Rudolf Vejrych

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1940   Dílo Rudolfa Vejrycha (1882-1939)
1982   Rudolf Vejrych 1882 - 1939
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1909   I. výstava Divokých
1920   53. výstava S.V.U. Mánes
1921   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská
1924   Výstava obrazů z Potštýna a okolí (Pořádá komitét pro oslavy prof. Jarníka v Potštýně na paměť prvního výročí úmrtí prof. Dra Jana Urbana Jarníka)
1929   Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze
1936   I. jarní Zlínský salon (Katalog vystavených uměleckých děl)
1936   S.V.U. Mánes
1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl)
1938   III. Zlínský salon
1939   Výstava podobizen (Práce členů Mánesa za padesát let)
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy)
1973   České malířství 1918 - 1945 (k 10. výročí založení Galerie hlavního města Prahy)
1978   Zdeněk Nejedlý a výtvarné umění (Výstava obrazů, grafiky a plastik)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1982   Čeští malíři ve Francii I
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1983   Žena věčná inspirace umění
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení)
1989   České moderní zátiší (Výběr obrazů ze sbírek Krajské galerie v Hradci Králové a Východočeské galerie v Pardubicích)
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2002   Městská obrazárna v Litomyšli
2002   Litomyšl Art Gallery
2006   Zátiší
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2018   Umění Československa v období let 1918-1938
2019   Linie touhy
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1946   Zázračná paleta (Povídky o českých malířích), Vilém Šmidt, Praha
2002   Světla paměti, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2006   Malíř Rudolf Vejrych 1882-1939, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
2008   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1996   Malíři Orlicka a Podorlicka (Malý lexikon), Městské muzeum, Lanškroun (Ústí nad Orlicí)
2000   Malíři Vysočiny II (Dodatek k malému lexikonu z roku 1993), ,
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1983   Rudolf Vejrych (Výstavy), Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 58-59
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Rudolf Vejrych 1882 - 1939: Výstava kreseb a maleb děčínského rodáka
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Zátiší
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2016   Max Švabinský a Rudolf Vejrych: Kozlov
archivní fond
rok vydání, název (podnázev)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   Výtvarné umění
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
diplomová (disertační) práce
rok vydání, název (podnázev)
1979   Monografie malíře Rudolfa Vejrycha
program
rok vydání, název (podnázev)
2016   Východočeská galerie v Pardubicích (Program srpen - listopad 2016)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)