Libor Teplý

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1987   Jan Steklík
1988   Josef Bartuška
1988   Pavel Kryl: Obrazy
1988   Valér Kováč: Vrstvené sklo
1988   Ludmila Jandová: Pastely a grafika
1988   Antonín Vojtek
1988   Antonín Vojtek
1989   Jiří Kolář (Práce z počátku šedesátých let ze sbírky Ladislava Nováka)
1989   Viktor Pivovarov: Obraz a text
1989   Jánuš Kubíček: Obrazy
1989   Rudolf Hocke: Obrazy, kresby
1990   Dalibor Chatrný
1990   Mikuláš Medek: Obrazy (Výběr z tvorby)
1990   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby
1990   Bohuslava Olešová: Obrazy / Objekty
1990   Otmar Oliva
1990   Vladimír Palla: Obrazy
1990   Josef Zamazal
1990   Josef Vohrabal
1991   J. H. Kocman: Papíry, knihy, handmade papers, artists' books
1991   Zdeněk Sýkora
1991   Zdeněk Sýkora: Linie
1991   Vladimír Drápal: Sochy
1991   Jánuš Kubíček: Bilder, Zeichnungen, Graphik, Plastik / Obrazy, kresby, grafika, plastika
1991   František Hradecký
1991   Jaroslav Škarohlíd
1991   Otmar Oliva
1992   Leonid Ochrymčuk
1992   Bohuslav Reynek
1992   Petr Veselý: Obrazy, kresby
1992   Emanuel Ranný
1992   Bohumil Teplý: Sochy
1993   Jiří Hadlač: Výtvarné proměny knihy
1993   Pavel Hayek: Struktury
1993   Jiří Kubový
1993   Jan Kubíček: Gemälde 1958 - 1993
1993   Petr Veselý
1993   Emanuel Ranný: Suché jehly
1994   Jiří Kolář
1994   Ladislav Novák: Nové froasáže (1991-1994)
1994   Jiří Sobotka: Anamnésis
1994   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
1994   Jan Vičar
1994   Josef Daněk
1994   Oldřich Hanzl: Výběr z díla
1994   Pavel Kostrhun: Sochy, kresby
1995   Jan Kubíček: Obrazy 1958-1995
1995   Petr Kvíčala
1995   Zdeněk Sýkora: Retrospektiva 1945-95
1995   Bohuslava Olešová
1995   Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1995   Božena Kjulleněnová: Energie
1995   Emanuel Ranný: Havraní krajiny / Landscapes with ravens / Rabenlandschaften (Suché jehly/Drypoints/Kaltnadeln)
1995   Peter Rónai: Antimalevič 1975....... Aurea Perdeo est via Media 1995
1995   Eduard Ovčáček: Grafika
1996   Pavel Hayek
1996   Česká kresba 6 (Ladislav Novák)
1996   Adriena Šimotová
1996   Martin Zálešák
1996   Alfred Justitz: Život a dílo / Sein leben und werk
1996   Božena Kjulleněnová: Energie
1997   Václav Fiala
1997   Václav Fiala: Sochy a objekty / Sculptures and objekts, 1992-1997
1997   J. H. Kocman: Autorské knihy a papíry / Artists' books and papers
1997   Vladimír Preclík: Kovové sochy a pastely 1992 - 1997
1997   Vladimír Kokolia: Jeden nahoře - druhý dole
1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
1997   Milan Magni
1997   Margita Titlová Ylovsky
1997   Oldřich Hanzl: Obrazy
1998   Vladimír Havlík 1978 - 1998
1998   Radoslav Kratina: Transformovatelné objekty
1998   Eduard Ovčáček: Grafika - instalace
1998   Václav Krůček
1999   Tomáš Ruller: 1989 - 1999 (Per-form Dis-play)
1999   Petr Jochmann
1999   Petr Uhlíř
1999   Libor Jaroš: Svátek všednosti aneb Soustředné kruhy ze dvora a zpět
1999   Eduard Ovčáček: Tvorba z let 1959-1999
1999   Martin Zálešák
2001   Vladimír Kopecký: Intenzita prožitku / Intensity of Experience (Malby / Paintings 1960-2001)
2001   Josef Sudek: Fotografie 1940-70 (Z fotografické sbírky Moravské galerie)
2003   Pavel Hayek: 1990 - 2003
2003   Jiří Sobotka: Modulato Cantabile
2004   Vladimír Preclík
2006   Vladimír Havlík: Soft Spirit
2006   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby
2006   Dalibor Chatrný a prostor
2013   Vladimíra Sedláková: Retrospektiva
2020   Zdeněk Sýkora: Moje příroda / My Nature
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1987   Trienále 14/35 (VII. národní přehlídka tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků)
1988   Sociální umění dvacátých let na Moravě
1989   Jan Jemelka, Pavel Mühlbauer, Zdenek Hůla, Petr Veselý (Malba, kresba, grafika, objekty)
1989   OL-13-89
1989   Jihomoravská scénografie 89
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1991   Jiná geometrie
1991   Tschechischer Kubismus (Emil Filla und Zeitgenossen)
1991   V dimenzích prázdna / In the Void
1991   Ve vztahu k prostoru / In Relation to Space
1991   Sdružení Q Brno
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Zeichen und Zeugnis (15 Künstler aus der Tschechoslowakei)
1992   Luz y espíritu / Light and spirit
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Ze současné brněnské malby
1994   Nová citlivost
1994   Zastavený čas II (Třebíč 1994)
1995   Sovinec 1992-1994
1995   Otmar Oliva, Jan Jemelka
1996   Actual Textile Art: Tapiserie / Tapestries (Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí)
1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém)
1996   Corpora S
1997   Sovinec 1995 - 1997
1997   Skryté poklady. Liturgický rok
1998   Spolek olomouckých výtvarníků (1998)
1999   Gansova muzejní a vlastivědná společnost Moravský Beroun (Katalog výstav (1994 - 1998))
2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia)
2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia)
2000   alfa 2000 omega
2000   90 let Domu umění města Brna (Historie jednoho domu)
2000   Melancholie
2000   Zajatci hvězd a snů (Katolická moderna a její časopis Nová život (1896-1907))
