PBtisk a.s.

druh: tiskárna
obec: Příbram (Příbram)
adresa: Dělostřelecká 344
PSČ: 261 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

web: www.pbtisk.eu

poznámka:
PBtisk s.r.o.
Prokopská 8, 261 02 Příbram VI, www.pbtisk.cz

PBtisk a.s.

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Zdeněk Manina: Poletíme
  2003   Adriena Šimotová: Tvář / Face
  2003   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně
  2003   Otto Gutfreund
  2004   Jiří Toman: Panoramatické fotografie ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích
  2004   Martin Martinček: Môj Liptov
  2005   Jan Merta: Obrazy 1985-2005
  2005   Marielis Seyler: Insomnia
  2005   Tomáš Hlavina
  2006   Los rostros de la escritura - Escritores de las dos orillas / Tváře slovesnosti - Autoři z obou břehů (Fotografías de Daniel Mordzinski / Fotografie Daniela Mordzinského)
  2006   Miroslav Klivar: New Painting
  2006   Stanislav Sucharda 1866-1916
  2006   Zorka Ságlová
  2007   Jiří Kroha (1893-1974): architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století
  2007   Milan Kunc (Bilder / Pictures / Obrazy: 1973-2006)
  2008   Eduard Ingriš: Fotografie
  2008   Zdenka Marie Nováková: Malířské cykly / Cycles of Painting
  2009   Jan Palach (16. - 25. 1. 1969)
  2009   Josef Ryzec: A comix Ryzcových comixů
  2009   Josep Renau: Mistr fotomontáže
  2009   Ladislav Michálek: Periferie
  2010   Radovan Kodera: Situace
  2011   Alžběta Jungrová: Blue Light Tonite
  2011   Josef Kunzfeld: Fotograf a muzeum / fotograf a město
  2011   Zrození fauna - Bohdan Kopecký (Společenský a umělecký fenomén Bohdana Kopeckého)
  2012   Milan Salák: 360°
  2013   Jaromír Funke: Between Construction and Emotion
  2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí
  2013   Jiří Sozanský: Zóna
  2013   Tomáš Polcar: Kyklos
  2014   A. V. Hrska 1890-1954
  2014   Erwin Müller
  2014   Giovanni Battista Piranesi: 1720-1778
  2014   Jan Kubíček
  2014   Jan Ságl: Deset stran jedné mince / Ten sides of the same coin
  2014   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwela
  2014   Stanislav Kolíbal: Čtyři fáze
  2014   Vladimír Birgus: Fotografie 1972-2014
  2014   Vladimír Birgus: Photographs 1972-2014
  2015   Jaroslav Horejc 1886-1983
  2015   Jiří Sozanský: Mezní situace / Extreme Situations
  2015   Milota Havránková
  2015   Umění inspektora: Josef Karel Burde (1779-1848)
  2016   Jaroslav Valečka: Sen o severu
  2016   Jiří Balcar: Filmové plakáty malbou a koláží / Film Posters with Brush and Scissors 1959-1967
  2016   Jiří Příhoda 25-25: 1992–2016
  2016   Tomáš Císařovský: Úmysl a trochu náhoda
  2017   Gerhard Richter
  2017   Jan Kubíček: Třetí dimenze
  2017   Tomas Rajlich
  2018   Jiří Sozanský: Dům strach / La casa miedo
  2018   Karel Šimon: Marnost nad marnost... ...všechno je marnost
  2018   Theodor Pištěk: Konec lesa
  2018   Vladimír Škoda: Harmonices Mundi / Johannes Kepler
  2018   Vladimír Škoda: Mysterium cosmographicum Johannes Kepler
  2018   Vladimír Škoda: Mysterium cosmographicum Johannes Kepler
  2020   Jan Kubiček: Kresby a koláže / Drawings and Collages
  2020   Tomáš Polcar: Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar
  2022   Theodor Pištěk: Senzační realismus / Sensational Realism
  2023   František Kupka: Knihomol / Biblioman
  2023   Vladimír Škoda: Zrcadlo času / Mirror of Time
