Miroslava Sošková

* 25. 2. 1950
fotografka

 

pohlaví: žena

NK AUT: jx20050810011

poznámka:
* - kartotéka Ateliér

Miroslava Sošková

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Václav Tikal, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   Jiří Sopko: Obrazy a kresby 1965 - 1995, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1995   Miloš Jiránek (1875 - 1911), Nakladatelství Oswald, Praha
  1995   Otto Gutfreund, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Alena Šrámková, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  1996   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Zdeněk Pešánek 1896/1965, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Bohumír Matal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   Luděk Marold 1865-1898, Obecní dům, Praha
  1998   Paul Gauguin ve sbírkách Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Jan Petr Molitor 1702-1757: Podobizny a portrétní motivy, Národní galerie v Praze, Praha
  2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva, Galerie Pecka, Praha
  2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Adriena Šimotová: Tvář / Face, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2003   Jan Preisler (1872 - 1918), Obecní dům, Praha
  2003   Václav Brožík (1851-1901), Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((česká verze)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Maxmilián Pirner 1854-1924: Mezi pohádkou a skutečností / Zwischen Märchen und Wirklichkeit, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2006   Otakar Kubín - Coubine: Od kubismu k novému klasicismu, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2006   Svět Jiřího Trnky (Výběr z díla), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Cyprián Majerník, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2009   Otakar Lebeda (1877-1901), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Zahrada Jiřího Trnky (Obrazy, ilustrace, plastiky, loutky), Studio Trnka, Praha
  2010   Antonín Slavíček (1870-1910), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2012   František Kupka: Cesta k Amorfě, Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Jakub Schikaneder (1855-1924) (Průvodce výstavou, Národní galerie v Praze - Sbírka umění 19. století, Valdštejnská jízdárna, 20.4.-21.10.2012), Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Jan Zrzavý: Božská hra, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Ludvík Kuba: Poslední impresionista, Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942), Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Jak Fénix (Minulost a přítomnost Veletržního paláce v Praze), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Daniel-Henry Kahnweiler: Jeho galerie, jeho umělci, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Dějiny v obrazech (Historické náměty v umění 19. století v Čechách), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Rakouská kresba 18. století (Vybraná díla z českých a moravských sbírek), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Italské renesanční umění z českých sbírek (obrazy a sochy), Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Očima Arcimboldovýma, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   Julius Mařák a jeho žáci, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Flemish paintings of the 17th and 18th centuries (Illustrated summary catalogue 1/2), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Jitka a Květa Válovy, Galerie Pecka, Praha
  2000   Konec světa? / The End of the World?, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Václav Vavřinec Reiner: Krajiny se zvířaty / Landscapes with Animals, Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi), Národní galerie v Praze, Praha
  2001   August Brömse a skupina Poutníci / und die Gruppe Pilger, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Xin gan jue / New Sensitivity / Nová citlivost (1960 zhi 1980 nian dai de Jieke diao su yi shu zhan / Czech Sculpture of the 1960s - 1980s / České sochařství 60. - 80. let 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Colorito (Malířství v Benátkách 16. - 18. století z moravských a slezských sbírek / 16th - 18th Century Venetian Painting in Moravian and Silesian Collections), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Gloria et Miseria 1618–1648 (Praha v době třicetileté války), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Škrétové (Karel Škréta a jeho syn), Nakladatelství Akropolis, Praha
  2001   Karel Svolinský (1896 - 1986), Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, Praha
  2001   Max Švabinský: Ráj a mýtus, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Malířská rodina Mánesů, Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Jiří Trnka, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   František Ženíšek (1849-1916), Národní galerie v Praze, Praha
  2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Lubomír Přibyl, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2006   Rudolf Kremlička, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Zastihla je noc (Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945), Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Jan Křížek (1919-1985) („Mně z toho nesmí zmizet člověk“), Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Bohumil Kubišta: Zářivý krystal, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967)), Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Jarmila Vacková (Eyckovské a jiné hádanky), Artemis a Dr. Faust, 134-142
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Deník Jakuba S. (Nápady a hry pro děti od 5 do 100 let), Národní galerie v Praze, Praha
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění), Národní galerie v Praze, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   200 ans de la Galerie Nationale de Prague 1796 - 1996, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1995   200 let Národní Galerie v Praze 1796-1996, Alea, a.s., Praha
  1995   200 Years of the National Gallery in Prague 1796-1996, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   101 / II: Masterpieces of the Collection of Prints and Drawings of the National Gallery in Prague, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   101 / II: Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha