10, 1955/01/31, 476-476
1956   Úvodem (Devět grafiků, kteří vám předkládají...), Výstava původní grafiky a kreseb, , , 1956, 0-0
1956   Druhá výstava galerie mladých, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 4-
1956   Výstava na paměť velikého Čecha, Výtvarná práce, 4, 12, 1956/07/27, 7-
1957   K Čepelákovu a Sukdolákovu stanovisku, Z povltaví, , , 1957, 0-0
1957   Povltaví Miloše Pošara, Výtvarná práce, 5, 3, 1957/03/09, 8-
1958   Viktor Nikodém, Bedřich Vaniček - Antonín Hartmann..., Výtvarná práce, 6, 15, 1958/09/05, 4-
1958   Jan Trampota, Výtvarná práce, 6, 19, 1958/11/15, 8-8
1958   Polští malíři ukázkově, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 14-
1958   Sestry Válové, Výtvarná práce, 6, 22, 1958/12/23, 9-10
1959   U sochaře Vinglera, Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 357-360
1959   Kutalův Andrea Mantegna, Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 377-377
1959   Album B. Dvorského, Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 377-377
1959   K. Hruška a M. Jirava, Výtvarná práce, 7, 2, 1959/02/10, 10-
1959   Kresby F. Bidla v brně, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 8-
1959   Členská výstava klubu v Plzni, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 10-
1959   Italská kresba, Výtvarná práce, 7, 9, 1959/06/04, 8-9
1959   Trampotův osud pokračuje, Výtvarná práce, 7, 9, 1959/06/04, 12-
1959   Průkopník uměleckého pokroku, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 7-
1959   Johannes Doktor Faust, Výtvarná práce, 7, 14-15, 1959/08/24, 10-11
1959   Čínské muzejnictví na nových cestách, Výtvarná práce, 7, 17, 1959/09/21, 12-
1959   Liberecká skupina 7, Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 14-
1959   Putovní výstava na venkov, Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 14-
1959   Veřejná činnost výtvarníků v krajích, Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 14-
1960   Justitzovy kresby a náčrty, Výtvarné umění, 10, 9, 1960/12/30, 415-419
1960   Jubilejní rozpomínky, Výtvarná práce, 8, 13, 1960/07/04, 4-5
1960   Jan Wenig, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, 10-
1960   Dějiny současnost a výtvarné umění, Výtvarná práce, 8, 25-26, 1960/12/31, 5-
1961   Strnadlova služba knize, Výtvarná práce, 9, 2, 1961/01/30, 9-
1962   Dráha Vladimíra Vašíčka (Nástin monografie od A. Pohribného), Vladimír Vašíček, , , 1962, -
1963   Členové SČVU, Výtvarná práce, 11, 1, 1963/01/31, 5-5
1963   Nejen polytechnická, ale i výtvarná výchova?, Výtvarná práce, 11, 3-4, 1963/03/18, 4-4
1963   Experiment pokračuje, Výtvarná práce, 11, 13-14, 1963/08/17, 10-11
1963   Knihy o umění z Vietnamu, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 4-4
1963   Naše karikatura v SSSR, Výtvarná práce, 11, 21, 1963/11/23, 9-
1964   Předchůdce, Tvář, , 2, 1964/02/21, 28-
1964   Věra Janoušková, Plamen, 6, 10, 1964/10, 58-59
1964   Vladimír Komárek, Plamen, 6, 12, 1964/12, 40-41
1964   37,5 C° (Fantazie), Tvář, , 4, 1964/05/30, 38-
1964   Socha 1964, Tvář, , 9-10, 1964, 83-
1964   Sovětské knižní výtvarnictví, Knižní kultura, 1, 4, 1964/04/22, 136-137
1965   Hledám klíč ke změnám..., Karel Těšínský: Obrazy - monotypy, , , 1965, -
1965   Novákovy alchymáže, Výtvarná práce, 13, 26, 1965/12/31, 6-7
1965   S Oldřichem Smutným o malování a věcech příbuzných, Plamen, 7, 1, 1965/01, 58-59
1965   Moskva před českosloveskými plakáty, Výtvarná práce, 13, 5, 1965/04/12, 4-4
1966   Cílem je věc, Objekty a variabily Radka Kratiny, , , 1966, 0-0
1966   Malířovo přiznání, Vojta Nolč: Obrazy, grafika, , , 1966, 0-0
1966   Svět Anny Zemánkové, Výtvarná práce, 14, 7, 1966/04/14, 4-
1966   Pražská výstavní koláž, Výtvarná práce, 14, 8, 1966/04/28, 4-
1966   Lhotákova znamení, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 4-4
1966   Plastiky a textil z Nigérie, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 4-