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Rafani: RA-0001 / RA-0514
  2002   Rafani: Český les / Böhmer Wald
  2005   Naturalia (Sbírky bez hranic V.: Díla ze sbírek FRAC z Velkého východu / Collections sans frontières V.: Œuvres des collections des FRAC du Grand est / Collections without Borders V.: Works from the French Eastern FRACs Collections)
  2005   Parafráze
  2005   Společnost Člověk v tísni - fotografie
  2006   1945... Osvobození / Liberation ...1968 Okupace / Occupation (sovětská vojska v Československu / 1945 liberation --1968 occupation / Soviet troops in Czechoslovakia)
  2006   Lucemburská Praha 1310-1437
  2007   Josef Vaniš & Vladimír Sís: Vzpomínky na Tibet 1954-1955 / Memories of Tibet (Fotografie / Photographs)
  2007   Nejkrásnější české knihy roku 2006 / The Most Beautiful Czech Books of 2006
  2008   Beno Rothenberg, Magdaléna Robinsonová, Karel Cudlín: Izrael objektivy tří generací fotografů / Israel in the Lens of Three Generations of Photographers
  2008   Láska - touha - vášeň (Milostné náměty v umění 15.–19. století)
  2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography)
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague)
  2009   Hlava
  2009   Prales Mionší / Virgin Forest Mionší
  2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948-1989 / Czechs through the Eyes of Photographers 1948-1989)
  2010   Beatlemánie!
  2010   Donátoři, mecenáši, sběratelé / Donatoren, Mäzene, Sammler
  2011   Obraz, v kterém žijeme (Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách)
  2011   The Picture we live in (Works by students studying programmes and subjects in the field of photography taught at Czech and Slovak art universities an higher education institutions)
  2012   Beyond Reality (British Painting Today)
  2012   Jiří David, Stanislav Diviš: ...probatum est
  2012   Městem posedlí / Stuck on the City (Ilegální umění v legálním světě / Illegal Art in the Legal World)
  2012   Sochařství za vlády Jagellonců / Sculpture in the Jagiellonian Era (Z pokladů Národního muzea / From Treasures of the National Museum)
  2013   Metamorfózy politiky (Pražské pomníky 19. století)
  2013   Motýlí efekt? / The Butterfly Effect? (Obraz jako různosměrná dekonstrukce celku / The Image as a Multidirectional Deconstruction of the Whole)
  2013   Obr.
  2013   Vnitřní okruh v současné české fotografii / The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography
  2013   Zostra: Česká fotografie dneška / In Focus: Czech Photography Today
  2014   Drtikol, Rössler, Funke, Wiškovský (Masters of Czech Avant-Garde Photography / Maîtres de la photographie tchèque d'avant-garde / Mästare inom tjekisk avantgardefotografi / Mistři české avantgardní fotografie)
  2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
  2014   Rozpravy s geometrií / Discourses on Geometry
  2015   25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / 25 Years of the Institute of Creative photography Silesian university on Opava
  2015   Před obrazem
  2015   Tvrdohlaví 2015
  2016   Metznerbund: Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920-1945 / Metznerbund: Die Geschichte des Kunstvereins Metznerbund 1920-1945
  2017   Otisky vědění: Řeč keramiky / Kneaded Knowledge: The Language of Ceramics
