Jiří Všetečka

termín, název výstavy, místo konání
2001/10/17   Jaroslav Balvín: Romové a jejich svět ve fotografii, Praha