Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava)

obraz
rok vydání, název (podnázev)
1961   3.604 cm² šramotu, 536 cm² ticha (Šramoty a ticho)