Jozef Soukup

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1955   Naši výtvarníci v SSSR, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 9-
1957   Zpráva výboru sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví SČSVU, Výtvarná práce, 5, 4-5, 1957/03/30, 14-
1957   Nová soutěž na návrh čestného odznaku "Mateřství", Výtvarná práce, 5, 4-5, 1957/03/30, 14-
1957   Výsledky soutěží na čestný odznak mateřství, Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 11-
1958   Projednávání odvolání, Výtvarná práce, 6, 16, 1958/09/15, 11-
1960   IV. přehlídka (Užité umění a průmyslové výtvarnictví), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 111-117
1964   K výstavě lisovaného skla, Výtvarná práce, 12, 4-5, 1964/03/24, 6-6
1966   Sklo a skláři (K situace našeho sklářství), Výtvarná práce, 14, 8, 1966/04/28, 1-7
1977   Společenský význam hmotné kultury socialistické společnosti, Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, 29-39
1977   Ocenění poctivé tvořivé práce, Výtvarná kultura, 1, 3, 1977, -
1979   Zahraniční činnost SČVU v roce 1978 (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 2, 1979, -
1979   Vyznamenání (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1981   Přehlídka užitého umění a průmyslového výtvarnictví (K některým problémům užitého umění), Výtvarná kultura, 5, 1, 1981, 1-7
1981   Sklo a keramika na přehlídce Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Výtvarná kultura, 5, 1, 1981, 12-18
1983   Užité umění a umělecký průmysl, Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 13-20