Umělecké sklo 1977. Oborová přehlídka současné sklářské tvorby na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

termín: 1977/07/07 - 1977/08/14
instituce: Galerie Platýz
typ výstavy: kolektivní