Biologické ústavy ČSAV

obec: Praha
adresa: Budějovická 1083, Praha 4 - Krč