Mladí výtvarníci k I. celostátnímu sjezdu SSM. Výsledky úkolové akce

termín: 1972/09/14 - 1972/10/01
instituce: Galerie U Řečických
typ výstavy: kolektivní