František Kovárna

rok od - do, student, škola, obec
1945 -   Saxl Miloš, Univerzita Karlova, Praha
1945 - 1949   Malich Karel, Univerzita Karlova, Praha
1945 - 1949   Malich Karel, Univerzita Karlova, Praha
1945 - 1949   Albich Milan, Univerzita Karlova, Praha