Karla Vobišová Žáková

autorská
termín, název výstavy, místo konání
1960   Sochařka Karla Vobišová českému písemnictví, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1987/07/15 - 1987/09/20   Karla Vobišová (1887 - 1961): Sochařské dílo, Středočeská galerie, Praha
kolektivní
termín, název výstavy, místo konání
1924   Umělecká výstava Kruhu výtvarných umělkyň v Praze, Klub přátel umění v Olomouci, výstavní síň, Olomouc (Olomouc)
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1929/09/22 - 1929/09/29   Výstava ženského umění československého, Generální konzulát, Buenos Aires
1937   Les Femmes Artistique de l'Europe, Jeu de Paume, Paříž (Paris)
1939/11/12 - 1939/12/15   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1939/12/08 - 1939/12/17   Národ svým výtvarným umělcům, Měšťanská škola, Benešov (Benešov)
1940/12/01 - 1941/01/05   Národ svým výtvarným umělcům, Praha, Praha
1943/01/23 - 1943/02/28   Umělci národu 1943, Praha, Praha
1946/05/03 - 1946/05/31   Člověk a práce, Pavilon Myslbek, Praha
1946/10   Pražský Aleš 1946, Pavilon Myslbek, Praha
1949/10/15 - 1949/11/13   Pražský Aleš 1949: XXIII. Členská výstava, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, Praha
1950/03/28 - 1950/04/10   České a slovenské výtvarné umělkyně, Galerie Československý spisovatel, Praha
1950/12/18 - 1951/01/15   Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Slovanský ostrov, Praha
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1954/08 - 1954/09   Členská výstava srpen 1954, Mánes, Praha
1955/05/27 - 1955/09/18   III. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1971/12/17 - 1972/01   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1974/09/05 - 1974/11/17   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1977/05/20 - 1977/08/21   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/01/11 - 1978/03/05   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
1986/10/23 - 1986/11/30   Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1990/05 - 1990/08   Nikdy válku III., Památník Terezín, Terezín (Litoměřice)
1997   Čeští světci a patroni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2014/11/19 - 2015/01/07   Z Prahy až do Buenos Aires: „Ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa, Galerie UM, Praha 1
2016/10/16 - 2017/01/15   Kouzlo křehkosti. Výběr plastik ze sbírek AJG, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2019/04/02 - 2019/04/14   Lechtivá socha, Galerie Nová síň, Praha
stálá expozice
termín, název výstavy, místo konání
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1982 -   České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
1984/11/14 -   České výtvarné umění 20. století, Malý zámek, Průhonice (Praha-západ)