1966   Jiří Seifert, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 5-5
1966   Znaky a písmo v obrazech, Výtvarná práce, 14, 4, 1966/03/03, 4-4
1966   Trampoty outsiderů, Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 5-
1966   Robert Guttmann, malíř a turista, Výtvarná práce, 14, 12, 1966/06/23, 8-
1966   V. Mergl a J. Velinger, Výtvarná práce, 14, 17, 1966/09/01, 4-4
1966   Umění jako zážitek, Výtvarná práce, 14, 17, 1966/09/01, 8-9
1966   Skupina B, Výtvarná práce, 14, 24, 1966/12/01, 4-
1966   Komárkovy grafické obrazy, Výtvarná práce, 14, 21, 1966/10/20, 4-
1966   Současní maďarští malíři, Výtvarná práce, 14, 21, 1966/10/20, 4-5
1966   Haďák na Lipnici, Výtvarná práce, 14, 21, 1966/10/20, 5-
1966   Kratinovy variability, Výtvarná práce, 14, 13, 1966/07/07, 4-
1967   Radek Kratina (Kratinova mnohostranná aktivita jeví shody...), Kratina, , , 1967, 0-0
1967   Geometrie! Stará víro! Pokolení umělců všech... (koláž k poctě struktur a variabilů výtvarného hnutí jménem Radek Kratina), Radek Kratina: Objekty a variabily 1963-1966, , , 1967, 0-0
1967   Ueber die Existenz der Versuche Radek Kratinas..., Radek Kratina: Objekty a variabily 1963-1966, , , 1967, 0-0
1967   Síla selfmademanství, Plamen, 9, 2, 1967/02, 155-
1967   Kresby k pláči a k smíchu, Plamen, 9, 3, 1967/03, 151-153
1967   Naivismus jako postoj, Výtvarná práce, 15, 5, 1967/03/09, 4-
1967   Janula s Frýdeckým, Výtvarná práce, 15, 5, 1967/03/09, 5-
1967   Být adeptem Hollaru, Výtvarná práce, 15, 7, 1967/04/06, 4-
1967   Rehabilitace čisté barvy (K výstavě ve Stedelijk muzeu v Amsterodamě), Výtvarná práce, 15, 11, 1967/06/01, 12-
1967   Hilmarovy optické reliéfy, Výtvarná práce, 15, 11, 1967/06/01, 5-
1967   Warhol versus Dimitrov, Výtvarná práce, 15, 12, 1967/06/15, 5-
1968   Šestá výstava Klubu konkretistů... / Concretist Club Exhibition No. 6..., Klub konkretistů, , , 1968, 0-0
1968   biennale v 15 bodech, Sešity pro literaturu a diskusi, 3, 23, 1968/09, 54-55
1968   Kratinovy variabily, Výtvarné umění, 18, 3, 1968/06/30, 126-128
1968   Kratina's Variables, Výtvarné umění, 18, 3, 1968/06/30, 0-0
1968   Slovem ´konkret´označujeme nově stvořený předmět... / Par le mot ´concret´ nous désignons l´object..., Klub konkrétistů, , , 1968, 0-0
1968   Van constructivisme naar concrete kunst in Tsjecho-slowakije, Museumjournaal, , 13/1, 1968, 25-32
1968   Orientace ve vývoji výzkumu a technice, Innovace a konvence, nové rysy současné grafiky, Polohy výzkumů, 1. bienále výzkumu grafiky, , , 1968, 0-0
1968   Die Mitglieder des Clubs der Konkretisten.., Club der Konretisten Prag, , , 1968, 0-0
1968   Přehlídka konkretistů, Svět v obrazech, 24, 7, 1968/02/20, 0-0
1968   Konkretismus v diskusi, Sešity pro mladou literaturu, , 22, 1968/06, 57-58
1968   Concrete Art a czechoslovak premiere, Czechoslovak Life, , , 1968/04, 18-
1968   Konkretismus v diskusi, Sešity pro mladou literaturu, , 22, 1968/06, 57-58
1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 4-4
1968   Protiklady konkrétismu, Dialog, , 4, 1968, 42-43
1968   Když měl Renato Guttuso v Praze svou první..., Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 4-5
1968   Rusalka vystupuje z tůně, Výtvarná práce, 16, 14, 1968/08/02, 5-
1968   Ostrava: výstava mladých, Výtvarná práce, 16, 6, 1968/04/11, 5-
1968   S Guttusem byl srovnáván Josef Brož..., Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 5-
1968   V Galérii bratří Čapků vystavil sochy Slavoj Nejdl..., Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 5-
1969   ...tři oddíly vizuální zkušenosti... /...three aspects of visual experience..., Klub konkretistů, , , 1969, 0-0
1969   22 giovani grafici della Cecoslovacchia, 22 grafici della Cecoslovacchia, , , 1969, 0-0
1969   Kronika Klubu konkrétistov, Klub konkrétistov, , , 1969, 0-0
1969   Prínos konkrétizmu, Klub konkrétistov, , , 1969, 0-0
1969   La presente mostra del Club Concretisti - KK - ..., Klub konkretistu Cekoslovacchia, , , 1969, 0-0
