IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005

obálka - Zdeněk Macháček