  2019   Made in Opava: Polscy studenci Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie / Polish Students of the Institute Creative Photography, Silesian University in Opava
  2019   Nezlomní / The Steadfast (Od Franze Kafky po sametovou revoluci. Jeden z možných průřezů českým uměním 1918-1989 / From Franz Kafka to the Velvet Revolution. An Alternate Overview of the Czech Art During 1918-1989)
  2020   Navzdory (Architekti 1969-1989-2019)
  2020   Sculpture Line 2020 (Umění, prostor, linie / Art, Space, Line)
  2020   Sochy mluví (Ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
  2020   Tři dekády / Three Decades (Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2020 / The Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava, 1990-2020)
  2022   Miroslav - Ludmila - Jan - Kováříková
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Marie Antoinetta
  1994   Aristokratická geometrie
  1996   Alkoholy
  1996   Dlouhá léta s architekturou
  1997   Blažená léta, křehký svět
  1997   Českomoravská heraldika (II)
  1997   Komouši, grázlové, cikáni, fízlové & básníci
  1997   Magie a čarodějnictví v Evropě (Od středověku po současnost)
  1997   Pavel Šmok (Na přeskáčku)
  1997   Pavel Šmok na přeskáčku
  1997   Studie o počátcích uvažování o kráse v antickém Řecku
  1997   V království chimér (Korespondence a rukopisy z let 1902-1910)
  1998   Karel Hynek (S vyloučením veřejnosti)
  1998   Krajina před bouří
  1998   Po laně nad propastí (Subjektivní zpráva o transplantaci kostní dřeně)
  1998   Tarzan - ztracené dobrodružství
  1998   Záznamy
  1999   Nečekaný čekaný a jiné variace na staré biblické příběhy
  1999   Stíny světla
  1999   Tvořivost v teorii a v praxi
  1999   Zakázané světlo (Výbor z korespondence z let 1930 - 1939)
  2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic
  2000   Adié Jolie
  2000   Koloniální výstava
  2000   Müllerova vila
  2000   Muzeum umění v digitální době (Vnímání obrazů a prožitek umění v současné společnosti)
  2000   Paměti točomana (aneb veselé historky českého filmaře doma)
  2000   Rok v bývalém obchodě "U Langrů" (Vzpomínky jindřichohradeckého obchodníka)
  2000   Sochař Josef Kubíček
  2001   15 let Revolver Revue
  2001   Kol dějů (Sbírka povídek)
  2001   Liška k smrti dojatá
  2001   Milován a sledován (Český spisovatel Prokop Chocholoušek 1819-1864)
  2001   Poctivé obrazy (Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400-1460)
  2001   Postava k podpírání
  2001   Štamgasti a další vzácní hosté (Jindřichohradecké hostince před sto lety)
  2001   Tibetské mýty a legendy
  2002   Mezi moderností a postmoderností (Úvahy o typologii české prózy z konce tisíciletí)
  2002   Neprůstřelný Deggret (Nefalšované záznamy a črty ze života jistého Deggreta (inspektora))
  2002   Příběhy pražských svatyní
  2002   Příďte ve tředu slečno
  2002   Saint-Exupéry
  2002   Svoboda projevu a její meze v právu České republiky
  2002 dotisk   Slované
  2003   Básně
  2003   Didasko - učím (Naučné obrázky Boženy Havlové)
  2003   Kdo má koho
  2003   Lyonský omnibus
  2003   Malostranské Hospody / Malá Strana Bierstuben / Lesser Town's Pubs
  2003   O smyslu oběti. Biblické reflexe (Dvě úvahy)
  2003   Pevnost (Kamenná hvězda Terezín)
  2003   Poesie
  2003   Pražské podhradí
  2003   Sny (1925 - 1940) (Zrození díla ze zdrojů psychických modelů polospánku, prostřednictvím věrných ilustrací snových objektů a autentických záznamů snů.)
