Zdeněk Čubrda

termín, název výstavy, místo konání
1988/02/18 - 1988/04/03   Lidé - život - práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Praha