Marcela Mrázová Schusterová

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
2006   Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby (z let 1995 - 2006)
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál)
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX. Ml – Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1963   Moderní česká kresba, Výtvarná práce, 11, 22-23, 1963/12/05, 7-16
1986   Ve čtvrtek 23. října..., Průboj, Ústí nad Labem, 38, , 1986/10/31, -
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2006   Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby (z let 1995 - 2006)
dílo
rok vydání, název (podnázev)
1995   Anděl zhoubce
1996   Bezmoc
1996   Anděl nad hrobem
1997   Rodina I
1998   Samotřetí
1998   Dětský náhrobek I
1999   Milosrdné sestry
1999   Sudičky I
1999   Anděl smrti
1999   Bezmocnost
1999   Studená louka
1999   Nebezpečná hra
2000   Sudičky II
2000   Plášť ochranitelky
2000-2003   Netečnost hor
2001   Klekánice I
2001   Soutěska
2001   Adam a Eva
2002   Má strach
2002   Sobě uniknout?
2003   Hlava to neunese
2003   Nemohoucný
2004   Vzájemná vražda (z cyklu Smírčí kříže)
2004   Společný hřích (z cyklu Smírčí kříže)
2004   Smířený? (z cyklu Smírčí kříže)
2005   Nezabiješ I
2005   Nezabiješ II
2005   Nezrozenec (z cyklu Smírčí kříže)
2006   Samovazba (z cyklu Smírčí kříže)
obraz
rok vydání, název (podnázev)
1997   Matka a dítě I
parte
rok vydání, název (podnázev)
2012   PhDr. Marcela Mrázová
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění