Jiří Poláček

* 6. 6. 1946, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 13. 9. 2016, Česká republika (Czech Republic)
fotograf

 

národnost: česká
pohlaví: mužské

web: jiripolacek.com
NK AUT: jn19981002011
VIAF: 8251023

poznámka:
* 6. 6. 1946 - katalog Jiří Poláček: Smíchov, Kladno 1993
NK ČR - 6. 4. 1946?

Jiří Poláček

Jiří Poláček je jeden z nejpřímějších českých fotografů, svým životním příběhem, přirozeným naturelem i svojí volnou tvorbou, které se věnuje jen tehdy, když má čas a náladu. Nejvíc ho totiž baví sbíhání osudů, příběhů a souvislostí. Proto je však ve spleti jeho historií a historek často nutno vracet se tam a zase zpátky.
Jiří Poláček se narodil v Praze v roce 1946 a záhy po absolvování střední školy pro pracující se rozhodl tehdejší Československo opustit. V roce 1966 se tak přes Jugoslávii a Rakousko dostal až do obdivovaných Spojených států, kde kromě bouřlivých zkušeností absolvoval i kurz fotožurnalizmu na kalifornské UCLA. V roce 1972 se však překvapivě kvůli hrozícímu nasazení do vietnamského konfliktu vrátil zpět do socialistického Československa. Záhy nalezl zaměstnání v laboratoři ČTK, kde osm let pracoval v oddělení velkoformátových zvětšenin, a při zaměstnání absolvoval v letech 1974–1978 externí studium fotografie na FAMU, které uzavřel cyklem panoramatických fotografií pražského Smíchova. Právě zde je nutno se vrátit o nějakou dobu nazpátek. Na konci roku 1974 se Jiří Poláček setkává s fotografem Janem Svobodou a jeho dílem je okamžitě okouzlen („Nic podobně krásnýho tady tenkrát nebylo.“). Náklonnost se brzy stává oboustrannou (ostatně setkali se tak možná dva nejvyšší čeští fotografové) a Svoboda po důkladném zasvěcení do netradičního procesu zvětšování svěřuje Poláčkovi nejen přípravu nových zvětšenin pro retrospektivu v brněnském Domě pánů z Kunštátu, ale i většinu svých dalších pozitivů až po fotografie do monografie, vydané až po Svobodově smrti v roce 1991.
zdroj - www.fotografnet.czJiří Poláček se narodil v Praze v roce 1946 a záhy po absolvování střední školy pro pracující se rozhodl tehdejší Československo opustit. V roce 1966 se tak přes Jugoslávii a Rakousko dostal až do obdivovaných Spojených států, kde kromě bouřlivých zkušeností absolvoval i kurs fotožurnalismu na kalifornské UCLA. V roce 1972 se však překvapivě kvůli hrozícímu nasazení do vietnamského konfliktu vrátil zpět do socialistického Československa. Záhy nalezl zaměstnání v laboratoři ČTK, kde osm let pracoval v oddělení velkoformátových zvětšenin, a při zaměstnání absolvoval v letech 1974-78 externí studim fotografie na FAMU, které uzavřel cyklem panoramatických fotografií pražského Smíchova.
Pražský Smíchov je Poláčkovou rodnou čtvrtí a Poláček je jeho nadšeným znalcem: „Smíchov je jako učebnice dějin architektury: každý blok směrem od centra je další epocha,“. Právě Smíchovu je zasvěcena i další významná část Poláčkovy volné autorské tvorby. Cyklus Noční Smíchov, exponovaný dle Poláčkových slov „cestou z hospody“, ovšem důkladně na velký formát negativu se zábleskovým světlem, byl poprvé vystaven v říjnu 1980 v pražském Činoherním klubu v rámci cyklu 9&9 kurátorky Anny Fárové. Reprízy se mu pak dostalo na památné skupinové výstavě v Plasích. Celý cyklus je poznamenán až trýznivou, dnes už takřka zapomenotou samotou totalitní noci.
