Zdeněk Přikryl

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1966/11/13 - 1966/12/03   Zdeněk Přikryl: Plastiky a kresby 1956-66, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1967/11/20 - 1967/12/16   Zdeněk Přikryl: Skulpturen, Galerie Junge Generation, Vídeň (Wien)
1970/02/06   Zdeněk Přikryl: Sochařské kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1971/04/04 - 1971/04/18   Zdeněk Přikryl: Plastika, Muzeum Vyškovska, Vyškov (Vyškov)
1971/09/05 - 1971/09/26   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1974/05   Zdeněk Přikryl: Medaile, kresby, drobná plastika, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
1974/06/10 - 1974/06/30   Zdenek Prikryl: Ausstellung 10.-30.Juni 1974, Genossenschaft bildender Künstler, Lipsko (Leipzig)
1974/10/13 -   Výstava plastik, medailí a kreseb Zdeňka Přikryla (Arsfilm Kroměříž '74), Dům kultury, Kroměříž (Kroměříž)
1975/10   Zdeněk Přikryl: Sochy - medaile - kresby 1970-1975, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/10/02 - 1975/11/09   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby z let 1970-1975, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/04/04 - 1977/04/25   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby, Městské muzeum, Mohelnice (Šumperk)
1976/06/06 - 1976/07   Zdeněk Přikryl: Medaile, plastiky, kresby, Okresní muzeum, Kroměříž (Kroměříž)
1976/06/15 -   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby, Vlastivědný ústav, Šumperk (Šumperk)
1977/03   Zdeněk Přikryl: Sochařské kresby, Foyer Velkého divadla v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1978/07/20 - 1978/09/24   Zdeněk Přikryl: Kresby, Zámek Holešov, Holešov (Kroměříž)
1978/10   Zdeněk Přikryl: Sochy - medaile - kresby 1970-1975, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/10/29 - 1978/12/03   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, Dům umění, Opava (Opava)
1982/04 - 1982/06   Zdeněk Přikryl: Kresby, medaile, sochy, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1983/09   Zdeněk Přikryl: Komorní plastiky, kresby, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
1985/11/21 - 1985/12/22   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1986/01/17 - 1986/02/23   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby, Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1986/10 - 1986/11   Zdeněk Přikryl: Kresby, medaile, sochy, Ostravské muzeum, Ostrava (Ostrava-město)
1988/05 - 1988/06   Zdeněk Přikryl: Dokumentace výtvarné činnosti k životnímu jubileu autora, Výstavní síň Katedry výtvarné teorie a výchovy PdF UP, Olomouc (Olomouc)
1989/02/15 - 1989/04/02   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/04/25 - 1989/06/03   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
1989/12 - 1990/01   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, Středočeská galerie, Praha
1993/11/25 -   Zdeněk Přikryl: Sochařské letokruhy, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
1997/01/13 - 1997/02/07   Zdeněk Přikryl: Kresba, plastika, medaile, Duha, kulturní klub U hradeb, Prostějov (Prostějov)
1997/06 -   Zdeněk Přikryl: Kresby, Galerie ČSOB, Olomouc (Olomouc)
1997/10/08 -   Zdeněk Přikryl: Kresby, plastiky, Galerie Tunklův Dvorec - Galerie města Zábřeha, Zábřeh (Šumperk)
1998/05/20 - 1998/06/14   Zdeněk Přikryl: Sochařské letokruhy II., Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1998/10/07 - 1998/11/02   Zdeněk Přikryl: Biblické motivy v kresbách, medailích a plastikách, Galerie Velehrad, Olomouc (Olomouc)
1998/10/22 - 1998/11/20   Zdeněk Přikryl: Ze sochařské dílny, Městské muzeum, Mohelnice (Šumperk)
1999/09/13 - 1999/10/10   Zdeněk Přikryl: Biblické motivy, Výstavní síň Fondu Třebíč, Třebíč (Třebíč)
1999/09/13 - 1999/10/30   Zdeněk Přikryl: Sochy a medaile v synagoze, Zadní synagoga, Třebíč (Třebíč)
2000/03 -   Zdeněk Přikryl: Sochařské kresby a fotografie, Slezské divadlo, Opava (Opava)
2001/03/27   Pravdomluvná prostořeká hanáčtina: Veselý večer se sochařem a básníkem Zdeňkem Přikrylem, Korvínský dům,
2001/08/28 - 2001/09/30   Zdeněk Přikryl: Medaile - plastiky, Galerie F. A. Sporcka, Kuks (Trutnov)
2007/04/13 - 2007/05/12   Zdeněk Přikryl: Pohled zblízka, Galerie Oldřicha Šimáčka, Olomouc (Olomouc)
2008/06/04 - 2008/07/01   Zdeněk Přikryl: Z ateliéru, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Café 87, Olomouc (Olomouc)
2008/09/02 - 2008/10/03   Zdeněk Přikryl: Ze sochařské dílny, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1957   Radim Kuchař, Zdeněk Přikryl, Osvětová beseda, Ostrava (Ostrava-město)
