Viera Žilinčanová

Viera Žilinčanová
Portrét Ernesta Špitza
1953
malba
olej, plátno
45 x 40 cm
Viera Žilinčanová
Dievča s mačkou
1962
malba
olej, plátno
55 x 46 cm
Viera Žilinčanová
Partizánska hliadka
1964
malba
olej, plátno
101 x 116 cm
Viera Žilinčanová
VARADERO, Odborárska rekreácia
1965
malba
olej, plátno
115 x 130 cm
Viera Žilinčanová
Jesenná pieseň
1966
malba
olej, plátno
103 x 120 cm
Viera Žilinčanová
Čert
1966-1967
kresba
akvarel, karton, tužka
168 x 149
Viera Žilinčanová
Kráľovstvo opíc
1966-1967
kresba
akvarel, běloba, lepenka
170 x 140
Viera Žilinčanová
Muž s klietkou
1966-1967
kresba
akvarel, lepenka, tužka
159 x 144
Viera Žilinčanová
Obor
1966-1967
kresba
akvarel, lepenka
189 x 216
Viera Žilinčanová
Rozhovor
1966-1967
kresba
akvarel, karton, tempera
180 x 140
Viera Žilinčanová
V hrobe
1966-1967
kresba
akvarel, karton, tempera
160 x 190
Viera Žilinčanová
Mlčanie
1967
malba
olej, plátno
100 x 85 cm
Viera Žilinčanová
V nedeľu ráno v Kensingtonskom parku
1968-1969
malba
olej, plátno
120 x 92 cm
Viera Žilinčanová
More
1968-1972
malba
olej, plátno
95 x 125 cm
Viera Žilinčanová
Modré ráno
1969
malba
olej, plátno
125 x 100 cm
Viera Žilinčanová
Keby všetci ľudia sveta
1970-1972
malba
olej, plátno
101 x 121 cm
Viera Žilinčanová
SNP 1944
1974
malba
olej, plátno
182 x 102 cm
Viera Žilinčanová
SNP 1944-1974
1974
malba
olej, plátno
182 x 102 cm
Viera Žilinčanová
Krajina ružových šarkanov
1975-1979
malba
olej, plátno
120 x 100 cm
Viera Žilinčanová
Príprava na lampiónový sprievod
1977
malba
olej, plátno
135 x 105 cm