Na konci roku 1974 se Jiří Poláček setkává s fotografem Janem Svobodou a jeho dílem je okamžitě okouzlen („Nic podobně krásnýho tady tenkrát nebylo.“). Náklonnost se brzy stává oboustrannou (ostatně setkali se tak možná dva nejvyšší čeští fotografové) a Svoboda po důkladném zasvěcení do netradičního procesu zvětšování svěřuje Poláčkovi nejen přípravu nových zvětšenin pro retrospektivu v brněnském Domě pánů z Kunštátu, ale i většinu svých dalších pozitivů. Právě díky Janu Svobodovi se Poláček dostává k již zmíněným panoramatickým fotografiím, které jsou snímány zřejmě nejslavnější kamerou v dějinách české fotografie – širokoúhlým aparátem Kodak Panoram 6×18, který Josef Sudek daroval Jiřímu Tomanovi, po jehož smrti jej paní Tomanová darovala Svobodovi, který údajně po několika neúspěšných pokusech aparát prodal svému asistentovi Poláčkovi, aby s ním zachytil dnes již proslulá smíchovská panoramata. Později si jej často půjčoval i Poláčkův přítel Ivan Lutterer.
K cyklu Noční Smíchov se Poláček na přelomu let 1983-1984 vrátil ještě jednou, tentokrát ovšem s barevným materiálem. Dnes až fantaskně bizarní šedivost tehdejší Prahy zde až teprve v noci ukazuje své opravdové barvy, přes den ztracené v záplavě prachu a marnosti. Dlouhá expozice bez stativu, protknutá náhlým bleskem, dává předmětům dvojí existenci, jednu nočně rozvevlátou a druhou jasně konturovanou. Výsledkem je až halucinogenní nadrealita, sjednocující v sobě génius loci s rostoucí dokumentární hodnotou.
Spolu s Ivanem Luttererem a Janem Malým je Poláček také autorem dalšího významného díla české fotografie: rozsáhlého sociologicky koncipovaného projektu Český člověk. Při fotografování krojů na festivalu ve Strážnici v roce 1982 napadlo trojici použít stanový ateliér přirozeně rozptylující denní světlo. Lutterer a Poláček údajně ušili stan, Malý donesl trubky. Po celodenním fotografování se do stanu kvečeru vmísil přiopilý dělník s lahví piva v ruce, dožadující se portrétu. Výsledná fotografie všechny okamžitě přesvědčila, že nalezli nové, neobyčejně bohaté téma: českého člověka. Dalších čtrnáct let pak trojice příležitostně objížděla česká města s přenosným stanem/ateliérem, ve kterém nabízeli kolemjdoucím portréty zdarma. Zatímco nadšení občané odcházeli s polaroidem, autoři získali velkoformátový negativ, zachycující až etnograficky posedle nejmenší detaily dobových mód a nálad nejrůznějších demografických skupin v epoše reálného socialismu i začínajícího kapitalismu. Celý projekt uzavřela v roce 1997 reprezentativní publikace, ale dodnes dochází (bohužel již bez předčasně zesnulého Lutterera) k jeho občasnému znovuoživení.
Ačkoliv Poláček z českých fotografů pronikl k Svobodově dnes už mytické osobě zdaleka nejblíže, jeho snímky se narozdíl od mnoha imitátorů vydávají zcela jiným směrem: vyznačují se spíše lapidárností, neúprosně hledající aktuální podobu městského prostoru (dřívější paralely můžeme najít u snímků Miroslava Háka či Jan Reicha). Nikoliv nedůležitou roli v Poláčkově nekašírovaném přístupu však hrála i důkladná (a v normalizačním Československu neobyčejná) znalost moderní americké fotografie, jejíž vliv (technický i programový) je v lakonické průraznosti Poláčkových smíchovských snímků jasně patrný. Jakoby do Sudkovy Prahy vtrhl Wegee s partou zbloudilých gansterů. Poláček jim (stejně jako mnohým zahraničním návštěvníkům totalitní Prahy) dělal s radostí zasvěceného průvodce. Bez velkých řečí, ale chápavě a pronikavě.

