České moderní umění 1900-1960

instituce, obec
Národní galerie v Praze, Praha