  2003   Zrození velkoměsta (Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890-1938)
  2004   Básně & Texty
  2004   Brno secesní (Deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900)
  2004   Das Evangelium nach Matthäus / Evangelium podle Matouše
  2004   Dějiny poprav a katů v Čechách
  2004   Dvě prosy (Kalvárie & Kompensace)
  2004   Existencialisté (Existenciální fenomény v české próze dvacátého století)
  2004   Josef Sudek: Smutná krajina / Sad Landscape (Severozápadní Čechy / Northwest Bohemia 1957-1962)
  2004   Kdo chodí tmami (Daniel Reynek - Jiří Reynek - Rozhovor Aleše Palána)
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book
  2004   Lyrické minimum
  2004   Magda
  2004   Poetika zedního výstupku
  2004   Proměnlivé a stálé
  2004   Rovnomoc ((Sny a skutečnosti))
  2004   Sny naživo (Psychoterapeutické inspirace)
  2004   Šark a jiné fotografické cykly 1990-2004
  2004   Šumava
  2004   Testament (Hovory s Dominiquem de Roux)
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century
  2004   Z cest a cestiček
  2004   Zápisky o Vladimíru Boudníkovi
  2004   Zbytkov (Existenciální prózy)
  2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography
  2005   Děkuji, mám se výborně
  2005   Jeskynní hrady střední Evropy
  2005   Marketing a management muzeí a památek
  2005   Město Mons (Texty z let 2001 - 2004)
  2005   Noc zrcadel
  2005   Povídky z Oděsy a jiných světů
  2005   Semper Sursum: Jakob & Josef Kohn (První rakouská akciová společnost na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva; Mistři secese a moderny)
  2005   Svět objektivem Milana Rastislava Štefánika / The World Through the Camera of Milan Rastislav Štefánik
  2006   Hra na ohradu
  2006   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005 / Photographs 1965 - 2005
  2006   Jiří Pelcl x design: Subjective x objective
  2006   Němci v Čechách po roce 1945 (Na příkladu západního Podještědí)
  2006   Nová šlechta Rakouského císařství
  2006   Plyš
  2006   Počátky potíží
  2006   Projdi tou branou! (Rozhovory s Alešem Veselým)
  2006   Větvička jívy
  2006   Zvířanky aneb z abecedy říkanky
  2007   Fízl
  2007   Grafické básně aneb Autoportrét psacího stroje (Texty z let 1968 - 1978)
  2007   Humpolecký Magor
  2007   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let)
  2007   Chatařství / Summerhouses (Architektura lidských snů a možností / The Architecture of Human Dreams and Possibilities)
  2007   Jak to vlastně bylo
  2007   Je třeba si vybrat
  2007   Jindřich Štyrský
  2007   Léto s Káťou
  2007   Lovci Půlnoce
  2007   Měkké stroje
  2007   Nakladatelské Kladno
  2007   NeDeník (K 70. výročí založení Skupiny surrealistů v ČSR. Interview Ladislava Fanty s Jiřím Koubkem o krizi surrealismu a jeho výhledech po roce 1989)
  2007   O Jakubu Demlovi
  2007   Quo vadis, femina? (Vize žen o udržitelném životě)
  2007   Rosa defintiva
  2007   Sny...
  2007   Vám oddaný... (Dosud nepublikovaná korespondence)
  2007   Vyložené knihy
  2007   Warthegau: Deník z let 1941-42
  2008   Cesta
  2008   Cestou na východ (Podle vyprávění Karla Cudlína nasal Jáchym Topol)
  2008   Deset tisíc změn se znovu mění. Do všeho vrchol prázdnoty (Rozhovory a promluvy českých literátů z let 1990 - 1995)
