Jan Simota

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1946   Člověk a práce
1946   Mladé české sochařství
1948   Československá keramika
1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
1950   Výtvarná úroda 1950
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1952   III. členská výstava
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1963   Hlína věčně živá
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1967   I. pražský salon
1969   2. pražský salón
1969   Artisti contemporanei di Praga (Pittura grafica scultura)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1972   Malé sochařské formy a sochařská kresba I.
1972   Sochařské setkání 1972 (Vojanovy sady květen-září)
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1974   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce)
1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Český jih ve výtvarném umění 1925 - 1975
1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
1976   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba (Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ)
1976   České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1977   Přírůstky: Výběr z let 1975/1977 (Obrazy, plastiky, grafika)
1977   Der Gemeinsame Weg (Die Ausstellung der Bildenden Künstler aus den befreundeten Bezirken der sozialistischen Länder: Gebiet Moskau, Bezirk Potsdam, Kreis Sofia, Wojwodschaft Siedleck und Kreis Mittelböhmen, zu Ehren des 60. Jahrestages der Grossen Sozialistischen Oktoberrevo)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979)
1979   Pražské sochy a pomníky
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Česká drobná plastika a medaile 1945 / 1980 (ze sbírek OGVU v Olomouci)
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1984   České výtvarné umění 20. století
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Český jih 1945-1985
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986)
1987   Z ateliérů medailérů
1987   Český portrét 1877–1987
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
1988   Umění na známkách (Praga 1988)
1988   Umění, architektura, řemesla
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1989   České sochařství 1948/88
1996   Česká medaile 1987 / 1996
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1976   Umění radosti i boje, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1980   Umění a doba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Jan Simota, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1982   Ilustrovaný encyklopedický slovník (pro - ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1992   Malý slovník jihočeských výtvarných umělců, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (České Budějovice)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIV. Sh - Sr), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1960   VII. Pražský salón, Výtvarná práce, 8, 22, 1960/11/26, 9-10
1963   Z ateliéru Jana Simoty, Výtvarné umění, 13, 9-10, 1963/12/16, 413-415
1963   Pražské výstavy v říjnu, Výtvarná práce, 11, 21, 1963/11/23, 2-
1964   Hlína věčně živá, Výtvarná práce, 12, 10, 1964/07/12, 8-
1966   Třikrát plastika v Praze, Výtvarná práce, 14, 9, 1966/05/12, 4-5
1981   Jan Simota, Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, 46-48
1989   Vývojové perspektivy českého výtvarnictví 80. let, Umění, 37, 4, 1989, 330-347
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1966   Jan Simota: Drobné plastiky
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
nedat.   Sbírka českého sochařství
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1982   Seznam členů SČVU vyznamenaných řády, čestnými tituly, státními vyznamenáními a cenami za uplynulé období 1977-1982
1982   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen - Dodatek /k 30.6.1982/)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
socha
rok vydání, název (podnázev)
1944   Krůta
1958   Artista
1958   Divočák
1962   Dvojice stojící
1966   Ikaros
1967   Múza Melpomené
1973   Milicionář
1977   Antonín Zápotocký
1980   Národní umělec Karel Lidický
1981   Gymnastky na švédské bedně
1982-1984   Socializace zemědělství
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)