Jaroslav Bárta

* 31. 5. 1948, Hradec Králové (Hradec Králové), Česká republika (Czech Republic)
fotograf, nakladatel, galerista, typograf, pedagog, kurátor

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Studoval kameru a uměleckou fotografii na FAMU, kterou absolvoval roku 1973. Od r. 1973 činný ve svobodném povolání. V l. 1977–1987 působil jako fotograf podniku Stavby silnic a železnic. Od r. 1988 1988 opět činný ve svobodném povolání. V roce 1990 byl zakladatelem a prvním předsedou Asociace fotografů. Od roku 2002 je vedoucím katedry fotografie FAMU. V sedmdesátých a osmdesátých letech tvořil fotografické cykly detailů a struktur a civilizačního prostředí. V devadesátých letech se významně podílel na projektu Letem českým světem, který srovnává záběry krajiny a městské zástavby s odstupem jednoho století. Jaroslav Bárta ve svých dílech přechází postupně od expresivně varovného symbolu (Kříže, Zdi atd.) k objektivnímu pozorování narušování řádu novodobým zásahem (Ulice, Okna). V poslední době ani neprosazuje svůj výtvarný názor a všechno tvůrčí úsilí vkládá do roviny myšlení a dotazování. Neosobní transparence bez estetických oklik vede k podstatě kladených otázek o pokroku civilizace, o vývoji kulturnosti, o respektu a pozornosti. Vnější forma odosobněného pohledu silně podtrhuje mravní výzvu Bártova myšlenkového programu. Bártovy fotografie jsou zastoupeny ve sbírkách Umělecko-průmyslového muzea, Moravské galerie a v zahraničí. Kromě fotografické tvorby se věnuje grafickým návrhům publikací a plakátů, organizaci výstav a vyúce studentů.

Výstavy :
- Ulice (1980)
- Okna (1981)
- Letem českým světem 1898/1998 (1999)

Literatura:
- BÁRTA, Jaroslav, a kol. Letem českým světem. Lomnice nad Popelkou, Studio JB, 1999.
- Místa hodná paměti / Jaroslav Bárta, Petr Čornej, Kateřina Dejmalová ; fotografie Jaroslav Bárta ... [et al.]. Lomnice nad Popelkou : Studio JB : Česká komora architektů, 2002, 198 s.
- Otisky člověka v krajině : [fotografie studentů katedry fotografie FAMU pořízené v letech 2002-2003 v rámci stejnojmenného projektu pod vedením Jaroslava Bárty], V Praze : FAMU, 2005, 46 s.
- Praha letem po sto letech : 1898-1998 / [fotografie] Jaroslav Bárta ... [et al. ; texty] Ivan Dejmal, Libor Jůn, Jiří T. Kotalík. Lomnice nad Popelkou, Jaroslav Bárta, Studio JB, 2006, 158 s.
- Stavba roku 1993-1997 / [autoři Jan Fibiger ... et al., fotografie Jaroslav Bárta ... et al.]. Praha : ABF - Arch, 1997,64 s.
- Vesnice [fotografie Dora Dernerová ... et al..Text Libor Jůn. Lomnice nad Popelkou, Studio JB pro Společnost pro krajinu, 2009, 142 s.