Jan Bedřich Minařík

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1938   Jan B. Minařík (1862-1937)
1949   Praha Jana Minaříka (Sociální dokument zmizelé Prahy)
1967   Stará Praha v obrazech Jana Minaříka
1984   Praha v obrazech Jana Minaříka
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1935   Praha v moderní grafice
1940   Padesát let české moderní grafiky
1943   Übersicht der 99 / Přehlídka 99ti
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1946   Česká kresba
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1969   Česká krajina
1969   Krajina barvy a světla
1970   Přírůstky sbírek Muzea hlav. města Prahy 1960-1970
1970   Středočeský kraj v díle českých malířů 19. a 20. století
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
1971   České malířství 1850-1918
1972   Pardubice minulosti a dneška (Obrazy, kresby, grafika 1602 - 1972)
1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
1973   České malířství 20. století (Generace devadesátých let)
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1978   Český žánr na přelomu 19. a 20. století
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Přírůstky sbírek 1972 - 1983
1984   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část)
1986   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe)
1989   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov)
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1999   Julius Mařák a jeho žáci
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2001   Křídla slávy (Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie)
2008   Šumavské proměny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století)
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Mařákovci z náchodských sbírek
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2017   Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha
1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1974   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 - 1974 a doplňky k rokům 1935 - 1970), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1957   Zamyšlení nad dílem Jana Mináříka, Výtvarné umění, 7, 4, 1957/06/29, 145-149
1957   Výstava nákupů Národní galerie, Výtvarná práce, 5, 21, 1957/11/08, 8-
1982   Starý židovský hřbitov v Praze v dílech romantických malířů (Výstavy), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 62-62
1996   Pohled na české krajinářství let 1890 - 1910, Umění, 44, 5, 1996, 374-390
2009   Julius Mařák a mařákovci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 11, 2009/05/28, 3-
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2006   Zmizelá Praha Jana Minaříka - Století na tváři města
adresář
rok vydání, název (podnázev)
1935   Adresář činných členů Jednoty umělců výtvarných v Praze (Voršilská 139, telefon č. 48930)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012)
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1898   Bývalá kovárna s kostelem sv. Gotharda
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Leden / únor 2006
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sbírka moderního umění
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1984   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)
text
rok vydání, název (podnázev)
1949   Stará Praha, jako sociální dokument (Jan Minařík)
1950   Čtyři malíři z konce minulého století