Karla Vobišová Žáková

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1987   Karla Vobišová (1887 - 1961): Sochařské dílo
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1924   Katalog umělecké výstavy Kruhu výtvarných umělkyň v Praze
1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
1940   Národ svým výtvarným umělcům v Praze 1940
1940   Národ svým výtvarným umělcům
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1946   Člověk a práce
1949   Pražský Aleš 1949 (XXIII. Členská výstava)
1950   Výtvarná úroda 1950
1950   České a slovenské výtvarné umělkyně
1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953
1954   Členská výstava (Srpen 1954)
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1971   Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945-1971)
1974   Portrét ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1984   České výtvarné umění 20. století
1990   Nikdy válku - III (Výstava nových přírůstků galerie Památníku Terezín z let 1984-1989)
1997   Čeští světci a patroni
2016   Kouzlo křehkosti (Výběr plastik ze sbírek AJG)
2019   Lechtivá socha
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1963   Národní galerie (České sochařství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
2014   Z Prahy až do Buenos Aires (Ženské umění a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2017   Spořilov (Komunita a její osobnosti), Prostor - architektura, interiér, design, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2009 (XX. Vil - Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1953   Naše sochařství věrno slavné tradici, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 1-
1954   Výstava IV. krajského střediska Aleš, Výtvarná práce, 2, 18, 1954/09/17, 5-
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1957   Jubileum Karly Vobišové, Výtvarná práce, 5, 2, 1957/02/15, 10-10
1997   Ostatky svatého Vojtěcha, Posel z Budče, , 12-13, 1997/09/27, 3-5
www
rok vydání, název (podnázev)
  Karla Vobišová-Žáková (cs.wikipedia.org)
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2019   Lechtivá socha
informační leták / informace kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
  Galerie české plastiky (ART Holding Praha, a.s.)
kalendář
rok vydání, název (podnázev)
2000   Milenium 2000/ 20001
průvodce
rok vydání, název (podnázev)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)
sbírkový katalog
rok vydání, název (podnázev)
1961   Sbírka českého sochařství
nedat.   Sbírka českého sochařství
text
rok vydání, název (podnázev)
1946   Spolek Aleš vystavuje