  2008   Ekologická architektura ve stínu moderny (Podstata, principy, mýty)
  2008   Everest sólo
  2008   Fenomenologická psychologie
  2008   Jiří Hanke (Fotografie / Photographs)
  2008   Jsem asi umí(r)něným tradicionalistou
  2008   Karel Hojden a Příbramsko
  2008   Kolem dokola
  2008   Kontinent nikoho
  2008   Malířovy dopisy (Jaroslavu Mařanovi, Lídě D.)
  2008   Milostný dopis klínovým písmem
  2008   Můj domácí sebezpyt (Praktické a vyzkoušené návody pro ekologicky citlivější péči o domácnost a osobní hygienu)
  2008   Náhradní služba
  2008   Narodila jsem se za bouřky
  2008   Naše erotické drama
  2008   Podkova nade dveřmi (Výbor z textů)
  2008   Rok krysy
  2008   Rukopis
  2008   Stanice Tajga
  2008   Studie o španělské literatuře
  2008   Život hraný z listu
  2009   Architecture V4 1990-2008 (Czech Republic - Slovakia - Hungary - Poland)
  2009   Bílé na černém
  2009   David Černý: Promrdané roky III / The Fucking Years III
  2009   Druhé putování za růží a lilií (Úpatím Blanského lesa k Horní Plané)
  2009   Dvě tváře
  2009   Grafik Vladimír Boudník
  2009   Gustav Aulehla: Fotografie / Photographs 1957 - 1990
  2009   Husserlova věcnost
  2009   Imprese
  2009   Jihočeská výstava v Táboře 1929 - profesor Theodor Petřík a Tábor (South Bohemia Exhibition in Tábor, 1929 - Professor Theodor Petřík and Tábor)
  2009   Libuše Kyndrová, Dana Kyndrová: Algerie, Togo
  2009   Michal Gabriel
  2009   Mistři světa amoleta (Průvodce globální krizí a českou politickou krajinou)
  2009   Oslava
  2009   Otrava krve (Elektronický rozhovor)
  2009   Plasy 1981
  2009   Sintrová lampa (Poznámky k fenomenologii surrealismu)
  2009   Smutek na vedlejší koleji (Nacistická genocida Romů v české literatuře)
  2009   Šechtl & Voseček: Historie ateliéru (Šechtl & Voseček: A History of the Studio)
  2009   Umění gotiky na Chebsku (Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu)
  2009   Vidění svaté Brigity Švédské v překladu Tomáše ze Štítného
  2009   Zdeněk Lhoták: Dis-torza
  2009   Zorka Ságlová (Úplný přehled díla)
  2009   Zrození Baťovy průmyslové metropole (Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900–1938)
  2010   A pásly by se tam ovce...
  2010   Céline v Čechách
  2010   Česká fotografie 20. století
  2010   Gesamtkunstwerk Stalin. Rozpolcená kultura v Sovětském svazu / Komunistické postskriptum
  2010   Ignác Šechtl: Tábor 1877 - 1885 (Vizitky / Cartes-de-Visite)
  2010   Jan Koblasa: Grafika - hlubotisky / Intaglio - Prints
  2010   Jan Patočka a věc fenomenologie
  2010   Kapitoly z dějin a teorie umění
  2010   Nejen slova (O divadle, architektuře a bytové kultuře)
  2010   Před potopou (Kapitoly z americké literární kritky 1930-1970)
  2010   Siegfried Blumenthal: Život v realitě a mimo ní / Siegfried Blumenthal: Life In and Outside Reality
  2010   Urbanity: Twenty years later (Projects for Central European capitals)
  2010   Úsvit renesance (Dvorské umění císaře Fridricha II. Bamberský a Magdeburský jezdec)
  2010   Via artis, via vitae
  2010   Vidět knihu: Knižní grafika Josefa Čapka / Seeing the book: The Book Design of Josef Čapek
  2010   Záznam
  2010   Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939)
  2011   Adam a koleno
  2011   Aniž jest co nového pod sluncem
  2011   Bankrot
  2011   Cesty na Sibiř (román)
  2011   Démanty české filozofie
  2011   Drž mě pevně, miluj mě zlehka (Příběhy z tančírny Century)
  2011   Emigrace (Vstávání z mrtvých se živým nedaří)
  2011   Erwin Staeheli: Passage
  2011   Ethiopia: Omo River (The ceremonies and rituals of the Omo River people / Obřady a rituály lidí od řeky Omo)
  2011   Jan Svoboda
  2011   Jindřich Marco
  2011   K jádru křesťanství
  2011   K teorii plastičnosti
  2011   Kukaččí sirotčinec
  2011   Lesní chodci (Kapesní sága)
  2011   Lumír Hladík
  2011   Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací
  2011   O šalbě svobody a filosofie
