Karel Toman

kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1959   Simplicius Simplicissimus (Kronika třicetileté války), Naše vojsko, nakladatelství, Praha
1960   Veselé čtení, Nakladatelství politické literatury, Praha
1960   Doňa Berta, Československý spisovatel, Praha
1963   ...neb mrtvi jsouce hanby nedojdeme, Československý spisovatel, Praha
1985   Lov na medvěda, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1960   Deset ruských novel XIX. století, Československý spisovatel, Praha
1961   Deset ruských novel XX. století, Československý spisovatel, Praha
1967   Deset anglických novel, Československý spisovatel, Praha