2001   In Memoriam Radek Brož (Radek Brož, Otmar Oliva, Adriena Šimotová)
2001   Výtvarné doteky visegrádské čtyřky / Art contacts of the Visegrad four
2002   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
2002   Cesty / Roads (Jiří Lacina, František Kyncl, Josef Procházka, Bedřich Novotný)
2002   Cesty / Roads
2003   Ejhle světlo
2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let)
2005   Industriální stopy / Vestiges of Industry (Architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000 - 2005 / Architectural conversion of industrial heritage in Czech Republic 2000 - 2005)
2008   Corpora S (Mikoláš Axmann, Dušan Černý, Jiří Mikeska, Michal Šarše, Pavel Šlegl, Petr Štěpán)
2010   100 let Domu umění města Brna
2010   Brněnská osmdesátá
2011   Současný český industriál: Podoby soudobé průmyslové architektury / Contemporary Czech Industrial: Images of Contemporary Industrial Architecture
2011   Colorito (Malířství v Benátkách 16. - 18. století z moravských a slezských sbírek / 16th - 18th Century Venetian Painting in Moravian and Silesian Collections)
2012   Otto Zitko - Pavel Hayek
2021   Mladí přátelé výtvarného umění (MPVU)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Michal Ranný, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1994   Hořící srdce (Cyklus A), Fibox, Třebíč (Třebíč)
1994   Hořící srdce (Cyklus B), Fibox, Třebíč (Třebíč)
1997   Hlava k listování, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Jánuš Kubíček, Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Ladislav Novák 1999, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1999   Přesahy výtvarného Brna, Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, IV. Opava), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2000   Václav Fiala [sculptures]: Práce / Works 1997 - 2000, Dragon Press, s.r.o., Klatovy (Klatovy)
2000   Sochař Josef Kubíček, Nakladatelství Argo, Praha
2000   Český interiér a nábytkový design 1989 - 1999 / Czech Interior and Furniture Design 1989 - 1999, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
2001   Zdena Höhmová, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
2002   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, I. Úvodní svazek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2004   Médium papír, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
2004   Da, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
2005   Václav Fiala: Sculptures 00-05, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2005   Proměny Vaňkovky / The Changing Faces of Vaňkovka, FOTEP, Brno (Brno-město)
2006   Slavné brněnské vily, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
2006   Rudolf Kremlička, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2010   Stopy času (Výtvarné dílo Bohumila Teplého), Nakladatelství Geoda - RNDr. Boris Vystavěl, Prostějov (Prostějov)
2015   Tak teď tu: Komplementární svět Dalibora Chatrného / So now here: The complementary world of Dalibor Chatrný, Barrister & Principal, Brno (Brno-město)
2016   Hlava k listování, Nadační fond Adrieny Šimotové a Jiřího Johna, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1996   Sylva Lacinová, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2000   Vila Tugendhat - význam, rekonstrukce, budoucnost / Villa Tugendhat - Bedeutung, Restaurierung, Zukunft (Mezinárodní sympozium / Internationales Symposium), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
2017   Prostory Dalibora Chatrného (Sborník textů k dílu autora), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1977   Otmar Oliva: Život a umění jsou jedno, Bulletin Moravské galerie v Brně, , 53, 1997, 182-186
1989   Petr Veselý, Gramorevue, 25, 2, 1989/02/03, -
1990   Ojedinělá výstava Mikuláše Medka..., Brněnský večerník, , , 1990/04/17, -
1990   Mikuláš Medek v Domě umění, Kurýr, , , 1990, -
1990/05/08   Téměř sedm tisíc lidí již vidělo..., Rovnost, Brno, , , 1990/05/08, 5-
1993   Pootočení uvnitř vlastní kůže (Návrat ke komunikaci v tvorbě Josefa Daňka), Výtvarné umění, , 2-3, 1993, 23-29
1996   Znovu velké vyprávění Opakované příběhy - tradice v novém (Brno, Moravská galerie, Místodržitelský palác, 29. 2. - 19. 5., Praha, Národní galerie, Šternberský palác, 27. 6. - 1. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 9, 1996/04/25, 1-1
1996   Opakovaný příběh (Tradice v novém), Prostor Zlín, 4., 2, 1996, 10-12
1997   Projekt MARIBOR, Prostor Zlín, 5., 6, 1997, 16-20
1998   Portrét umělce v středních letech, Bulletin Moravské galerie v Brně, , , 1998, 156-159
1999   Melancholický Kristus (K ikonografickému typu sedícího Krsta trpitele), Bulletin Moravské galerie v Brně, , 55, 1999, 3-7
2004   Vila Tugendhat, Art & Antiques, , , 2004/06, 64-71
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1998   František Kyncl: Monostruktury
2001   Pavel Hayek: Černobíle
2006   František Kyncl: Die Konstruktion der Unendlichkeit
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
1998   František Kyncl: Objekt a kresby, 1997
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1990/04/17   Brněnský večerník
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1993   Dalibor Chatrný
1996   Vitraja Jana Jemelke