Ladislav Kesner

* 8. 3. 1928, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 6. 3. 2020
kurátor, historik umění

 

šifra: LKs
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01060092

poznámka:
zaměření zejm. na české deskové malířství 14. - 16. stol.

Ladislav Kesner

Národní galerie
vedoucí výstavního oddělení Správy Pražského hradu

Ladislav Kesner

tisková konference
termín   název výstavy, místo konání
1998/08/31   Tiskovou konferenci při příležitosti zahájení výstavy obrazů a kreseb Josefa Lady, Jízdárna Pražského hradu, Praha

Ladislav Kesner

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
archivní fond
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha

Ladislav Kesner

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Česká gotická malba v Národní galerii, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha

Ladislav Kesner

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   F. X. Procházka
  1970   Otakar Nejedlý 1883-1957 (Výtvarné Hlinecko 1970)
  1977   Mistr Litoměřického oltáře, Národní galerie v Praze, Praha
  1985   Miroslav Štěpánek: Malba, loutky, grafika, Galerie Fronta, Praha
  1985   Mojmír Hamsík: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Jiří Fusek: Objekty, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Mistr Litoměřického oltáře, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1992   Mistr Theodorik: Restaurované deskové obrazy z kaple Svatého kříže na Karlštejně, Kulturní nadace Archa, Praha
  1993   Mistr IW, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1995   Antony Gormley
  1995   Gilbert Albert: Šperky, Správa Pražského hradu, Praha
  1996   František Tichý: Výběr z tvorby
  1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1996   Jiří Anderle: Obrazy, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  1996   Karel Svolinský: Výběr z tvorby (Ke 100. výročí narození a 10. výročí úmrtí)
  1997   Hans Fronius k dílu Franze Kafky: Grafika a obrazy z let 1926 - 1988
  1997   Jan Jedlička: Basilika (Basilika sv. Jiří na Pražském hradě / St. George's Basilica at Prague Castle), Správa Pražského hradu, Praha
  1997   Ladislav Sitenský, Správa Pražského hradu, Praha
  1997   Václav Fiala: Sochy a objekty / Sculptures and objekts, 1992-1997
  1998   Boris Podrecca: Poetik der Unterschiede / Poezie kontrastu
  1998   Eva Jiřičná Architekti / Eva Jiricna Architects, Správa Pražského hradu, Praha
  1998   Josef Navrátil (1798 - 1865)
  1998   Michael Rittstein: Dužina a jádro / Flesh and core
  1999   Cecil Beaton: The Dandy Photographer, British Council / Britská rada, Praha
  1999   Jaroslav Zajíc: Zapomenuté obrazy z Francie a Čech, Galerie Miro, Praha
  2000   František Makeš: Another Dimension
  2007   Svatopluk Pitra: Kresby a obrazy z sbírky Ireny Bryndové-Pitrové
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959), The Royal Scottish Academy, Edinburgh
  1964   České gotické umění, Národní galerie v Praze, Praha
  1966   Пєйзаж (Pejzaž) (Vystavka proizvedenij chudožnikov Čechoslovakii), Советский художник / Sovetskij Chudožnik, Moskva (Moscow)
  1969   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1971   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1971   Hrady středních Čech v díle malířů a grafiků 19. století, Středočeská galerie, Praha
  1971   Umění české a slovenské gotiky, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1987   Věra Krylová: Nástěnné textilní aplikace, Jiří Fusek: Objekty a pohledové šperky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Gotik (Prag um 1400 der schöne stil Böhmische malerei und plastik in der gotik)
  1992   Život v umění (Vincenc Kramář (1877-1960)), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Hořká léta 1939-47 / The Bitter Years 1939-47 (Evropa očima českých fotografů / Europe Through the Eyes of Czech Photographers), Slezská univerzita, Institut tvůrčí fotografie, Opava (Opava)
  1996   Česká medaile 1987 / 1996, Správa Pražského hradu, Praha
  1996   Jistoty a hledání v české fotografii 90. let / Certainty and Searching in Czech Photography of the 1990s, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu, Správa Pražského hradu, Praha
  2000   Nekonečná rozmanitost (Anatolské koberce III, Dar Rainera Kreissla České Republice), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   Tváře / Faces (Fenomém tváře ve videoartu / The Phenomenon of Face in Videoart), Galerie Rudolfinum, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Národní galerie v Praze (I. Sbírka starého evropského umění, sbírka starého českého umění), Národní galerie v Praze, Praha
  1988   Die Nationalgalerie in Prag (I. Sammlung der alten europäischen Kunst, Sammlung der alten böhmischen Kunst), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2000   William Blake 1757 - 1827, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Bambusy v tušové malbě ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2006   100 děl z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   Pražská a Drážďanská galerie, Výtvarná práce
  1964   Mistrovská díla plastiky ve Vídni, Výtvarná práce
  1965   Na kterémkoliv místě lze vztáhnout ruku... (K osmdesátinám prof. V. V. Štecha), Výtvarné umění, 264-264
  1965   Naneštěstí byly tyto dva citáty... (K osmdesátinám prof. V. V. Štecha), Výtvarné umění, 258-258
  1965   Tři mimopražské instalace národní galerie, Výtvarné umění, 102-112
  1970   Ivan Meštrovič, Výtvarná práce
  1988   Prag um 1600, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 12
  1989   Dnešek a ideál, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 12
  1989   Moore podruhé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 5
  1989   Nadčasové umění našeho času, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 7
  1996   In memoriam Anny Masarykové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1996   Úvod, Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
  1996   Za profesorem Jiřím Kotalíkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1999   Jaroslav Zajíc, Jaroslav Zajíc: Zapomenuté obrazy z Francie a Čech
  1999   Výstava Stavitelé katedrály je událostí evropského významu (říkají v rozhovoru pro LN spoluautoři projektu Ladislav Kesner a Petr Chotděboř), Lidové noviny, 12
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Gustav Klimt: Kresby, Správa Pražského hradu, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Jiří Fusek: Pohledové šperky a komorní plastiky, Okresní kulturní středisko, Prostějov (Prostějov)
  1996   Alfons Mucha: Moje rodina, Galerie Miro, Praha
  1997   Josef Mařatka: Sochy / Plastiken, Galerie Miro, Praha
  1997   Koloman Sokol: Obrazy / Bilder, Galerie Miro, Praha
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   William Blake (1757 - 1827) (česky), Správa Pražského hradu, Praha
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965/04/20   Výtvarné umění, 15, 3, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965/07/31   Výtvarné umění, 15, 6, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Tisková konference
  1999/03/24   Cecil Beaton: Fotograf Dandy / The Dandy Photographer, Správa Pražského hradu, Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Josef Sudek (1896-1976)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Historik umění Jiří Kotalík, Galerie Paideia, Praha
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Staré české umění (Sbírky Národní galerie v Praze - Jiřský klášter), Národní galerie v Praze, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Tiskovou konferenci při příležitosti zahájení výstavy obrazů a kreseb Josefa Lady, Správa Pražského hradu, Praha
  1998   V nejvyšším purkrabství Pražského hradu...

