Česká grafika / Czech Graphic Art

instituce, obec
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha