Pavel Brom

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1965   Výstava mladých 65
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1969   Československé nejkrásnější knihy 1968
1971   Výstava ze současné české ilustrace (1968 - 1970)
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Výstava ze současné české ilustrace
1978   Typografie & kniha
1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche)
1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1987   Čeští ilustrátoři ruské a sovětské knihy (Výstava k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1989   Současná česká grafika
1990   Contemporary Czechoslovak Posters
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2004   Český filmový plakát 20. století
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současná ilustrace dětské knihy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Zeitgenössische Illustration von Kinderbüchern, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1968   Kdy vymřou čeští výtvarníci?, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 3-
1983   Pavel Brom - Dagmar Bromová, Suterény, , , 1983, 30-31
1983   Pokus o monumentální grafiku, Suterény, , , 1983, 32-35
2001   Pavel Brom - Dagmar Bromová, Suterény, , , 2001, 44-47
2001   Pokus o monumentální grafiku, Suterény, , , 2001, 47-53
2018   Veronika Bromová, Dagmar a Pavel Bromovi - Bromfiles - Rodinná manufaktura, Fotograf, 17, 32, 2018, 102-
2018   Veronika Bromová, Dagmar Bromová and Pavel Brom - Bromfiles - Family Manufacture, Fotograf, 17, 32, 2018, 102-
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby
mapa/plán
rok vydání, název (podnázev)
2018   Veronika Bromová, Dagmar a Pavel Bromovi: Bromfiles - Rodinná manufaktura
seznam osobností / členů
rok vydání, název (podnázev)
1989   Akční výbor Občanského fóra Mánes
1989   Seznam členů Akčního výboru výtvarníků OF
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
2018   Veronika Bromová, Dagmar a Pavel Bromovi: Bromfiles - Rodinná manufaktura
2018   Veronika Bromová, Dagmar Bromová and Pavel Brom: Bromfiles - Family Manifacture