1969   Přínos konkrétismu / The Contribution of Concrete Art (1969), Klub konkrétistů a hosté, , , 1969, 0-0
1969   La presente mostra del Club Concretisti - ..., Klub konkretistu Cekoslovacchia, , , 1969, 0-0
1969   Die konkrete Kunst und ihre Polarität, Zeitschrift für Kulturaustausch, 19, 1, 1969, 32-36
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1970   Grafica cecoslovacca ieri e oggi, 77 grafici, , , 1970, -
1970   Na své cestě narazili jsem pojednou..., Jindřich Fischel: Kresby, , , 1970, -
1972   Cronologia sommaria, Notiziario Arte Contemporanea (NAC), , 10, 1972/10, 27-28
1974   Die Problematik der progressiven künstlerischen Strömungen in Moskau 1957 - 1970, Progressive Strömungen in Moskau 1957 - 1970, , , 1974, -
1979   Ein sehender Künstler kann sich über den wahrscheinlichen..., Bokult, , 11, 1979, 2-2
1985   Co nadělily týdny roku 1968, Revue K, , 19, 1985/06, 0-0
1987   Jiří Hilmar und der Klub der Konkretisten / Jiří Hilmar et la Club des Concrétistes, Jiří Hilmar, , , 1987, 17-19
1987   Hilmars Entwurf im Einklang mit eigenem Leibt und Seele zu schaffen / Le projet de Hilmar visant à créer en harmonie avec son corps et son âme, Jiří Hilmar, , , 1987, 47-54
1988   Considérations sur le graphisme des archétypes de Kirchner, Revue K, , 30, 1988, -
1989   Les Club de concrétistes vingt ans après, Revue K, , 32-33, 1988-89, 0-0
1989   KK po dvaceti letech, Revue K, , 32-33, 1988-89, 0-0
1989   Die Prager zeit 1952 - 1969, Jan Koblasa: Skulptur 1979 - 1989, , , 1989, 23-29
1989   Die prager Zeit 1952-1969, Jan Koblasa: Skulptur 1979 - 1989, , , 1989, 23-29
1991   Klub konkrétistov po dvadsiatich rokoch, Výtvarný život, 36, 2-3, 1991/05, 2-14
1991   Klub konkrétistov po dvadsiatich rokoch II, Výtvarný život, 36, 4, 1991/05, 33-41
1992   Obrazy z Vence / Les tableaux de Vence, Olaf Hanel, , , 1992, -
1993   Hic sunt leones, Nová citlivost, , , 1994, 16-17
1993   Jiří Kolář (Galerie Labyrint 001), Labyrint revue, , 1, 1993, 17-19
1994   Charakteristiky umělců (Jiří Bielecki (1929)), Nová citlivost, , , 1994, 20-20
1994   Charakteristiky umělců (Jiří Hilmar (1937)), Nová citlivost, , , 1994, 22-22
1995   Le livre de Rachlik, Revue K, , 50-53, 1995, 22-24
1997   O retrospektivě Klubu konkretistů s Arsénem Pohribným, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 12, 1997/06/12, 7-
1998   Jiný dopis Jitce V., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 21, 1998/10/22, 4-4
1998   Síťovci - antiplastiky, Olaf Hanel 1968 - 1998, , , 1998, -
2000   30 let Klubu konkrétistů (KK), Klub konkrétistů, , , 2000, 0-0
2001   Trasa 54, České umění 1938-1989, , , 2001, 220-221
2001   Klub konkrétistů a hosté, České umění 1938-1989, , , 2001, 309-310
2006   Klub konkretistů, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, , , 2006, 177-178
2007   Odešel Láďa Dydek (Úmrtí), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 2, 2007/01/25, 2-2
2015   Otevřenost dynamice sil a vztahů, Konkret / ism 1967-2015, , , 2015, 8-
nedatováno   Změny geometrických východisek, Ars geometrica, , , nedat, 0-0
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1968   Club der Konretisten Prag
1969   Klub konkretistu Cekoslovacchia
katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1971   Klub der Konkretisten Objekte und Graphik
katalogový plakát
rok vydání, název (podnázev)
1987   Klub Konkretistu 1967 - 1987
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1968/06/30   Výtvarné umění
1974/10   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc (František Kyncl)
1985/06   Revue K (Butor Faktor Kolarova Pohribny Spilarova)
1988   Revue K
1988-89   Revue K
1995   Revue K
program
rok vydání, název (podnázev)
2005   Program leden 2006 (Divadlo hudby Olomouc)
2006   Program únor 2006 (Divadlo hudby Olomouc)
soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
1960   Alois Moravec: Soupis grafických prací