Jiří Voskovec

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
0 - 0   Sázava (Benešov), Sázava (Benešov), ()
1938 - 1945   Spojené státy americké (USA), _, ()
1946 - 1948   Praha, Praha, (Divadlo V+W)
1948 - 1950   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), (sekretariát UNESCO, obor hromadných komunikací)
1950 - 1981   Spojené státy americké (USA), _, ()