Velké jídlo

autor: Mikuláš Medek
rok: 1956
typ dokumentu: obraz
vydání: .
rozměry: 130 x 161 cm

poznámka:
značeno pravo dole
1.X.54 - 28.IV.56 - MEDEK