  2011   Odzadu
  2011   Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice 1945–2010
  2011   Rituály normalizace / The Rituals of Normalization
  2011   Rozespalý poštmistr čas
  2011   Torst: dvacet let nakladatelství
  2011   Umění spolupráce
  2011   Varia
  2012   Antonín Střížek (Obrazy / Paintings)
  2012   Bohuslav Reynek: Korespondence
  2012   Buquoyská krajina / The Buquoy Landscape (Zaniklé i dochované stavby v Nových Hradech a okolí / Ruined and surviving buildings in and around Nové Hrady)
  2012   Czech Modern Painters 1888-1918
  2012   Kniha chat
  2012   Kraď jako umělec (10 věcí, které ti nikdo neřekne o kreativitě)
  2012   Kritiky a glosy
  2012   Malíři české secese
  2012   Muškátový oříšek
  2012   Naprej!: Česká sportovní architektura 1567–2012
  2012   Otázky Nietzschova myšlení
  2012   Poesia-lita aneb aby řeč nestála
  2012   Registr uměleckých výstupů RUV 2
  2012   Svatyně za hradbami měst (Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech)
  2012   Union - Ideální stát
  2013   1492: Příběh Dolních Vítkovic
  2013   1492: The story of Dolní Vítkovice
  2013   Canada 1968-1973
  2013   Dodalovi (Průkopníci českého animovaného filmu)
  2013   Eseje
  2013   Holub Kolumb
  2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě / Dancing on the Double Ice (Plastic People, Primitives Group)
  2013   Jiří Valenta: Malíř fotografem / The Painter as Photographer
  2013   Karel Prager (Lidé si na nové věci teprve musí zvyknout)
  2013   Kdo se to na nás dívá! (Co prozrazují a tají sochy města Litoměřice)
  2013   Kladnu pod kůží
  2013   Let želvy
  2013   Na slunečné straně (Městský trakt Pražského hradu jako habsburské sídlo 1800-1918)
  2013   Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629 - 1649)
  2013   Soukromé tisky
  2013   The Dodals (Pioneers of Czech Animated Film)
  2013   Tibetiana
  2013   Vrač
  2013   Zítra už usnu
  2013   Zrození génia (Giovanni Pisano a Toskánsko mezi gotikou a renesancí)
  2014   Amadis Waleský, nebo Don Quijote? (Rytířské příběhy španělského Zlatého věku a jejich putování za čtenáři 16.-19. století)
  2014   Bohumil Kafka (1878-1942): Příběh sochaře
  2014   Červotočivé světlo / Worm-eat en light (Básně z podzimu pražského jara)
  2014   Domeček
  2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998
  2014   Eugen Wiškovský: Obrazová fotografie / The Photographic Picture
  2014   Hledání Ameriky / In search of America
  2014   Inverzní kyvadlo
  2014   Jan Koblasa: Grafika / Prints (Monotypy, litografie, dřevořezy, serigrafie a počítačová grafika z let 1957-2012 / Monotypes, lithographs, woodcuts, screen prints and computer graphics, 1957-2012)
  2014   Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách
  2014   Konec exilu (Cizinec mezi svými)
  2014   Kultura 2: Architektura stalinské epochy
  2014   Ladislav Čepelák: Proměny krajinného motivu
  2014   Magorova konference
  2014   Milada Romanová: Fotografie
  2014   Myslet fotografii: Česká fotografie 1938-2000
  2014   Nádherné úterý (čili Slečna Brambůrková chodí po světě)
  2014   Paměti pro Josefa Portmana
  2014   Poznámky o životě a literatuře
  2014   Případ Stalin (Historická a literární studie stalinova pomníku v Praze)
  2014   Setkávání s Hrabalem (vzpomínky & eseje)
  2014   The Case of the Missing Statue: A Historical and Literary Study of the Stalin Monument in Prague
  2014   Václav Rabas a mýtus hnědé
  2014   Vysněný život Ernesta G.
  2015   Barokní architektura v Čechách
  2015   Jaroslav Serpan: Mezi uměním a vědou
  2015   Jaroslav Valečka
  2015   Kritické chvíle
  2015   Ladislav Karoušek (Život a dílo malíře Ladislava Karouška (1926–1991))
  2015   Miroslav Machotka: Fotografie / Photographs
  2015   Pohrátky aneb Cesta pavoučka Vincka
  2015   Potkávání setkávání (Listování v osudech)
  2015   Rosarium philosophorum
  2015   Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967))
