Petr Hampl

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1970   Petr Hampl (Galerie mladých Praha)
1976   Petr Hampl
1979   Petr Hampl
nedatováno   Petr Hampl: Obrazy, grafika, objekty, ex libris
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1969   2. pražský salón
1969   Výstava mladých: 69
1969   Skupina 68 Praha
1969   Gruppe 68 - Prag - Tschechoslowakei
1972   Mladí výtvarníci k I. celostátnímu sjezdu SSM (Výsledky úkolové akce)
1972   Výstava mladých 72 (Kresba - Grafika - Obrazy - Plastika - Ilustrace)
1972   Mizející krajina očima pražských výtvarníků (Výsledky úkolové akce ČFVU)
1974   Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění (Výsledky tvůrčí úkolové akce)
1974   Osm mladých grafiků
1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1976   Středočeští výtvarníci (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
1977   Výtvarní umělci Velikému říjnu
1977   Mladí čeští výtvarní umělci na počest II. sjezdu SSM (Přehlídka prací z tvůrčích stipendijních pobytů v Kladně, Příbrami a ve Střílkách)
1977   Der Gemeinsame Weg (Die Ausstellung der Bildenden Künstler aus den befreundeten Bezirken der sozialistischen Länder: Gebiet Moskau, Bezirk Potsdam, Kreis Sofia, Wojwodschaft Siedleck und Kreis Mittelböhmen, zu Ehren des 60. Jahrestages der Grossen Sozialistischen Oktoberrevo)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva
1981   Plenér ´81 (Obrazy mladých výtvarníků)
1981   Středočeští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ (Obrazy, plastika, grafika, užité umění)
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února)
1983   Plenér 2 (Výsledky tvůrčího pobytu výtvarníků Středočeského kraje na Berounsku)
1984   Figurální téma v současné kresbě a grafice
1984   3. členská výstava středočeských výtvarníků (Obrazy, sochy, grafika, užité umění)
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   Plenér 5 (Výsledky tvůrčího pobytu výtvarníků Středočeského kraje na Berounsku)
1988   Současné české exlibris
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Současná česká grafika
1990   Ladislav Čepelák a jeho škola (Výstava je pořádána u příležitosti šedesátých pátých narozenin prof. Lasialava Čepeláka)
1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu)
1993   Výstava členů Jednoty umělců výtvarných (Obrazy, plastiky, grafiky)
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Současná česká grafika
2002   Filmové klapky (Minisalon)
2002   II. salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2004   JUV po 100 letech
2006   Kladenský salon 2006 (Bienále malířů, grafiků, sochařů a fotografů)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2009   Zbraslavský salon 2009
2015   Jednota umělců výtvarných 2015 (Současná tvorba)
nedatováno   Grafika v galeriích Díla-ČFVU
kniha
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1980   Mladá grafika, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1996   Střední umělecko-průmyslová škola v Praze na Žižkově 1921 - 1996 (Secondary school of arts and industry / Mittelschule für kunstgewerbe / Ecole des arts et métiers), Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha
2008   Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
rok vydání, název (podnázev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana
1970   Svým způsobem jsou to..., Petr Hampl, , , 1970, 3-
1971   Kresby mladých 70, Výtvarná práce, 19, 2, 1971/01/19, 4-
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
1970   Petr Hampl: Kresby - grafika - objekty 1966 - 1970
1976   Petr Hampl: Grafika
1983   Petr Hampl: Obrazy a grafika
1993   Petr Hampl: Obrazy, objekty, grafika
1995   Petr Hampl: Grafika
1995   Petr Hampl
1995   Petr Hampl: Obrazy - grafika
1997   Petr Hampl: Peinture - Gravure
1998   Petr Hampl: Obrazy - grafika
1999   Petr Hampl: Obrazy - grafika
2001   Petr Hampl: Vzpomínky na sny
2002   Petr Hampl: Obrazy
2016   Petr Hampl: Ex libris a volná grafika
2016   Obrazy Petra Hampla
2018   Petr Hampl: Svět ženy - obrazy, grafika
pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2007   Zbraslavský salon 2007
2012   Petr Hampl*43, Petr Hampl*75: Příběhy
2012   Petr Hampl *43, Petr Hampl * 75: Příběhy
2017   Jednota umělců výtvarných: Současná tvorba
2018   Jednota umělců výtvarných
nedat.   Plenér 5 (Výsledky tvůrčího pobytu výtvarníků Středočeského kraje na Berounsku)
aukční katalog
rok vydání, název (podnázev)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2011   20. aukce
seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
seznam výtvarných umělců
rok vydání, název (podnázev)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění