František Kovárna

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1937   Výstava díla Otakara Kubína
1940   Miloslav Holý: Nové obrazy a retrospektiva
1941   František Kaván
1941   Jubilejní soubor mistra Františka Kavána
1943   Václav Karel: Výstava obrazů, ilustrací, kreseb a grafiky
1946   Václav Hejna
1947   Ludvík Kuba: 36 olejů z let 1937 - 1947
1948   Emanuel Frinta
1968   Emanuel Frinta
1998   Obrázky Josefa Lady
2003   Václav Špála 1885-1946 (Vybraná díla ze sbírek českých galerií)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1936   Karel Holan, Karel Kotrba: Souborná výstava obrazů a soch
2007   Typický obraz
2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Hájemství zraku (Stati o výtvarném umění), Melantrich, nakladatelství, Praha
1941   Národ sobě (Národní divadlo a jeho umělecké poklady), Melantrich, nakladatelství, Praha
1947   Fabiánský socialismus, Klub socialistické kultury, Praha
1947   Kalendář Mikoláše Alše, Ladislav Kuncíř, Praha
1995   Skutečnost svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948), Český spisovatel, a.s., Praha
2013   Uměleckohistorické texty z pozůstalosti, Nakladatelství Karolinum, Praha
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
nedatováno   Neviditelný domov, Editions Sokolova, Paříž (Paris)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1942   Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), František Topič, nakladatelství, Praha
1947   Střetnutí (Sovětské malířství a současné umění), Vladimír Žikeš, Praha
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
2006   Rudolf Kremlička: O něm a s ním (Vlastní texty Rudolfa Kremličky a texty o Rudolfu Kremličkovi), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1928   Umělecké výstavy, Právo lidu, 37, 51, 1928/02/29, 6-6
1929   Příklad tvůrčí vůle, Volné směry, 26, 9, 1929/01/20, 247-252
1930   Zájem o grafické umění, ..., Katalog souborné výstavy prací členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, , , 1930, 1-1
1930   Výstavy: Topičův salon, Právo lidu, 39, 273, 1930/11/21, 4-4
1931   Výstavy: Topičův salon, Večerník Práva lidu, , , 1931/01/30, 4-4
1932   Radovy ilustrace (K Výstavě Radových kreseb v Krásné jizbě 1932), Život, 11, , 1932, 84-86
1933   Výstava nezávislých, Právo lidu, 42, 228, 1933/09/29, 6-6
1935   O malířství nefigurativním, Kvart, 2, 4, 1935, 11-16
1936   Oba umělci..., Karel Holan, Karel Kotrba: Souborná výstava obrazů a soch, , , 1936, 2-
1937   Studie o zátiší, Kvart, 3, 1, 1937, 14-23
1937   Nová kresba, Kvart, 3, 2, 1937, 115-120
1937   Předmluva (Je půlnoční ticho, když se chystám napsat...), Výstava díla Otakara Kubína, , , 1937, -
1941   Pravoslav Kotík, 3 týdny u Topičů, , 10, 1941/01, -
1941   Obrazy Bohuše Čížka, 3 týdny v umění, , 8, 1941/12/08, 160-164
1942   Malíř Jaroslav Hudec, 3 týdny v umění, , 10, 1942/01/26, 198-203
1942   Antonín Slavíček (1870 - 1910), Opuštěná paleta, , , 1942, 30-32
1945   Hledání nejmladších, Svobodné slovo, 1, 133, 1945/10/17, 2-
1947   Výstava mladých v Topičově salonu, Svobodné slovo, 3, 58, 1947/03/09, 9-
2005   Dnes, Listy S.V.U. Mánes, , , 2005, 15-
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1935   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)