  2015   Setkávání (Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské)
  2015   Sny...
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers)
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries)
  2015   Stanislav Vajce
  2015   Teorie avantgardy. Stárnutí moderny (Stati o výtvarném umění)
  2015   Typo 9010: Czech Digitized Typefaces 1990-2010
  2015   Urbo Kune (Paralelní román)
  2015   Vědomost
  2015   Vy-já-dření
  2016   Bauhaus a Československo 1919-1938 / The Bauhaus and Czechoslovakia 1919-1938 (Studenti, koncepty, kontakty / Students, Concepts, Contacts)
  2016   Bruno Bauer a industriální architektura v českých zemích
  2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995)
  2016   Funkeho žáci na Státní grafické škole v Praze
  2016   Jaroslav Beneš: Fotografie / Photographs
  2016   Karel Cudlín: Fotografie / Photographs 1976-2016
  2016   Karel Teige: Kapitán avantgardy
  2016   Kmeny 90
  2016   TranSpiRituals
  2016   Vombat Jirka (Knížka na nočník)
  2016   Zlom epochy Praha 1989 / Zeitenwende Prag 1989 / The End of an Era Prague 1989
  2017   Anna Zemánková
  2017   Báječný svět hub (O krásných houbách, nadšených houbařích a českém vítězství)
  2017   Cim 2: Pražský evangeliář Cim 2 (Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy)
  2017   Jaromír Funke: Kolín 1923 (Album No. 19)
  2017   Jiná jména smrti
  2017   Laténská pohřebiště v Praze (Nálezy do roku 1981)
  2017   Mysl v terénu (Filosofický realismus v 21. století)
  2017   Pražští skalníci, kameníci a sochaři (Dvacet pět kapitol z historie pražského lomařství, kamenictví a sochařství)
  2017   Spořilov (Komunita a její osobnosti)
  2017   Theodor Pištěk: Člověk a stroj / Man and Machine
  2017   Válka za studena / Serving It Cold
  2017   Wejwej-ismy
  2017   Začátek eposu
  2018   Faktomluva (Deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět - a proč jsou věci lepší, než vypadají)
  2018   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let)
  2018   Jan Měřička 2005-2018
  2018   Jiří Valoch: Curator, Theoretician, Collector (Years 1965-1980)
  2018   Lov začíná očima (Vzpomínky)
  2018   Malířské smetí (Deníkové záznamy)
  2018   Martin Kuriš: Monografie / Monograph (1993–2017)
  2018   Poetická geometrie (Moderní architektura ve fotografiích Josefa Sudka)
  2018   Přísahejme na vlastní / Let us Swear to Our Own
  2018   Stvořené pro věčnost. Největší objevy české egyptologie
  2018   Zamilovaný agent
  2019   Amerika
  2019   Jaroslav Benda 1882–1970 (Typografická úprava a písmo)
  2019   Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka (1531–1572) na Novém Městě pražském
  2019   Leoš Suchan
  2019   Můj otec Kamil Lhoták
  2019   Nežádoucí svědek
  2019   Slon v architektuře (O navrhování zoologických zahrad)
  2019   Tam u šraňků bude přístaviště (Rozhovory s umělci z Českomoravské povýšeniny)
  2019   Tomáš Lahoda: Voilá!
  2019   Výtvarné umění a jeho subverzivní role v období normalizace (Demytologizační a detektivní příběh)
  2020   Jaroslav Valečka
  2020   Učit [udržitelnou] architekturu
  2020   V závalu ((sloupky, podpovídky, odstavce a jiné krátké texty))
  2020   Zdeněk Lhoták: Tenkrát na Spartě
  2020   Život v Ječný
  2021   Česká fotografie v datech 1839–2019
  2021   Industriální situace / místo_tvar_program / Industrial Contexts / place_form_programme (Architektura konverzí / The Architecture of Conversion)
  2021   Meanwhile / Mezitím (Stories of the 21st Century / Příběhy 21. století)
  2021   Meziskok
  2021   Pavel Janouškovec: Sekvence času
  2021   Sešity (Koláž postřehů a pozorností Vladimíra Kopeckého)
  2021   Šamanský růženec
  2021   Tak i naopak čili Proč vznikají skvrny na Slunci (Kreslený scénář k autorskému animovanému filmu z let 1978-1982)
  2021   Tundra a smrt (Cestopis)
  2022   Alexandra Koláčková
  2022   Generace N (Sbírka současného umění Patrika Šimona)
  2022   Jako bych očima fotografovala stále ty stejné snímky
  2022   Jiří Šigut: Malba / Painting / Malerei 2010–2022
  2022   Jitka Válová („Byly jsme dvě malý hovna ve vysoký trávě.“)
  2022   Josef Sudek / Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka
  2022   Karel Beneš: Exlibris
  2022   Karel Burda 70 (Z alba jihočeského fotografa / Aus dem Album eines südböhmischen Fofografen / From the Album of South Bohemian Photographer)
  2022   Švank-mayers Bilderlexikon
  2023   Oldřich Kulhánek
  2023   Věra Nováková: Každý krok je volba