1958/10/12 - 1958/11/15   Členská výstava obrazů, grafiky, soch, užitého umění a architektury, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/05/08 - 1960/06/30   15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/12/17 - 1965/01/17   Malba, grafika, plastika, užité umění pracovníků kateder výtvarné výchovy pedagogckých fakult Gottwaldov, Olomouc, Ostrava, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/06/17 - 1966/07/15   20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie filosofické fakulty University Palackého v Olomouci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1970/04/03 - 1970/05/02   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/09/18 - 1970/11/14   Členské výstavy olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971   Výstava učitelů katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc)
1971/04/28 - 1971/07/11   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/10/11 - 1973/11/04   Výstavy uměleckých prací pedagogů z katedar Výtvarné výchovy Filosofické a Pedagogické fakulty university Palackého v Olomouci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/12/13 - 1974/02/28   La médaille Tchécoslovaque à la monnaie de Paris, Musée de la Monnaie, Paříž (Paris)
1974/11 - 1974/12   Česká soudobá medaile, Galerie Nová síň, Praha
1975/04 - 1975/05   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Staatliches Museum, Schwerin
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1975/07   Tschechische kleinplastiken, medaillen und zeichnungen, Wandelhalle, Bad Elster
1976/01 - 1976/06   Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu z nákupů a jiných zisků za léta 1972/1975, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1976/05/06 - 1976/06/30   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/06 - 1976/07   Angažovaná monumentální tvorba v Severomoravském kraji. Návrhy a realizace výtvarných děl pro architekturu, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/10/11 - 1979/11/24   Přírůstky - výběr z let 1978 - 1979, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/11 - 1979/12   Současná česká medaile a plaketa, Galerie U Řečických, Praha
1980/04/29 - 1980/06/01   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/06   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1980/07/17 - 1980/08/10   Výtvarní umelci severomoravského kraja k 35. výročiu oslobodenia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/10 - 1980/11   Užité umění 70/80. Sklo, kov, textil, nábytek, keramika., Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1981/05/07 - 1981/08/30   Česká drobna plastika a medaile 1945/1980 ze sbírek OGVU v Olomouci: K 60. výročí založení KSČ, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/05 - 1982/06   Současná bibliofilie a příležitostné tisky, Galerie d - Dienzenhoferův dům, Praha
1984/03/22 - 1984/05/13   Výtvarné umění za mír, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/09 - 1987/10   Bezručovské motivy v díle Aljo Berana a jeho žáků, Výstavní síň LŠU, Opava (Opava)
1987/10/13 - 1987/11/08   Současná česká medaile a plaketa, Mánes, Praha
1987/10/13 - 1987/11/08   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Mánes, Praha
1987/12 - 1988/04   Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově: Přírůstky sbírek 1976-1986, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1988/01 - 1988/04   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/10 - 1988/11   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1988/11 - 1988/12   Praha - Paříž: Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/07/13 - 1989/10/29   České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1991/03 - 1991/04   České dějiny na medaili a plaketě, Lobkovický palác na Pražském hradě, Praha
1992/10 - 1992/11   1. salon medaile Brno '92, Dietrichsteinský palác, Brno (Brno-město)
1993/06/04 - 1993/07/04   Komorní plastika, Mánes, Praha
1996/09/24 - 1996/12/01   Česká medaile 1987 / 1996, Pražský hrad, Starý královský palác, Praha
1998/06/25 - 1998/12/31   Oznámení o Ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2002/12/12 - 2003/01/31   Decenium, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
2003/12/11 - 2004/01/31   Civitas Dei, Duchovní a náboženské motivy v současném umění, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
2007/10/10 - 2008/01/19   Zdeněk Přikryl: Plastiky - medaile - kresby, Miloslav Stibor: Fotografie, Biskupský dvůr, Brno (Brno-město)
2008/12/02 - 2009/02/28   Socha. Výběr z díla olomouckých autorů, 60. léta 20. století, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
2013/03/06 - 2013/03/30   Iubilae 013, Galerie G, Olomouc (Olomouc)
2019/10/17 - 2020/02/02   Medaile a plakety ze sbírky GAVU Cheb (Výstava k 50. výročí chebské pobočky České numismatické společnosti), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
dražba/aukce/bazar
termín, název výstavy, místo konání
2015/10/31   109. členská aukce, Dům odborových svazů, Praha
performace/akce
termín, název výstavy, místo konání
1995/06/01   Literární večer: Zrníčka krásy - setkání s autorkou nové básnické sbírky Jarmilou Opavskou a ilustrátorem Zdeňkem Přikrylem, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1995/11/22   Sochařská poezie, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)