IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005

instituce, obec
Tiskárna Reproprint, s.r.o., Zádveřice-Raková (Zlín)