Karel Hynek Mácha

periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1962/09   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)