Karel Hynek Mácha

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1936   Karel Hynek Mácha Život a dílo
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1936   Výstava K. H. Máchy v Litoměřicích (katalog)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2006   Osobnosti Podlipanska
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1935   Život Máchův, František Topič, nakladatelství, Praha
1936   Album Karla Hynka Máchy (K stému výročí básníkova umrtí a I. vydání ´Máje), Prometheus, Praha
1936   K. H. Mácha (Několik pohledů Psáno roku 1935 a 1936), A. Neubert, Praha
1936   Portret Karla Hynka Máchy, Družstevní práce, Praha 1
1936   Mácha snivec a buřič, Melantrich, nakladatelství, Praha
1939   Karel Hynek Mácha na Vyšehradě, Vyšehrad, Praha
1940   Za tajemstvím Máchova Máje (Historicko-literární studie), A. J. Votruba a syn, Hronov (Náchod)
1940   J. V. J. Michl-Drašar, první životopisec Karla Hynka Máchy. , Palacký, musejní spolek, Polička (Svitavy)
1941   Kníže básníků (Máj - Smrt), Literární a umělecký klub (LUK),
1944   Máchovské variace, František Borový, nakladatelství, Praha
1959   Básně a dramatické zlomky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Volání s ozvěnou, Československý spisovatel, Praha
1960   Čtení o českých umělcích a buditelích, Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
1960   Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele), Práce, vydavatelství a nakladatelství ROH, Praha
1961   Za oponou umění a života, Československý spisovatel, Praha
1967   Duch a tvar, Československý spisovatel, Praha
1976   K. H. Mácha, Oldřich Hamera, Praha
1981   Stezkami domova a inspirace, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1984   Karel Hynek Mácha, Melantrich, nakladatelství, Praha
1986   Máj a jiné básně a prózy, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
1986   Malá knížka o Máji, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha
1986   Karel Hynek Mácha, Horizont, nakladatelství Socialistické akademie ČSSR, Praha
1988   Karel Hynek Mácha: Hrady spatřené, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1990   Karel Hynek Mácha v kraji svého Máje, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1993   Intimní Karel Hynek Mácha, Český spisovatel, a.s., Praha
1999   52+2 (Čtení pro každý den v roce a dva navíc), Tiskárna a vydavatelství 999, s.r.o.,
2003   Literární mýty, záhady a aféry (Otazníky nad životy a díly českých spisovatelů), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
2007   Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy, Nakladatelství Akropolis, Praha
2008   Polská Praha (aneb Jak se z půlky stala polka), Nakladatelství BVD, Čechtice (Benešov)
2014   Setkávání s Hrabalem (vzpomínky & eseje), Nakladatelství Pulchra, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Básník a země (K. H. Mácha 1836-1936), F. Hnyk, Litoměřice (Litoměřice)
1936   Ani labuť ani Lůna (Sborník k stému výročí smrti K. H. Máchy), Otto Jirsák, Praha
1937   Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas (Sborník k 100. výročí Máchovy smrti uspořádala redakcí Arna Nováka Literárně historická společnosti československá), Družstevní práce, Praha 1
1959   Karel Hynek Mácha ve vzpomínkách současníků, Svobodné slovo - Melantrich, Praha
1995   Ani labuť, ani Lůna (sborník k 100. výročí smrti K. H. Máchy), Concordia, Praha
2005   Máchovská zření Františka Doležala (Sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Cherm, Praha
2010   Mácha redivivus (1810-2010) (Sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1932   Literární atlas československý, Nakladatelství J. Otto, Praha
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1981   Ilustrovaný encyklopedický slovník (j - pri), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1982   Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století (Slovníková příručka), Československý spisovatel, Praha
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1936   Tento sborník, několika přednášek..., Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 7-
1936   Revoluční romantik Karel Hynek Mácha, Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 10-28
1936   Konkrétní iracionalita v životě a v dílech Karla Hynka Máchy, Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 29-41
1936   Automatická povaha eufonie v Máchově "Máji" (Interview s Janem Mukařovským), Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 42-43
1936   Mácha a Palacký, Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 44-62
1936   Máchovo divadlo, Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 63-68
1936   Poznámka o vylhané podobě básnikově, Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 69-71
1936   V osudoch jednej generácie (Niekoľko citátov), Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 72-76
1936   Máchův kult, Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 77-81
1936   Doslov, Ani labuť ani Lůna, , , 1936, 82-83
1936   Marginalie k Máchovi. (Akord 1936/3), Poesie, , , 1936, 56-57
1936   Surrealistická inscenace Máchova díla (Akord 1936/5), Poesie, , , 1936, 102-106
1937   Zastřená tvář, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 5-5
1937   K. H. Mácha a západoevropský titanismus romantický, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 9-16
1937   Máchův cit samoty, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 17-30
