Jiří Všetečka

rok od - do, instituce, obec, (poznámka)
1960 - 2001   České vysoké učení technické, Praha, (odborný asistent Strojní fakulty)
1969 - 1971   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, (externí pedagog)
1972 -   České vysoké učení technické, Praha, (vedoucí Pracoviště didaktické techniky)
1977 -   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, (docent)