Ladislav Kesner

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1960/09 - 1960/11   František Xaver Procházka, Valdštejnská jízdárna, Praha
1970/06/20 -   Otakar Nejedlý 1883-1957, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1970/09/29 - 1970/11/30   Ivan Meštrović, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971   Bohuslav Slánský: Výstava restaurátorských prací 1930-1970, Šternberský palác, Praha
1971/01/26 - 1971/04/18   Albrecht Dürer 1471 - 1528, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/07 - 1971/08   Vlastimil Rada: 1895 - 1962, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1971/10/12 - 1971/11/ 21   Bridget Riley: Obrazy z let 1951 - 1971, Městská knihovna Praha, Praha
1971/11/17 - 1972/01/16   Bohuslav Slánský: Restaurátorské práce, Šternberský palác, Praha
1977/12 - 1978/02   Mistr Litoměřického oltáře, Klášter sv. Jiří, Praha
1982/05/18 - 1982/06/27   Endre Nemes: Výběr z tvorby 1926 - 1981, Valdštejnská jízdárna, Praha
1985/04/11 - 1985/09/01   Mojmír Hamsík: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Praha
1989/08 - 1989/11   Mistr Theodorik, Jiřský klášter, Praha
1996/10/17 - 1996/12/01   Jiří Anderle: Obrazy, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
1997/02/19 - 1997/04/13   Hans Fronius k dílu Franze Kafky: Grafika a obrazy z let 1926–1988, Pražský hrad, Starý královský palác, Praha
1997/10/07   Koloman Sokol: Obrazy / Bilder, Galerie Miro, Praha
1999/06/10 - 1999/08/08   Alfred Kubin, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1963/06/19 - 1963/10/10   Flámské malířství, přírůstky, Palác Kinských, Praha
1968/02   I. Triennale New Delhi, Dillí (Delhi), Nové Dillí (New Delhi)
1969/05/07 - 1969/06/22   Dvě století britského malířství, od Hogartha k Turnerovi, Valdštejnská jízdárna, Praha
1969/07/03 - 1969/08/17   Moderní americké malířství po roce 1945, Valdštejnská jízdárna, Praha
1969/11 - 1969/12   Moderní belgické umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
1970/01 - 1970/02   Slovo a obraz: Z dějin a současnosti plakátové tvorby, Palác Kinských, Praha
1970/04/10 - 1970/05/17   Současná slovenská grafika, Palác Kinských, Praha
1970/04/23 - 1970/05/31   Současné slovenské umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
1970/04/30 - 1970/05/31   Slovenské monumentální umění: výstava k 25. výročí osvobození ČSSR, Mánes, Praha
1970/05 - 1970/07   Poklady Kypru, Šternberský palác, Praha
1970/06 - 1970/07   Henri Laurens: Sochy a kresby, Georges Braque, Pablo Picasso: Grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971   Hrady středních Čech v díle malířů a grafiků 19. století, Hrad Karlštejn, Karlštejn (Beroun)
1971/09 - 1971/10   Eric Grate: Sochařské dílo, Endre Nemes: Nové obrazy, Valdštejnská jízdárna, Praha
1978/06/14 - 1978/07/16   Československo–Polsko: Staletí sousedství a přátelství, Dům U Hybernů, Praha
1978/08 - 1978/09   Rukopisy malby a plastiky doby Karla IV., Jiřský klášter, Praha
1979/03/08 - 1979/04/08   Tradice a současnost českého umění, Jiřský klášter, Praha
1979/04/12 - 1979/05/31   České umění a svět. Světové umění v NG, Jiřský klášter, Praha
1979/06/01 - 1979/07/30   Budování stálých expozic, Jiřský klášter, Praha
1979/06/01 - 1979/07/30   NG a slovenské umění, Jiřský klášter, Praha
1979/08/03 - 1979/09/20   České malířství 19. století, Jiřský klášter, Praha
1979/09/22 - 1979/10/25   České malířství 20. století, Jiřský klášter, Praha
1979/10/31 - 1979/11/18   Evropské malířství 19. a 20. století, Jiřský klášter, Praha
1980/01/14 - 1980/03/31   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1979 (Výstava dokumentačních materiálů), Jiřský klášter, Praha
1980/04/02 - 1980/06/08   Evropská kresba 19. a 20. století. Výběr ze zisků 1949-1979, Jiřský klášter, Praha
