IV. nový zlínský salon 2005

termín: 2005/05/26 - 2005/09/18
instituce: Dům umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
výstava se konala na třech místech, v Domě umění, ve zlínském zámku a ve 12. budově továrního areálu - autory nelze jednoznačně k výstavním prostorám přiřadit