1937   Mácha a Shelley, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 31-41
1937   Mácha a Lermontov, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 42-50
1937   Obzor poesie polské za doby Máchovy, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 51-60
1937   St. Garzyński a K. H. Mácha, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 61-76
1937   K. H. Mácha a ruská literatura, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 77-88
1937   K Hněvkovskému a Máchovi, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 89-94
1937   První český rozervanec, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 95-105
1937   Tři studie k poesii Máchově, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 109-119
1937   Mácha visionář, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 120-132
1937   Mácha jako dramatik, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 133-141
1937   Dva zlomky historické prózy Máchovy (Klášter Sázavský - Valdice), Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 142-163
1937   Na okraj Máchovy italské cesty, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 164-169
1937   Hagiografické živly v díle Máchově, , , , , 170-0
1937   Hlas Prahy (Rozbor Jazyka Máchova), Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 179-214
1937   Dočasný klasicista a věčný romantik, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 217-233
1937   Štúr, Hurban a Mácha, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 234-244
1937   V. B. Nebeský a K. H. Mácha, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 245-254
1937   Snoubenec ducha Máchova, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 255-274
1937   Mácha a Neruda, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 275-291
1937   S Máchou na slovanský jih, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 295-314
1937   K. H. Mácha a Lužice, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 315-326
1937   Německé překlady Máchova ´Máje´, Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 327-340
1937   Doslov (Karel Hynek Mácha 1937), Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas, , , 1937, 341-341
1937   Karel Hynek Mácha (1), Kvart, 3, 2, 1937, 89-89
1937   Karel Hynek Mácha (2), Kvart, 3, 2, 1937, 90-90
1937   Karel Hynek Mácha (3), Kvart, 3, 2, 1937, 91-91
1939   Máchův čin, Řád, V., 6, 1939, 345-353
1939   Máchovo výročí aneb způsoby literárního poznání, Řád, V., 6, 1939, 353-360
1941   Karel Jánský a Vojtěch Jirát: Tajemství Křivokladu a jiné Máchovské studie (O knihách), Akord, IX., 3-4, 1941/12, 145-146
1948   Kulturně zeměpisná oblast zápisníků K. H. Máchy, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3, , 1948, 232-236
1954   Máchův Máj v pojetí Jana Zrzavého, Máj, , , 1954, 91-95
1957   Nový pohled na dílo Karla Hynka Máchy, Červený květ, 2, 7, 1957/07, 181-182
1960   Básník revolty, Průboj, 12, , 1960/11/23, -
1960   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Průboj, 12, , 1960/12/04, -
1960   Dílo psané pro budoucnost, Průboj, 12, , 1960/11/05, -
1961   K. H. Mácha v našem výtvarném umění, Výtvarná práce, 9, 24, 1961/12/12, 4-5
1965   Inspirátor: K. H. Mácha (Nad Ilustracemi Jaroslava Chebena), Pochodeň, , , 1965/04/18, -
1969   K.H. Mácha v jugoslávské ilustraci, Průboj, 21, , 1969/10/02, -
1976   Mácha a jeho interpret, Průboj, Ústí nad Labem, 28, , 1976/11/05, -
1980   Máchovo poselství pro budoucnost (Ke 170. výročí básníkova narození), Průboj, Ústí nad Labem, 32, , 1980/10/22, -
1981   Karel Hynek Macha, Revue K, , 2, 1981/05, -
1982   Máchova kytice, Všecky krásy světa, , , 1982, 389-392
1982   Tři malé příběhy o knihách (Máchův Máj, Babička Boženy Němcové; Nerudovy prosté motivy), Všecky krásy světa, , , 1982, 493-499
1982   Od hrobu Máchava, Všecky krásy světa, , , 1982, 503-506
1985   K. H. Mácha malířskou inspirací (K tvorbě akademického malíře Františka Doležala), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1985/07/19, 0-0
1986   Ve čtvrtek 23. října..., Průboj, Ústí nad Labem, 38, , 1986/10/31, -
1986   Život a dílo Karla Hynka Máchy, Průboj, Ústí nad Labem, 32, , 1986/11/05, -
1986   Lyrik, snivec či buřič?, Průboj, Ústí nad Labem, 32, , 1986/12/07, -
1986   Literární a výtvarné texty Karla Hynka Máchy, Umění, 24, 6, 1986, 473-490
1987   Ještě na okraj máchovského výročí, Průboj, Ústí nad Labem, 33, , 1987/07/08, -
1989   Mácha za hranicí času, Gramorevue, 25, 9, 1989/09/07, 8-
1989   Hrabal, Mácha a surrealisté, Hrabaliana, , , 1989, 81-83
1995   Mácha und Štyrský (Zur Problematik der ästhetischen Konkretisation der Poetik von K. H. Mácha im Werk von Jindřich Štyrský), Umění, 43, 6, 1995, 514-550
1996   Netradiční pojetí Máchova Máje (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 4, 1996/02/15, 6-
2001   První kladná kritika Máchova Máje ... (Příloha II.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 86-91
2001   V Klarově literárním almanachu... (Příloha III.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 92-94
2001   Německá pouť Karla Hynka Máchy (Příloha IV.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 94-95
2001   Básník trvale vzrušující a jeho poličský sběratel (Příloha V.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 96-101
2005   S Litoměřicemi jsem se seznámil..., Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 19-26
2005   Malíř Máchovských cyklů (K dílu Františka Doležala), Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 65-83
