Česká fotografie 20. století

osoba, narození
Birgus Vladimír 5. 5. 1954
Mlčoch Jan 26. 2. 1953