Karel Hynek Mácha

* 16. 11. 1810, Praha, Česká republika (Czech Republic)
5. 11. 1836, Litoměřice (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
básník, spisovatel, dramatik, výtvarník

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Karel Hynek Mácha (1810-1836) narodil se 16. listopadu v Praze na Malé straně na Újezdě jako syn mlynářského stárka, pocházejícího z Měšetic na Sedlčansku, který si později zařídil krupařství; studoval gymnasium u piaristů, filosofii a práva, při tom rád cestoval, dvakrát byl v Krkonoších a r. 1834 v Benátkách a Terstu; po prázdninách r. 1836, chtěje se oženiti se svou milenkou Lori Šomkovou, nastoupil místo u notáře Durasa v Litoměřicích, ale tam 5. listopadu 1836 zemřel podle úředního záznamu na cholerinu; jeho ostatky byly na podzim 1938 převezeny do Prahy a 7. května 1939 uloženy na Vyšehradě, kde mu byl na hrob postaven původní pomník z roku 1846 od Fr. Linna. První tištěnou Máchovou básní je „Svatý Ivan" ve Večerním vyražení 1831, další básně přinesl Krok, Jindy a nyní a zejména Květy, v nichž uveřejnil také prózy „Křivoklad" a „Obrazy ze života mého"; ostatní práce byly v různých dobách otiskovány z pozůstalosti. První vydání, dvousvazkové, Máchových „Spisů" je z roku 1862, poslední, „Dílo K. H. Máchy", ve třech svazcích péčí Fr. Krčmy, z let 1928 a 1929. Seznam rozsáhlé máchovské literatury sestavil Fr. Krčma pod názvem „K. H. Mácha. Soupis prací o jeho životě, díle a kultu", 1932; Z publikací pozdějších, zejména podnícených Máchovým výročím 1936, nejdůležitější jsou sborníky „K. H. Mácha. Osobnost, dílo, ohlas", redigovaný Arnem Novákem, z r. 1937 a „Torso a tajemství Máchova díla", redigovaný Janem Mukařovským, z r. 1938. O historii Máchovy podobizny vydal r. 1936 Miloslav Novotný knihu „Portrét K. H. Máchy", soubor básní, napsaných o Máchovi od jeho smrti po sté její výročí, „Památce K. H. Máchy" vydal r. 1937 Miloslav Hýsek. Poslední monografií o Máchovi je „Karel Hynek Mácha" od Alberta Pražáka z r. 1936.
Miloslav Hýsek: Ztrhané struny zvuk, Česká grafická unie, Praha 1940, s. 406