Jan Marius Tomeš

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1948   Bohdan Lacina 1948
1948   František Tichý
1951   Otakar Novák
1956   Jaroslav Grus: Z díla
1956   Krajiny Jaroslava Otčenáška
1956   Oskar Kokoschka: Výstava k výročí sedmdesátých narozenin
1957   Jarmila Zábranská: Nové obrazy 1955 - 1956
1957   Vladimír Sychra: Ilustrace k Maupassantovi a obrazy z let 1956 - 1957
1957   Bohumír Dvorský: Obrazy z let 1932 - 1957, Obrazy z Číny 1956
1957   František Zikmund (výbor z díla)
1958   Vilém Nowak: Barevné litografie 1910-1923
1958   Jaroslav Grus
1959   Alois Wachsman: Z díla (K nedožitým šedesátinám umělcovým)
1959   Jarmila Zábranská: Obrazy z let 1957 - 59
1960   Antonín V. Procházka
1962   Výstava Karel Svolinský a kniha
1962   Jaroslav Grus
1962   Jaroslav Grus: Výstava malířského díla
1962   Jaroslav Grus: Výstava malířského díla
1963   Český rok Karla Svolinského
1964   Bohdan Lacina: Obrazy 1945-1964
1964   Karel Svolinský: Pohádky Boženy Němcové
1969   Jenny Hladíková
1970   Jan Hladík: Grafika
1970   Jan Měšťan
1976   Ota Janeček: Slabikář
1977   Josef Lada 1887 - 1957: Výběr z malířského díla
1977   Eva Míčková: Obrazy
1979   Martin Strnadel: Grafika a kresby
1984   Bohumil J. Jerie: Plastiky / Plastiken (Výběr z let 1941 - 1983 / Auswahl aus den Jahren 1941 - 1983)
1986   Oskar Kokoschka: Städteportraits
1990   Jan Měšťan: Jubileum
1990   Rytec Karel Zeman
1991   Jan Souček: Grafika
1991   Eva Vlasáková: Ráj světa a labyrint srdce
1991   Bohumil J. Jerie
2000   Sochařka Hana Wichterlová
2000   Petr Herel: Knihy, kresby, grafika z let 1989-1999
2006   Pavel Sukdolák: Barevné lepty a pastely
2009   Eva Vlasáková: Práce s papírem, instalace, obrazy, grafika, sklo / Work With Paper, Installations, Paintings, Prints, Glass
nedatováno   Helena Konstantinová: Kresby, grafika 1980-1985 / Zeichnungen, Graphik 1980-1985
nedatováno   Karel Demel
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1947   Sochařství Francie od Rodina k dnešku
1949   Sculptura cehoslovaca
1949   Tjeckoslovakisk konst
1951   Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1957   Tradície českej modernej maľby
1959   Skupina 7
1968   UMPRUM 1968
1973   Jan Hladík a Jenny Hladíková: Tapiserie
1973   Grafika mladých (Atelier prof. Z. Sklenáře, Vysoká škola uměleckoprůmyslová)
1975   Lisbeth Bartošová, Antonín Bartoš: Keramika
2000   Skupina 42
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1940   Jarní almanach básnický 1940, František Borový, nakladatelství, Praha
1953   Чехословацкое изобразительное искусство XIX и XX веков, Orbis, Praha
1956   Alois Bubák, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1962   Květy zla, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1966   Chiméry, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Magnetická pole, Československý spisovatel, Praha
1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1972   Osm sonetů, Československý spisovatel, Praha
1974   Československo, Orbis, Praha
1976   Československo, Orbis, Praha
1977   Souhlas noci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1987   Marc Chagall, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1993   Jaroslav Šerých (Monografická studie), Pele Video Public, Praha
2006   Helena Konstantinová (Obrazy–kresby–grafika–ilustrace), Vyšehrad, nakladatelství (1993-), Praha 1
2008   Josef Sudek: Zátiší, Torst, Praha
2008   Josef Sudek: Still Lifes, Torst, Praha
2014   Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách, Torst, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1972   Vyprávění o Josefu Ladovi (K 85. nedožitým narozeninám a k 15. výročí smrti národního umělce Josefy Lady), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1987   Vyprávění o Josefu Ladovi (U příležítosti 100. výročí narození národního umělce Josefa Lady), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1945   Konfrontace 2, , , , , 0-0
1948   Kouř z Ithaky (Josefu Šímovi), Život, 21, 4, 1948/07/15, 97-97
1953   Podobizna Arnošta Kajetána Pechmanna od Karla Purkyně, Výtvarné umění, 3, 2, 1953/06/30, 158-161
1953   Чешская скульптура, Чехословацкое изобразительное искусство XIX и XX веков, , , 1953, 44-58