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Documenta Pragensia XII (Pražské slavnosti a velké výstavy)
  2004   Divočina - příroda, duše, jazyk
  2005   Máchovská zření Františka Doležala (Sborník k 95. výročí narození malíře a 195. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy)
  2005   O smyslu a interpretaci architektury
  2006   Antologie černého humoru
  2006   Traktát o "záchraně národa" (Texty z let 1967-1969 o začátku německé okupace)
  2006   Transparency (Sborník příspěvků)
  2007   Proměny dějin umění (Akta druhého sjezdu historiků umění)
  2008   (a)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy
  2008   Die nationalsozialistische "Euthanasie" im Reichsgau Sudetenland und Protekrorat Böhmen und Mähren 1939-1945 / Nacistická "eutanázie" v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava 1939-1945
  2008   Závěti pro komunitní nadace (Sborník příspěvků)
  2009   Libenští psychici (Sborník básnických a prozaických textů z let 1945-1959)
  2010   CO14 (Sborník 2003-2005)
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech
  2010   Česko-polská literatura v samizdatu a druhém oběhu (Studie a rozhovory s překladateli)
  2010   Mosty a propasti mezi vědou a uměním
  2012   Mezi setbou a sklizní (Slovesné umění a krásná literatura v rodinné katechezi)
  2017   New Czech Literature 2016 / Neue tschechische Literatur 2016
  2018   Čtení o Jiřím Kolářovi (Portréty a syntézy)
  2019   The Sešit Reader (The First Ten Years of Notebook for Art, Theory and Related Zones 2007-2017)
  2021   Modestia est signum sapientiae (Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Odborný slovník česko-anglický z oblasti daňové a účetní
  2005   Bohové a symboly staré Číny (Slovník čínské mytologie)
  2005   Malý slovník managementu divadla (Příručka pro organizátory, producenty, manažery, produkční, studenty a adepty studia divadla, kultury a umění)
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Almanach Arcibiskupského gymnasia Praha-Bubeneč (Sborník u příležitosti výstavy k 90. výročí vzniku Arcibiskupského gymnasia v Praze)
  2006   Kaplička na návsi, křížek v polích (Almanach konference Místní komunita a drobné památky)
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
  2004   Aukce umění
autorská kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Ovoce Čok
katalog nevýtvarný
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Viděno, slyšeno, prožito... (10 let občanského sdružení HADASA Tábor)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (1-2)
  2007   Život (Revue Umělecké besedy)
  2007   Život (Revue Umělecké besedy)
  2008   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (4-5)
  2008   Život (Revue Umělecké besedy)
  2009   Život (Revue Umělecké besedy)
  2010   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (8)
  2010   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (9)
  2011   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (10)
  2011   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (11)
  2011   Život (Revue Umělecké besedy)
  2012   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (12)
  2012   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (13)
  2012   Život (Revue Umělecké besedy)
  2013   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (14)
  2013   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (15)
  2013   Život (Revue Umělecké besedy)
  2014   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (16)
  2014   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (17)
  2015   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (18)
  2015   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (19)
  2015   Život (Revue Umělecké besedy)
  2016   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (20)
  2016   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (21)
  2017   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (22)
  2017   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (23)
  2017   Život (Revue Umělecké besedy)
  2018   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (25)
  2018   Život (Revue Umělecké besedy)
  2019   Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (26)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu
  2015   Krajina - sídlo - obraz (Romantický řád Jiřího Jana Buquoye)
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Ročenka Husitského muzea v Táboře (2015)
soupis díla
  rok vydání   název (podnázev)
  2020   Vladimír Boudník: Kompletní soupis grafického díla