2005   Úvodní slovo k představení Máchova Máje, které uvedl umělecký soubor Viola v Galerii Vincence Kramáře 3. května 1967 během výstavy Františka Doležala, Máchovská zření Františka Doležala, , , 2005, 97-101
2009   Smrt knížete českýchm básníků (Toulky českou minulostí), Týdeník Rozhlas, 19, 32, 2009/07/28, 23-23
2010   Demiurg zapřený nezralým národem, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 15-25
2010   Máchovy přízraky aneb Mnohojazyčnost jako literární kánon, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 26-39
2010   Zpochybnění existence u K. H. Máchy a autorů jemu blízkých, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 40-54
2010   Mácha, Rýbrcoul a Krakonoš, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 55-60
2010   Ach zemi krásnou, zemi milovanou: K hermeneutice postavy Viléma, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 61-86
2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 87-102
2010   Ještě vidím toho zvláštního člověka před sebou... (Máchovské pasti, paradoxy, paralely), Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 103-137
2010   Dvě máchovské poznámky, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 138-152
2010   Cesta a smrt, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 153-161
2010   Mácha jede domů (K metaforice a étosu jedné básně), Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 162-171
2010   Kolik existuje Májů? (Několik analyticko-bibliografických poznámek k vydáním Máchova Máje), Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 172-179
2010   „O on musí“ (Pouť krkonošská Karla Hynka Máchy jako cesta z politického uvědomění do nevědomí pověrčivosti), Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 180-213
2010   Máchův Máj a Umělohmotný třípokoj Petry Hůlové, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 214-230
2010   Pouť za Poutí krkonošskou, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 231-244
2010   Mácha a počátky turistiky, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 245-260
2010   „U vody stopen v klínu klín“ (Máchovské parafráze v textech Věry Linhartové), Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 261-278
2010   Kterak Ignác Mácha svou Lori pical a též onanii tropil a co z toho pro dnešního čtenáře vzešlo, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 279-290
2010   Mácha německý, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 291-297
2010   Motiv příběhu a motiv myšlenky, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 298-305
2010   Máchovská diskuse (Poznávání a aktualizace romantismu v letech 1910-36), Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 306-351
2010   Mácha těžkomyslný, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 332-352
2010   (I Cant't Get No) Satisfaction, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 353-359
2010   Poněkud odvážná hypotéza o Máchově básni Aniž křičtě..., Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 360-367
2010   Mácha mezi sentimentalismem a biedermeierem, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 368-411
2010   Říše, láska a hrob (Potulky s IGZ), Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 412-421
2010   Dva fikční světy trpnosti (Máchovi Cikáni a Zeyerův Dům „U tonoucí hvězdy“), Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 422-440
2010   „Strašný lesů pán“ versus Rex Nemorensis, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 441-453
2010   Kvílení noční, Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 454-469
2010   Radobýl (Turistický průvodce up-to-date), Mácha redivivus (1810-2010), , , 2010, 470-476
2010   Máchovské poznámky (Karel Hynek Mácha a jeho vztahy ke Kladnu), Středočeský vlastivědný sborník, , 28, 2010, 20-30
2014   Ilustrace ke 3. zpěvu Máchova Máje / Jindřich Štyrský, Nečekané dědictví, , , 2014, 50-55
2019   Máj, My z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, 2, 5, 2019 květen, 24-25
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2016   Karel Hynek Mácha: Slunce jasná světů jiných (kresby a rukopisy)
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1936   Karel Hynek Mácha
divadelní program
rok vydání, název (podnázev)
1936   Mácha v D36 (Máj, Mácha v hudbě, "ani labuť ani lůna", Kat)
dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno   Hrad Valdštejn (fraska sv.Jan Křtitel - Fr.Mašek(1837),litografie Karel Hynek Mácha - Fr.Šír (1860) )
informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
2005   Poznamenání cest Karla Hynka Máchy
nakladatelský prospekt
rok vydání, název (podnázev)
1971   Slunovrat (Československý spisovatel)
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1939   Řád (revue pro kulturu a život)
1940/12/21   Řád (revue pro kulturu a život)
1941/02/28   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1968   Glosy ze Strahova (7/8)
1981/05   Revue K (Vaclav Bostik K. H. Macha Miloslav Moucha Jindrich Zeithamml)
program
rok vydání, název (podnázev)
2006   Artfest.cz (Festival výtvarného umění)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
seznam článků/soupis literatury
rok vydání, název (podnázev)
2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století)
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze)
text
rok vydání, název (podnázev)
1937   Neumannův překlad Máchova máje (Vypsáno ze studie Oskar Donath: Německé překlady Máchova „Máje“)