1981/01/26 - 1981/03/30   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1980 (Výstava dokumentačních materiálů), Jiřský klášter, Praha
1982/01/05 - 1982/03/28   Činnost Národní galerie v Praze 1981(výstavy a stálá expozice, dokumentační výstava), Jiřský klášter, Praha
1982/06/08 - 1982/12/31   Gotické nástěnné malbyz Kopist, Jiřský klášter, Praha
1982/12/21 - 1983/01/16   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), Valdštejnská jízdárna, Praha
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1983/01/25 - 1983/02/27   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1983 (výstavy, expozice), Valdštejnská jízdárna, Praha
1983/09/01 - 1983/10/30   Parléřovské umění z Porýní, Klášter sv. Jiří, Praha
1984/01/25 - 1984/04/21   Národní galerie v Praze v roce 1983. Z nových zisků, I. díl, Šternberský palác, Praha
1984/04/17 - 1984/05/20   Národní galerie v Praze v roce 1983. Z nových zisků, II. díl - zahraniční umění 20. století, Šternberský palác, Praha
1984/11/14 - 1985/01/24   O činnosti Slovenské národní galerie v Bratislavě, Jiřský klášter, Praha
1985/01/31 - 1985/05/26   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1984, Jiřský klášter, Praha
1985/06/01 - 1985/08/12   Dokumentační výstava o činnosti Alšovy jihočeské galerie, Národní galerie v Praze, Praha
1986   Národní galerie v Praze 1796 - 1986. K XVII. sjezdu KSČ, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1986/01/21 - 1986/02/16   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1985 (dokumentační výstava), Jiřský klášter, Praha
1986/03/11 - 1986/06/15   České gotické umění. Vybraná díla ze sbírek ČSR. K 10. výročí otevření Jiřského kláštera, Jiřský klášter, Praha
1986/03/11 - 1986/07/13   10 let činnosti Národní galerie v Jiřském klášteře, Jiřský klášter, Praha
1986/08/21 - 1986/10/26   Dětská kresba inspirovaná sbírkami Národní galerie v Prazer, Jiřský klášter, Praha
1986/11/04 - 1987/01/18   Činnost Moravské galerie v Brně (dokumentační výstava), Jiřský klášter, Praha
1987/01/22 - 1987/05/10   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1986, Jiřský klášter, Praha
1987/02/19 - 1987/04/26   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986 - I. část, Městská knihovna Praha, Praha
1987/05/19 - 1987/08/10   Z činnosti Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Jiřský klášter, Praha
1988/01/26 - 1988/03/01   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1987(dokumentační výstava), Jiřský klášter, Praha
1988/05/31 - 1988/09/11   Gotické nástěnné malby ze Židovic, Jiřský klášter, Praha
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1989/01/11 - 1989/02/19   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1988 (dokumentační výstava), Šternberský palác, Praha
1989/01/12 - 1989/03/19   Mistrovská díla ze sbírek Národní galerie v Praze, Šternberský palác, Praha
1989/11 - 1990/03   Gotické umění v jižních Čechách (Vybraná díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie), Klášter sv. Jiří, Praha
1990/10/16 - 1991/01/18   Gotická plastika v Chebu, Jiřský klášter, Praha
1991/10/10 - 1992/01/19   Vídeňská gotika (Sochy, sklomalby a architektonická plastika z dómu Sv. Štěpána ve Vídni), Klášter sv. Anežky České, Praha
1992/05/28 - 1992/08/16   Život v umění: Vincenc Kramář (1877-1960), Klášter sv. Jiří, Praha
1993/06/30 - 1993/09/26   Magister Theodoricus: Restaurované deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/02/18 - 1995/08/27   Anatolské Koberce: Dar Rainera Kreissla České republice, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1999/10/06 - 2000/02/27   Stavitelé katedrály. Petr Parléř (+ 1399), Josef Mocker (+ 1899), Pražský hrad, Starý královský palác, Praha
2000/09/05 - 2000/10/12   Nekonečná rozmanitost: Anatolské koberce III, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha

Ladislav Kesner

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1965/09/19 - 1965/12/01   Otto Gutfreund, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1966/10/26 -1967/03   Renesanční umělecké řemeslo, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1968/01/17 - 1968/03/10   Francisco Goya: Grafické dílo, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1970/06/20 -   Otakar Nejedlý 1883-1957, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1971/07 - 1971/08   Vlastimil Rada: 1895 - 1962, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1985/06/06 - 1985/06/30   Miroslav Štěpánek: Malba, loutky, grafika, Galerie Fronta, Praha
1989/09/28 - 1989/11/26   Mistr Litoměřického oltáře, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1990/09/14 - 1990/09/29   Jiří Fusek: Pohledové šperky a komorní plastiky, Galerie Bašta - Galerie B (Galerie v Baště), Prostějov (Prostějov)
1996/03/20 - 1996/06/09   Růže pro Josefa Sudka / A Rose for Josef Sudek, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1996/05/02   Karel Svolinský: Výběr z tvorby, Galerie Miro, Praha
1996/06/10 - 1996/07/28   Alfons Mucha: Moje rodina, Galerie Miro, Praha
1997/01/16 - 1997/02/28   Josef Mařatka: Sochy, Románské sály, Praha
2006/09/26 - 2006/10/22   Miloš Noll: Výběr z volné tvorby, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2007/06/13 - 2007/07/08   Svatopluk Pitra: Obrazy, kresby, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/10/27 - 2010/01/03   Adolf Born: Z domova až do ciziny, Galerie Chodovská tvrz, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2007/09/20 - 2007/11/18   Svět Dogonů, Mýty ve světle africké sbírky Rainera Kreissla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)