Anděla Horová

* 13. 8. 1944, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historička umění, teoretička umění

 

šifra: AH
národnost: česká
pohlaví: žena

NK AUT: jn20000401017
VIAF: 43571652

poznámka:
rozená Sekerová

Anděla Horová

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova a teorie

Anděla Horová

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha

Anděla Horová

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
1992 - ????   Umělecká beseda, *1863

Anděla Horová

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha

Anděla Horová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Vladimír Suchánek: Barevné litografie, Závodní klub ROH, Nové Město nad Metují (Náchod)
  1981   Vladimír Suchánek: Barevné litografie, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Plzeň (Plzeň-město)
  1981   Vladimír Suchánek: Drobná grafika
  1990   Karel Šourek 1909-1950
  1992   Ludmila Seefried-Matějková, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Svatopluk Klimeš: Stopy ohně
  1994   Jana Křížová: Plastiky, kresby / Sculptures, drawings
  1996   Aleš Hnízdil: Konkrétní poslání / Specific Mission, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Josef Hampl (Šité koláže), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1996   Josef Hampl ((Městské muzeum a galerie Hranice))
  1997   Václav Fiala: Sochy a objekty / Sculptures and objekts, 1992-1997
  2003   Václav Fiala: Stavby ve stavbě
  nedat.   Vladimír Suchánek: Lithografien
  nedatováno   Vladimír Suchánek: Lithografien
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Linie / barva / tvar (v českém výtvarném umění třicátých let), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Uta Dorra, Pavel Carlsbader: Proměny / Verwandlungen (Obrazy, instalace / Bilder, Installationen), Národní technické muzeum, Praha
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Paralleles / Paralely Prague 96 / 97 Paris (1. část Praha. Francouzské umění 90. let)
  1996   Znaky bez hranic (Umění papíru z České republiky, Rakouska, Německa), Národní technické muzeum, Praha
  1997   Paralleles / Paralely Prague 96 / 97 Paris (2. část: Generace 90. let - současné české umění / Génération 90 - jeune art tchèque), Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
  2000   ... a poletíme dál...
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2005   Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958 (V), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Kapitoly z českého dějepisu umění / I (Předchůdci a zakladatelé), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1987   Kapitoly z českého dějepisu umění / II (20. století), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Proudy české umělecké tvorby 19. století (Sen a ideál), Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha
  1994   Antonín Matějček 1859-1950 (Sborník příspěvků z konference pořádané ke 100letému výročí narození prof. Antonína Matějčka katedrou dějin umění FF UK v Praze, Ústavem pro teorii a dějiny umění ČSAV v Praze a Národnígalerií v Praze 31. ledna 1989), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2000   České umění 1939-1999 (Programy a impulzy), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Rudolf II. a výtvarné umění, Výtvarné umění, 98-106
  1979   A. H. Springer a metodické dějiny umění, Umění, 273-289
  1982   Teoretický odkaz Otakara Mrkvičky, Umění, 543-564
  1988   Fillovo pojetí dějin umění ve třicátých letech, Umění, 256-258
  1988   Paradoxy abstrakce třicátých let, Linie / barva / tvar, 126-128
  1990   Teorie a kritika (Je možné, že ironií osudu bude Šourkovo výtvarné dílo...), Karel Šourek 1909-1950, 34-35
  1990   Ve virtuálním prostoru českého umění 20. století (České umění 1900 - 1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Praha, Dům U zlatého prstenu, expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Kolumbovo vejce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1993   Staré kresby - nové obrazy - jeden objekt, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1996   Druhá pražská retrospektiva Jana Kotíka (Praha, NG, Palác Kinských, Jan Kotík, Kresby koláže, grafika, obrazy, objekty, 15. 8. - 29. -9. Brno, Dům umění, 28. 1. - 23. 2 . 1997), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1996   Vzpomínky na budoucnost či Rozdělený byt (Pražský hrad, Richterova vila, 19.6.-7.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1997   Experiment s tradicí - Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-89 Olomouc, Muzeum umění, instalace pro rok 1997), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1997   Jaroslav Róna - sochy a obrazy (Praha, GHMP, Dům U kamenného zvonu, 7. 11. 1997 - 25. 1. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1997   Nová síň ožila tématem smrti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1997   Práce na papíře. Praha, Mánes, dolní výstavní prostory, 8.4.-3.5. (Papír patří nepochybně k materiálům...), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1997   Rozvrácená změkoule Jiřího Příhody, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1997   Snář českého surrealismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1997   Veronika Bromová: Na hraně obzoru, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1997   Vladimír Hanuš (Vers le blanc / Cesta do bílé), Paralleles / Paralely Prague 96 / 97 Paris
  1998   Civilizace (Praha, ČMVU, Dům U černé Matky Boží, 8. 10. 1998 - 10. 1. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1998   Close Echoes (Veřejné tělo & umělý prostor), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1998   Skupina Máj 57, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1998   Snížený obraz a poslední rozpočet, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1999   Modrý oheň a Cesta ke slávě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1999   Okouzleni Maroldem? (Praha, Obecní dům, 2. 12. 1998 - 28. 2. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Akce - slovo - pohyb - prostor (Experimenty v umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Impulzy šedesátých let: formování nové figurace, diskuse, České umění 1939-1999, 67-67
  2000   Nový iluzionismus v soudobém českém umění?, České umění 1939-1999, 140-148
  2000   Podoby oficiální kultury, diskuse, České umění 1939-1999, 44-46
  2000   Underground jako konvence, diskuse, České umění 1939-1999, 105-110
  2001   Nové spojení (Stav laureátů na soudobé česko-slovenské scéně), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2002   Kateřina Vincourová: Noví hrdinové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2002   Zvon 2002, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2005   Kdo je Alén Diviš?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2005   Na co lépe nemyslet (Praha, GHMP, Městská knihovna, 16. 2. - 8. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2005   Svatopluk Klimeš, České ateliéry / Czech studios, 463-464
  2005   Svatopluk Klimeš (1944), České ateliéry / Czech studios, 146-151
  2008   Časopis Výtvarné umění, Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, 253-254
  2009   Kubín a Balcar: Dvě výročí, Literární noviny, 20, 37, 13-13
  2011   Kam až, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 7
  2011   Konec avantgardy?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17
  2011   Krajinář František Kaván, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17
  2011   Mezi dvěma světy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 3, 12
  2011   Petr Pastrňák - staronový sestřih, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 3
  2012   Jakub Schikaneder - pološero, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2012   To, co zůstalo?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

Anděla Horová

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Z etického hlediska, Umění, 44-48

Anděla Horová

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2000/03/23 - 2000/04/16   ...a poletíme dál..., Mánes, Praha

Anděla Horová

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1992/02/20 - 1992/03/22   Svatopluk Klimeš: Stopy ohně, Galerie bratří Čapků, Praha
1992/02/27 - 1992/03/29   Ludmila Seefried-Matějková: Sochy, Mánes, Praha
1994/06/14 - 1994/06/26   Jana Křížová: Kresby, plastiky, Galerie Magnus, Praha
2000/03/07 - 2000/03/31   Vladimír Švec: Resuscitace, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1994/03/15 - 1994/03/27   Informační konzerva, Galerie mladých, U Řečických, Praha
2000/03/23 - 2000/04/16   ...a poletíme dál..., Mánes, Praha

Anděla Horová

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Jiří David: Věnováno významným pražským kunsthistoričkám, Unie výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Záslužné dílo naší uměnovědy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců
  2020   Autor ve Veletržním paláci, Tvůrce jako předmět dějin umění, 238-242
  220   Status "neoficiálního umělce" (Zařazení umělce do neoficiální kulturní scény jako zavádějící hodnotové kriterium), Tvůrce jako předmět dějin umění, 231-237