1954   Malíř Jan Slavíček, Výtvarné umění, 4, 4, 1954/04/30, 161-167
1954   Figurální obrazy Aloise Fišárka (1945 - 1954), Výtvarné umění, 4, 8, 1954/11/30, 360-365
1954   K výstavě brazilské grafiky, , , , , 1-
1954   Výstava francouzského umění, Výtvarná práce, 2, 12, 1954/06/18, 5-6
1954   Jindřich Prucha (29.IX.1886 - 1.IX.1914), Výtvarná práce, 2, 18, 1954/09/17, 4-
1954   Sbírka českého sochařství (K otevření výstavy Národní galerie na Zbraslavi), Výtvarná práce, 2, 20, 1954/10/15, 1-2
1955   Jana Laudy podobizna presidenta republiky Antonína Zápotockého, Výtvarné umění, 5, 2, 1955/03/20, 49-51
1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 10-
1955   Medailony z Jízdárny (Bohumír Dvorský), Výtvarná práce, 3, 20-21, 1955/11/15, 11-
1956   Malá studie o Oskaru Kokoschkovi, Výtvarné umění, 6, 7, 1956/09/15, 305-312
1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost, Výtvarná práce, 4, 3, 1956/02/22, 3-4
1956   Musea v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 4, 4, 1956/03/07, 12-
1956   Výstava Oskara Kokoschky, Výtvarná práce, 4, 6, 1956/04/06, 5-
1956   Jubilejní výstava Viléma Nowaka, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 5-
1956   K ateliéru Oskara Kokoschky, Výtvarná práce, 4, 13-14, 1956/09/05, 9-
1956   Bude třeba, aby nový vedoucí orgán Svazu..., Výtvarná práce, 4, 20-21, 1956/12/05, 6-
1957   Giacomo Manzù, Výtvarné umění, 7, 2, 1957/04/25, 70-73
1957   Miroslav Lamač: Hanuš Schwaiger, Výtvarné umění, 7, 9, 1957/12/16, 430-431
1957   Setkání s Josefem Šímou, Výtvarná práce, 5, 16, 1957/08/23, 12-12
1957   Dílo Bohumíra Dvorského, Výtvarná práce, 5, 10, 1957/05/24, 7-
1957   Staré umění z Československa v pařížském Louvru, Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 12-
1957   Francouzský plakát, Výtvarná práce, 5, 15, 1957/08/09, 12-
1958   50 let moderního umění v Bruselu, Výtvarná práce, 6, 3, 1958/02/22, 12-
1958   Člověk a umění (Druhá z výtvarných výstav v Bruselu), Výtvarná práce, 6, 4, 1958/03/08, 12-
1958   K diskusi o výstavě Zakladatelé moderního českého umění, Výtvarná práce, 6, 5, 1958/03/22, 3-
1959   Alois Fišárek, Výtvarná práce, 7, 6, 1959/04/20, 7-
1959   S delegací kulturních pracovníků na Spiši, Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 6-
1960   Zdeněk Sklenář, Výtvarné umění, 10, 7, 1960/10/31, 315-320
1960   XII. Trienále v Miláně, Výtvarná práce, 8, 18, 1960/09/29, 1-2
1960   Trienále 1960 (Československá účast), Výtvarná práce, 8, 19, 1960/10/13, 2-
1961   Životní dílo Jana Laudy, Výtvarná práce, 9, 20, 1961/10/17, 3-4
1962   Poznámky k výstavě životního díla Jana Laudy, Výtvarné umění, 12, 2, 1962/04/30, 49-55
1963   Kafkovské dokumenty a Jiří Balcar, Literární noviny, 12, 23, 1963/07/08, 13-
1964   Nad kresbami Josefa Wagnera, Výtvarné umění, 14, 1, 1964/01/31, 16-23
1964   Paul Gauguin, Výtvarné umění, 14, 9-10, 1964/12/21, 464-465
1965   Chudá přadlena ilustrovaná Antonínem Strnadelem, Výtvarné umění, 15, 1, 1965/02/10, 16-18
1969   Kdo píší o umění..., Jenny Hladíková, , , 1969, -
1970   Je lákavým thematem ten neobyčejně intensivní..., Jan Hladík: Grafika, , , 1970, 0-0
1996   Pohled na české krajinářství let 1890 - 1910, Umění, 44, 5, 1996, 374-390
1997   Z díla básníků, Prostor Zlín, 5., 6, 1997, 28-29
1997   Antonín Chittussi, Umění, 45, 2, 1997, 223-225
2000   Z času Nočních chodců, Skupina 42, , , 2000, -
2001   'Soud' s Emilem Fillou, České umění 1938-1989, , , 2001, 172-181
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
nedatováno (1968)   Květa Hamsíková: Tapisserie Artprotis (La collection de M. Henry Rotschild)
bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
1981   Tušený úsvit / L'Aurore invisible
1993   Jaroslav Šerých
katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
1998   Jan Souček: Z Apokalypsy
katalogová pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1993   Bohumil J. Jerie: Sochy, plastiky 1942 - 1993
2000   Petr Herel: Knihy, kresby, grafika
periodikum
rok vydání, název (podnázev)
1965/02/10   Výtvarné umění
příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
1989   Jan M. Tomeš: Knihvazač Jindřich Svoboda