Pavel Vančát (z profilu pro časopis Fotograf, 2007)

Jiří Poláček

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
???? - ????   Univerzita, Los Angeles (California), fotožurnalistika
1974 - 1978   Akademie múzických umění, Praha, Filmová a televizní fakulta

Jiří Poláček

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Česká tisková kancelář, Praha, oddělení velkoformátových zvětšenin
???? - ????   Praha, Praha, Česká tisková kancelář 1972-1980 (fotolaborant)
1966 - 1972   Spojené státy americké (USA), emigrace. Fotožurnalistická škola v Kalifornii.

Jiří Poláček

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Jiří Poláček

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1980/10/13 -   Jiří Poláček, Činoherní klub, Praha
1993/06   Jiří Poláček: Smíchov, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2016/06/09 - 2016/07/03   Jiří Poláček: Město 1975-88, Entrance Gallery, Praha
2017/02/16 - 2017/03/18   Jiří Poláček: Nejen Smíchov, Fotograf Gallery, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2002/12/04   5. benefiční večer virtuální galerie ArtForum / ICZ, aukce, Pražský hrad, Španělský sál, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1981/09/26 - 1991/10/31   9 & 9, Klášter Plasy, Plasy (Plzeň-sever)
1982/12/09 - 1983/01/08   Aktuální fotografie ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1983/06/30 - 1983/07/31   Czech piece. Contemporary czech photography, Kunsthandel van der Have, Amsterdam
1984/05/16 - 1984/06/03   Arles 83. Generace 70, Výstavní síň Fotochema, Praha
1985/09   Česká fotografie, Tokyo, Tokio (Tokyo)
1985/10/22 - 1985/11/24   Fotografie absolventů FAMU, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1987/10/08 - 1987/11/08   Fotografie absolventů FAMU, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1989/09/18 - 1989/10/15   37 fotografů na Chmelnici, Junior klub Na chmelnici, Praha
1990/12/01 - 1991/01/29   Contemporary Czechoslovak Photographers, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
1991/02/19 - 1991/02/26   Akademie užitých umění Malá Strana Praha, Lobkovický palác na Pražském hradě, Praha
1991/03/27 - 1991/04/27   Český člověk, Galerie Platýz, Praha
1992/10/25 - 1993/01/24   What's New: Prague (Contemporary Photography from Czechoslovakia), The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1993/09/19 - 1993/11/15   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Fitchburg Art Museum, Fitchburg
1994/01/06 - 1994/01/29   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Boston Atheneum, Boston (Massachusetts)
1994/04/02 - 1994/04/29   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Boston Public Library, Boston (Massachusetts)
1994/05/27 - 1994/08/14   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Middlebury College Museum, Middlebury
1996/10/12 - 1996/11/13   Český člověk (fotografie), Galerie Půda, Lomnice nad Popelkou (Semily)
1997/12/01 - 1998/01/31   Český člověk: Fotografie z let 1982–1996, Palác Akropolis, Praha 3
1997/12/08 - 1998/01/06   Český člověk: Fotografie z let 1982–1996, Fotogalerie U Řečických, Praha
1998/12/15 - 1999/01/03   Portrét, Národní technické muzeum, Praha
2000/11/24 - 2000/12/16   Fotografie v Mánesu, Mánes, Praha
2002/05/30 - 2002/08/18   Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2002/10/30 - 2002/11/22   Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2002/12/04   5. benefiční večer virtuální galerie ArtForum / ICZ, výstava, Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/11/04 - 2005/11/29   Reflexe: Fotografie absolventů FAMU z let 1964–2004, Galerie Václava Špály, Praha
2008/01/15 - 2008/02/17   Fotogenie identity Paměť české fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2008/01/24 - 2008/02/27   Libuše Jarcovjáková, Jiří Poláček: Oni & v noci / Them & at Night, Langhans Galerie Praha, Praha
2008/04/10 - 2008/06/08   Světla měst a noční chodci, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/10/24 - 2008/12/08   Magie české fotografie, Zámek Bruntál, Bruntál (Bruntál)
2009/03/13 - 2009/04/26   Paměť české fotografie. Fotogenie identity, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/04/07 - 2009/04/12   Prague Photo 2009, Mánes, Praha
2009/10/28 - 2010/01/03   Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989 / Once Upon a Time in the East. Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2009/11/03 - 2010/01/31   Mimo zónu / Outside, Langhans Galerie Praha, Praha
2010/05/25 - 2010/09/19   Ego, Portrét, fotografie / Portrait, Photography, Langhans Galerie Praha, Praha
2011/10/12 - 2011/10/30   Tichá rezistence, Galerie NoD, Praha
2014/09/29 - 2014/10/31   Osobnosti české fotografie, České centrum fotografie, Praha
2019/11/15 - 2020/02/16   1989, Veletržní palác, Praha
2022/11/03 - 2022/12/06   Pavel Baňka: Fotograf(ové) tady dole i tam nahoře, Fotograf Gallery, Praha

Jiří Poláček

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   ArtForum 2002
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI. Pau – Pop), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Jiří Poláček: Smíchov, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   9&9 (Činoherní klub), Činoherní klub, Praha
  1982   Aktuální fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Album (Ursprung und Gegenwart tschechoslowakischer Fotografie), 2, 3, Fotografie Forum Frankfurt, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
  1985   Fotografie absolventů FAMU, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1987   Fotografie absolventů FAMU, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   37 fotografů na Chmelnici
  1990   Choice (Nineteen Contemporary Czechoslovak Photographers), Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1991   Akademie užitých umění Malá Strana Praha
  1992   What's New: Prague (Contemporary Photography from Czechoslovakia), The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Navigator Foundation (F. Murray Forbes), Boston (Massachusetts)
  1997   Český člověk, Fotogalerie U Řečických, Praha
  1998   Portrét, Asociace fotografů, Praha
  1999   Reklama 90 / 99 (Česká fotografie v reklamě a propagaci), Asociace profesionálních fotografů ČR, Praha
  2002   Česká a slovenská fotografie osmdesátých a devadesátých let 20. století, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Reflexe / Reflections (Fotografie absolventů FAMU z let 1964-2004 / Photographs by FAMU Graduates, 1964-2004), Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie, Praha
  2007   Fotogenie identity / The Photogeny of Identity (Pamět české fotografie / The Memory of Czech Photography), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2008   Světla měst a noční chodci, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs from the years 1970-1989), Langhans Galerie Praha, Praha
  2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948-1989 / Czechs through the Eyes of Photographers 1948-1989), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   Festival Fotograf (Nekonečné čekání - fotografie 80. let / Endless Waiting - Photography of the 80s), Fotograf 07, Praha
  2019   1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2022   Pavel Baňka: Fotograf(ové) tady dole i tam nahoře, Fotograf Gallery, Praha
katalogový plakát kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Český člověk, Agentura Asociace fotografů (AFA), Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Český člověk (Fotografie z let 1982–1996), Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2009   Plasy 1981, Torst, Praha
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2020   Obrazy konců dějin (Česká vizuální kultura 1985-1995), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   Czech piece. Contemporary czech photography, Kunsthandel van der Have, Amsterdam
  1989   37 fotografů na Chmelnici, Junior klub Na chmelnici, Praha
  1989   37 fotografů na Chmelnici (A4)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Česká a slovenská fotografie 80. let, Česká a slovenská fotografie dnes-17
  1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, 36-37
  2000   S.V.U. Mánes a fotografové II., Listy S.V.U. Mánes, 20-26
  2007   Český člověk / Homo Bohemicus, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 44-53
  2007   Jiří Poláček /kouzlo lakoničnosti/ (portfolio), Fotograf, 72-81
  2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 72-79
  2010   Praha (Jiří Poláček), Fotograf, 48-49
  2012   Jan Malý, Jiří Poláček, Ivan Lutterer (Český člověk), Fotograf, 80-81
  2017   Jiří Poláček - Nejen Smíchov, Fotograf, 100
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   9 & 9, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Plzeň (Plzeň-město)
  1989   37 fotografů na Chmelnici
  1990   Contemporary Czechoslovak Photographers, Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1991   Český člověk, Agentura Asociace fotografů (AFA), Praha
  1996   Český člověk (Fotografie), Galerie Půda, Lomnice nad Popelkou (Semily)
  1997   Český člověk: Fotografie z let 1982–1996, Palác Akropolis, Praha 3
  2008   Libuše Jarcovjáková & Jiří Poláček: Oni & v noci / Them & at Night (Fotografie z raných osmdesátých / Photographs from early eighties), Langhans Galerie Praha, Praha
  2008   Magie české fotografie, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2008   Světla měst a noční chodci, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Mimo zónu / Outside (Fotografie z let 1970-1989 / Photographs 1970-1989), Langhans Galerie Praha, Praha
  2009   Paměť české fotografie. Fotogenie identity, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2010   Ego (Portrét, fotografie / Portrait, Photography), Langhans Galerie Praha, Praha
  2014   Osobnosti české fotografie, České centrum fotografie, Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2011   Festival Fotograf (Nekonečné čekání - fotografie 80. let / Endless Waiting - Photography of the 80s), Fotograf 07, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Fotogenie identity / Paměť české fotografie (The Photogeny of Identity / The Memory of Czech Photography), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2009   Tenkrát na Východě / Once Upon a Time in the East (Češi očima fotografů 1948–1989 / Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   Festival Fotograf (Nekonečné čekání? I tak nahlíží na fotografii 80. let právě začínající Festival Fotograf), Fotograf 07, Praha
  2017   Jiří Poláček: Nejen Smíchov / Not just Smíchov, Fotograf Gallery, Praha

Jiří Poláček

magisterská práce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Americká sociální fotografie

Jiří Poláček

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Tady bylo Husákovo (Czechoslovakia 1982 - 1989), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992/03   Dobejvání smíchova, Revolver Revue, 40-53

Jiří Poláček

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby a grafiky
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Atika 1987-1992 (Emoce a forma / Emotion and Form), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Praha 1900-2000 (Sto roků stověžatého města), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   A pásly by se tam ovce..., Torst, Praha
  2012   Podzemní práce / Underground Work (Zpětný deník / Retroactive Diary), Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2019   Svoboda + Palcr: Vidět sochy, Artefactum, Praha
  2021   Jiří Pelcl Design (Dřevo - kov - sklo - porcelán - plast - textil - papír), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992/03   Dobejvání smíchova, Revolver Revue, 40-53
  1992/03   Kanály, Revolver Revue, 54-66
  2010   Anna Fárová (Anna Fárová, Dvě tváře. Vybral, uspořádal, rozhovor s autorkou vedl a ediční poznámku napsal Viktor Stoilov. Grafická úprava David Balihar, Praha 2009. 1151 s., obr.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13

Jiří Poláček

instituce, obec  
Centre Pompidou, Paříž (Paris)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha