Čestmír Krátký

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1962   Jaroslav Šerých (Soudobá česká grafika 4)
1963   Jiří Kolář
1964   Vladimír Boudník
1964   Bohdan Kopecký
1964   Vladimír Komárek
1965   Jan Koblasa
1965   Jaroslav Vožniak
1965   Aleš Veselý
1966   Jiří Anderle (Soudobá česká grafika a kresby 12)
1966   Mikuláš Medek: Dvacet dosud nevystavených obrazů z let 1960/65
1966   Jiří John (Soudobá česká grafika a kresba 13)
1967   Zbyšek Sion (Soudobá česká grafika a kresba 14)
1967   Ladislav Placatka
1968   Adriena Šimotová
2000   Čestmír Krátký
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1963   Kreslený humor (Koblasa, Nepraš, Steklík)
1996   Surrealistické incidence / Surrealist Incidence (Česká fotografie šedesátých let / Czech Photography in the Sixties)
nedatováno   Členská výstava prací roku 1963
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2007   Čestmír Krátký (Tvorba jako pokus o existenci / Art as an attempt at existence), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1963   Výstava trojice mladých karikaturistů..., Kreslený humor, , , 1963, -
1964   Příliš jsme si zvykli na známou podobu věcí kolem, Tvář, , 5-6, 1964, 76-77
1965   Dvaadvacet děl (kreseb - grafik - maleb) Jana Koblasy..., Jan Koblasa, , , 1965, -
1965   Předchozí výpověď Aleše Veselého lze zároveň akceptovat..., Aleš Veselý, , , 1965, -
1966   Uprostřed vroucí modlitby zřejmý nemravný posunek..., Katalog k výstavě prací Jana Koblasy z let 1958-1965, , , 1966, -
1966   Grafická tvorba Jiřího Johna..., Jiří John, , , 1966, -